tirsdag den 30. marts 2010

Åbent borgermøde d. 22. april i Hallen

På basis af borgerpanelets arbejde i 2009 skal de konkrete byfornyelsesprojekter nu planlægges i detaljer og sættes i gang.

På borgermødet torsdag d. 22. april kl. 18.50-22.00 i Nørre Snede Hallen, bliver planen for byfornyelsen, det såkaldte byfornyelsesprogram, præsenteret. Byfornyelsesprogrammet er resultatet af borgerpanelets arbejde i 2009. Det blev vedtaget af et begejstret byråd den 15. marts, og udgør det formelle grundlag for byfornyelsen.

Udover byfornyelsesprogrammet fremlægges organisationsformen for det kommende år, Nørre Snede Borgerpanel 2010.

På borgermødet kan alle interesserede borgere melde sig til at deltage i de grupper som skal følge projektering, gennemførelse og koordinering af delprojekterne (krydset, multikulti-hus, Spar-grunden, de grønne områder, et kreativt unge-projekt). En række af de som deltog i borgerpanelet i 2009 vil fortsætte, og andre interesserede kan komme med nu. Man kan deltage i byfornyelsesarbejdet på flere niveauer.

Er man interesseret i at deltage i byfornyelsesarbejdet, men forhindret i at møde op den 22. april, kan man melde ind pr. mail til byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn, jeleh@ikast-brande.dk eller på tlf. 99 60 33 03.

Byfornyelses-arkitekt: Store muligheder for Nørre Snede

Byfornyelsesprojektet rummer store muligheder for hele Nørre Snede by." Sådan siger landskabsarkitekt Stephan Gustin. Arkitektfirmaet Gustin, blev 25. marts udvalgt til at tegne og projektere de forskellige elementer i Nørre Snedes byfornyelsesprojekt ud fra det idegrundlag, som byens borgerpanel i løbet af 2009 har udarbejdet.
Stephan siger: "Vi skal lave et projekt som alle kan være stolte af, og som kan bidrage til byens identitet og skabe inspiration og glæde i mange år frem. Jeg glæder mig til at fortsætte det fantastiske stykke arbejde, som byens borgere har lavet i samarbejde med kommunen og de involverede konsulenter. Det gør mig glad at se den opbakning og entusiasme, som jeg allerede nu mærker omkring projektet."
En af grundene til at vælge GUSTIN Arkitekter er, at virksomheden tidligere har været med i projekter der er udviklet i tæt samarbejde med borgere. Dertil kommer Stephans evne til at komme med kreative og visionære løsningsforslag, som matcher Nørre Snedes særlige interesser og behov.

Ansættelsesudvalg med borgerflertal
Valget af arkitekt blev taget af et ansættelsesudvalg der torsdag den 25. marts mødtes med i alt tre udvalgte arkitektfirmaer i de gamle Sydbank-lokaler i Nørre Snede. De to øvrige indbudte arkitektfirmaer var Grassat Landskab og Planlægning fra Århus og Jes Vagnby Arkitektur & Identitet fra København. Ansættelsesudvalget bestod af seks repræsentanter fra Nørre Snede Borgerpanel samt de tilknyttede eksterne konsulenter samt planchef og koordinator fra Ikast-Brande kommune.
Mødet med det omfangsrige ansættelsesudvalg er kun en forsmag på det brede samarbejde som Stephan Gustin bliver en central del af i Nørre Snede. Gustin Arkitekter skal sammen med NIRAS planlæggere og ingeniører stå for projekteringen. Jobbet som byfornyelsesarkitekt indebærer også en række møder med borgerpanelets projektgrupper som vil følge projekteringen på nært hold. Derudover får Stephan et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommunes projektkoordinator og med de involverede proceskonsulenter.

Kender byen
Stephan Gustin kender allerede byen. I oktober 2009 tilrettelagde og styrede han emneugen om byfornyelse for 4., 5. og 6. årgang på Nørre Snede Skole. Han er også en af ophavsmændene til "Sound Satellite", et bymøbel for unge som Ikast-Brande Kommune har købt til opstilling i Nørre Snede, formodentlig inden udgangen af 2010.
.