tirsdag den 30. marts 2010

Åbent borgermøde d. 22. april i Hallen

På basis af borgerpanelets arbejde i 2009 skal de konkrete byfornyelsesprojekter nu planlægges i detaljer og sættes i gang.

På borgermødet torsdag d. 22. april kl. 18.50-22.00 i Nørre Snede Hallen, bliver planen for byfornyelsen, det såkaldte byfornyelsesprogram, præsenteret. Byfornyelsesprogrammet er resultatet af borgerpanelets arbejde i 2009. Det blev vedtaget af et begejstret byråd den 15. marts, og udgør det formelle grundlag for byfornyelsen.

Udover byfornyelsesprogrammet fremlægges organisationsformen for det kommende år, Nørre Snede Borgerpanel 2010.

På borgermødet kan alle interesserede borgere melde sig til at deltage i de grupper som skal følge projektering, gennemførelse og koordinering af delprojekterne (krydset, multikulti-hus, Spar-grunden, de grønne områder, et kreativt unge-projekt). En række af de som deltog i borgerpanelet i 2009 vil fortsætte, og andre interesserede kan komme med nu. Man kan deltage i byfornyelsesarbejdet på flere niveauer.

Er man interesseret i at deltage i byfornyelsesarbejdet, men forhindret i at møde op den 22. april, kan man melde ind pr. mail til byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn, jeleh@ikast-brande.dk eller på tlf. 99 60 33 03.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.