mandag den 31. maj 2010

Nørre Snede Byinvest A/S kan supplere byfornyelsen

Arbejdet med at etablere Nørre Snede Byinvest A/S fortsætter. Den 5. maj afholdt Nørre Snede Lokalråd generalforsamling. Et at punkterne på dagsordenen var  etablering af af Nørre Snede Byinvest A/S, en virksomhed der vil få fokus på at renovere huse i Nørre Snede.
Lokalrådet er glade for de tilbagemeldinger der er kommet på initiativet. I sin formandsberetning sagde Richard Andersen bl.a. at aktieselskabet ikke er en del af den kommunalt iværksatte byfornyelsesproces men kan fungere som supplement til kommunens aktiviteter. Læs mere i lokalrådets formandsberetning

onsdag den 12. maj 2010

Borgerpanel klar til næste fase i byfornyelsen

Et nyt og udvidet borgerpanel er nu klar til at arbejde videre med de fem byfornyelsesprojekter i Nørre Snede. Det nye borgerpanel består af i alt 52 borgere, hvoraf en del er gengangere fra 2009-borgerpanelet.

”Det er helt usædvanligt at så mange melder sig til at arbejde frivilligt for deres by – og borgermødet den 22. april i Nørre Snede hallen gik over al forventning med 120 deltagere,” fortæller byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn.
På borgermødet fremlagde og beskrev deltagere fra det gamle borgerpanel de fem udpegede byfornyelsesprojekter (se www.nsbyfornyelse for yderligere info).
For størstedelen af det nye borgerpanel består det videre arbejde i at være sparringspartnere for GUSTIN Arkitekter, som er hyret af det gamle borgerpanel og Ikast-Brande kommune til at lave de konkrete planer. En del af borgerpanelet har som opgave at prioritere og koordinere de forskellige projekter.

Sådan er grupperne sammensat
Det nye borgerpanel består af en række forskellige arbejdsgrupper sammensat ud fra følgende kriterier: Så ligelig fordeling af mænd og kvinder som muligt, så bred sammensætning af særinteresser som muligt og en ligelig aldersfordeling.
”Vi har i så høj grad som muligt taget hensyn til deltagernes ønsker – men nogle har fået og sagt ja til andre placeringer end det de først bad om,” siger Jeanette Ishi Lehn.

Økonomien næsten på plads
Pengene til det samlede byfornyelsesprojekt er stort set på plads. Ikast-Brande Kommune har selv afsat 7,6 mio. kr. Staten har nu godkendt byfornyelsesprogrammet og giver 3,8 mio. kr. Derudover kommer der 4,6 mio. kr. fra den lokale LAG (Lokal Aktionggruppe Ikast-Brande). De midler som LAG kan bevillige til områdefornyelse er statslige LAG midler, og berørrer derfor ikke LAG’s ordinære budget. I alt giver det 16 mio. kr.
Yderligere har Ikast-Brande Kommune søgt og fået bevilget statslig ramme på 4 mio. kr. til det som kaldes for ”ekstraordinær bygningsfornyelse” i forbindelse med områdefornyelse. Denne sidste bevilling er betinget af at Ikast-Brande kommune selv bidrager med et tilsvarende beløb. I hvor høj grad Ikast-Brande Kommune vil lægge yderlige midler til byfornyelsen afgøres i 2011 når en eventuel ekstraordinær bygningsfornyelse skal igangsættes.


Medlemmerne af det nye borgerpanel i Nørre Snede
De i alt 52 deltagere i det nye borgerpanel er fordel i forskellige grupper, hver med deres arbejdsopgaver. Her kan du se navnene på de som deltager.

Borgerpanelets feedback-gruppe mødes 2 gange i løbet af 2010 for at give feedback på projektgruppernes arbejde. Følgende deltager: Inge Dahl, Lone Højlund Jensen, Jette Fogtmann, Marita Næs, Jens Bech Moisen, Marianne Dreyer, John Andersen, Harbo Blicher, Lars Dammak, Jens Erik Antonsen, Vagn K. Kristensen, Knud Pedersen og Britta Lund

Projektgrupperne er de 5 grupper som fungerer som sparringspartnere for GUSTIN Arkitekter under udarbejdelsen af de endelige tegninger af byfornyelsesprojekterne. De mødes 5 gange i løbet af 2010 (alle grupper mødes på samme tidspunkter). 

Multi-Kulti-Hus-gruppen består af: Henrik Østergaard, Helle Hansen, Tage Møllemand, Erik Lund, Dorte Pedersen, Poul Højvang, Benny Christensen og Tinne Lambertsen.

SPAR-område-gruppen (rutebilerne tilbage til midtbyen) består af: Erik Steffensen, Lene Mølsted Ibsen, Finn Bjertrup, Kirsten Thuesen, Ib Andersen, Rasmus Winther, Maibritt Larsson og Henning Berg.

De Grønne Områder-gruppen består af: Finn Ipsen, Karina Nissen, Hans Jørgen Jensen, Susanne Bach, Arne Kiel, Ny Lotz, Erik Misser og Preben Ludvigsen.

Krydset/Strøget-gruppen består af: Finn Averhoff, Frank Sørensen, Jan Nyrup, Lars Holmgaard, Jens Modvig, Dan Heinsen og Nina Jensen. Der skal stadig besættes to pladser i denne gruppe, og vi er ved at finde ud af hvem det skal være blandt de som har meldt sig.

J-UHU festival-gruppen består af 12 unge fra 8. årgang på Nørre Snede Skole:
Ann-Sofie Hulkjær Nielsen, Debbie Hostrup, Jeff Knudsen, Laura Frandsen, Lisbeth Andersen, Louise Antonsen, Sofie Baltser Christensen, Stine Nielsen, Marc Emborg, Mette Guldsmed Hansen, Simon Jensen og Thomas Sommer Thomsen

Koordinationsgruppen mødes 5 lørdage i løbet af året og består dels af 2 repræsentanter fra hver af projektgrupperne (10 i alt), og dels af 2 repræsentanter fra feedback-gruppen, 5 repræsentanter fra Kommunen, én fra LAG og én fra Lokalrådet. Koordinationsgruppen skal overtage den rolle som normalt udfyldes af en styregruppe bestående af kommunalt ansatte. Gruppen skal i fællesskab beslutte hvis der skal flyttes midler fra et projekt til et andet, eller hvorvidt et projekt kan ændre afgørende karakter. Endvidere bliver gruppen tilbudt en uddannelse i lokal byudvikling. Gruppen mødes 5 fulde lørdage. Der mangler stadig at besættes 3 pladser i gruppen som i øvrigt består af:
Finn Averhoff, Erik Steffensen, Lene Mølsted Ibsen, Finn Ipsen, Karina Nissen, Henrik Østergaard, Helle Hansen, Stine Nielsen, Laura Frandsen, Jens Erik Pedersen, Richard Andersen, Chaline Regine Nielsen, Bolette Kristensen, Henning Berg, Jeanette Ishi Lehn, Karina Kisum Jensen og Lise Ulrikka Videbæk.

Knockout på den gamle Mathiasens gård

Byfornyelse med Hjertet, Nørre Snede Skole og Vækstcenteret har fornøjelsen at invitere borgerne i Nørre Snede til en teateroplevelse ud over det sædvanlige.
Onsdag den 19. maj opfører det turnerende teater, Teater O deres anmelderroste forestilling Knockout! Om dagen d. 19. maj spilles to forestillinger for de ældste klasser på Nørre Snede skole, og om aftenen spilles på den gamle Mathiasens gård en offentlig forestilling.
Teater O er et ungt, prisvindende teater der primært spiller sine forestillinger rundt omkring på landets skoler. Den ene af teatrets stiftere Lars Dammark bor i Nørre Snede og er på andet år aktiv I Nørre Snede Borgerpanel. Byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn var derfor straks med på ideen da lederen af Nørre Snede skole, Hans Erik Pedersen, spurgte om Aktivitetspuljen 2010 kunne støtte at skolen, i forbindelse med at Teater O spiller for skolens elever, også arrangerer en offentlig forestilling.
“Vi støtter med en underskudsgaranti – og vi støtter gerne. Dette bidrager til et levende og moderne kulturliv i vores by, og vi synes at det er spændende at Teater O vil afprøve et af byens meget rå rum til kulturprojektet,” siger Jeanette.
Vækstcentret lægger hus til arrangementet på Solbakkevej 15, (laden på den gamle Mathiasens gård), og Vækstcenteret giver et tilskud på 2000 kr. Aktivitetspuljen 2010 har støttet med en underskudgaranti på 5000 kr. Billetterne koster 30,- kr. stykket og kan købes i SuperBrugsen og ved døren. Forestillingen starter klokken 18.30
Knockout handler om Lasse. Han har mistet sin bror, der som soldat er blevet dræbt i Afghanistan. Hvem har skylden og hvad stiller man op med afmagten og hadet mod de andre? Barndommens uskyld er væk og virkeligheden gør ondt. Lasses fristed er bokseklubben hvor træningen og arbejdet med den erfarne boksetræner Maier, åbner op for sorgen, vreden og hadet, men også for tro og tilgivelse. Scenen er en boksering hvor publikum kommer helt tæt på i en rå og livsbekræftende historie.
Til premieren i Musikhuset i Århus skrev Århus Stiftstidende følgende: "Teater O's Knockout! er en skøn forestilling. En energiudladning fyldt med nuancer. Du behøver hverken være boksefreak eller 'sportsidiot' for at blive engageret ... helt uundgåeligt drages man ind i det univers som Lars Dammark og Anders Valentinus Dam udfolder i den boksering, vi som publikum sidder på alle fire sider af."

Tid: Onsdag d. 19. maj kl. 18.30.
Sted: Solbakkevej 15 (den store lade på den gamle Mathiasens gård)
Billetsalg: SuperBrugsen, pris kr. 30.

lørdag den 1. maj 2010

Billeder fra borgermødet

Så er der billeder klar fra borgermødet som blev afholdt i Nørre Snede Hallen den 22. april med ca. 120 deltagere. Alle billederne kan ses via www.flickr.com/nsbyfornyelse.
Der ligger billeder fra borgermødet og også fra tidligere begivenheder i byfornyelsesprocessen (man kan klikke videre til næste sider fra bunden af den første side).
Her bringer vi lige et enkelt billede af de unge som på mødet den 22. april præsenterede deres idé om en fast tilbagevendende JUHU-festival i Nørre Snede ("Jyske Unge Hænger Ud").
.