onsdag den 14. december 2011

Citat fra Viggo Betjents døgnrapport

I denne uge kan læses følgende i Viggo Betjents døgnrapport:
"Som bemærket af nogle, blev Nørre Snede by i denne uge velsignet med en gågade, der - måske som landets mindste? - består af det nye torv midt i byen. Opsætning af gågadeskilte med undertavler "Kørsel tilladt" ændrer lidt på færdselsreglerne på stedet, idet det nu påhviler den kørende trafik at vige for den gående (som dog ikke bevidst må hindre færdslen). Trekantskiltene, der pålægger kørende fra Bredgade og Skovbakken ubetinget vigepligt, er bibeholdt."

'Byfornyelse med hjertet' kåret som Danmarks bedste borgerdialog

Byfornyelsen i Nørre Snede er blevet kåret som årets bedste projekt, når det gælder borgerdialog. Det skete da 240 kommunikationsfolk den 25. november 2011 deltog i de danske kommuners Kommunikationsdøgn.
Jeanette Ishi Lehn

Chefredaktør for nyhedsmagasinet, Danske Kommuner, Tom Ekeroth, overrakte prisen på 6.000 kr. til projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn fra Ikast-Brande Kommune. Beløbet vil blive brugt til et fælles arrangement for alle som har været aktivt involveret i projektet i Nørre Snede.

Afstemningen fandt sted via sms-stemmer hvor deltagerne i Kommunikationsdøgnet skulle vælge mellem fire nominerede projekter ud af i alt 17 indstillede. De øvrige tre nominerede projekter var:
 • De unges stemme om uddannelse i Gribskov Kommune
 • Busplanlægning i Roskilde Kommune
 • Struktur i dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvert af de nominerede projekter fik fem minutter til præsentation. Byfornyelse med hjertet’s projektkoordinator, Jeanette Ishi Lehn, fortalte i ord og billeder om metoder til dialog, resultaterne og de udfordringer, som byfornyelsesprojektet i Nørre Snede nu står overfor.

Dommerpanelet bestod af Anne Tortzen, direktør for Center for borgerdialog, Torben Dan Pedersen, direktør i Operate, Winnie Jakobsen kommunikationschef i Høje Taastrup Kommune, Tom Ekeroth, chefredaktør Danske Kommuner og Ane Eggert, kommunikationsrådgiver i KL.

Det var anden gang i træk at Ikast-Brande Kommune vandt konkurrencen for kommunernes kommunikationsfolk. I 2010 blev Ikast-Brande Kommunes medarbejdermagasin UpDate kåret til Danmarks bedste. Bladet blev lukket som del af kommunens besparelser i 2011.

søndag den 20. november 2011

Så er det lige før Nørre Snede åbnes for gennemkørsel

Af Henrik Østergaard, K-gruppen
Efter en lang, og for nogle måske sej ventetid, er det lige før Nørre Snede Torv åbnes for gennemkørsel. Drifts- og anlægsafdelingen og entreprenøren har lovet at der åbnes for gennemkørsel senest på fredag d. 25/11 2011. Det betyder også at skurvognene på Skovbakken flyttes.

Snart bliver det igen muligt
at køre gennem Nørre Snede
Selv om der er åbnet for trafik, er Torvet ikke helt færdigt. Bassinet og den runde parkeringsplads med indkørsel fra Rørbækvej skal færdiggøres. Den sidste del af den hvide  betonflade skal også støbes, hvilket kræver at SuperBrugsen’s indkørsel fra Strøget skal spærres i en periode. Arbejdet med at nedbryde garage og retablere arealet vil også foregå efter åbningen af krydset.

Det sidste lag asfalt og den efterfølgende markering med farvede ringe vil først blive udført til foråret. Derfor har koordineringsgruppen besluttet at den officielle indvielse af torvet skal udskydes til det hele står færdigt, og resultatet kan ses i sin helhed.

Der sker også andet i Nørre Snede i den kommende tid. I denne uge skal der gerne komme asfalt på Vedbendvej, Rosengade og øverste del af Toftevej. Derefter går entreprenøren i gang med at anlægge fortov og lægge ny belægning på pladsen mellem Tøjhotellet og Steff´s Place.

Der skal også laves en midterhelle på Horsensvej ved Falkevej. Den er der nogle erhvervsdrivende, der har været nervøse for, om det kan lade sig gøre at komme omkring med store køretøjer. Dertil er svaret at det kan det. Midterhellen rykkes så langt tilbage at store køretøjer kan komme til at svinge ned ad Falkevej.

tirsdag den 13. september 2011

Så er byfornyelsen i Nørre Snede endelig blevet synlig

Af Henrik Østergaard, koordinationsgruppen

Som man nu kan se i Nørre Snede´s bymidte er byfornyelsesprojektet for alvor ved at blive synligt.


Den aktuelle perspektivtegninger af Nørre Snedes nye torv
udformet af Arkitektfirmaet Gustin
Lige nu er man på Torvet, det tidligere lyskryds, ved at lave bund, rør og kabler. Det ser meget kaotisk ud i øjeblikket, men hvis man jævnligt følger med i arbejdet begynder man snart at kan se tingene tage form. I løbet af et par uger vil entreprenøren færdiggøre arbejdet med brønde og kabler. Derefter påbegyndes arbejdet med at rette fladen af til belægningen. Det vil medføre at den nuværende passage fra Bredgade til Skovbakken spærres. Denne afspærring vil blive opretholdt frem til Torvets færdiggørelse. Der vil dog fortsat være mulighed for at kunne køre bil til og fra Statoil, Rema 1000 og SuperBrugsen

Det vil også i den kommende tid være muligt at se en prøvestøbning på den kostede betonflade der skal omkranse Torvet. Ligeledes vil der også snart blive startet på at lave plantehuller langs Horsensvej, så der hurtigst muligt kan komme asfalt på Horsensvej frem til Torvet. Arbejdet med fortov og cykelsti langs Strøget er en smule forsinket, men forventes færdiggjort med udgangen af September.

På skitsen kan man se hvordan torveområdet vil brede sig ud med forskellige elementer der bryder ”væg til væg” effekten. Farverne på skitsen er ikke de endelige, der arbejdes stadig på at finde de helt rigtige kulører der klæder hinanden.

I koordinationsgruppen for byfornyelsen arbejdes der også intenst med at få de sidste detaljer på plads i forbindelse med den ydre Hjertesti samt motorik- og fitnessbanen. Lige nu arbejdes der med, i samarbejde med kommunen, at finde den bedst mulige placering af motorikbanen, da det ikke har været muligt at nå til enighed om en aftale ved Præriepladsen. I stedet overvejes alternativer som Kirkeskoven, Egekrattet eller arealet ved Banestien.

Stolperne til at markere hjertestien er bestilt, og mangler blot en gang maling får der kan monteres skilte og stolperne kan opstilles. På Overdrevet bag Solbakkevej skal der være et siddeplateau med informationstavler om natur og historien. Det forventes at Plateauet vil være klart ved udgangen af September.

mandag den 5. september 2011

Nye fotos og perspektivtegninger

Opdaterede perspektivtegninger af Nørre Snedes nye torv, asfalt på Strøget og før/efter-billede fra byrengøringen d. 26. aug. - se http://www.flickr.com/photos/nsbyfornyelse

onsdag den 24. august 2011

Præriefestens program online

Hvis du ikke allerede har fundet det, så er her link til Præriefestens website. Programmet ligger på separate sider for henholdsvis torsdag, fredag, lørdag og søndag - og der er også en pdf-fil hvorfra man kan printe hele præriefestens program, så det er til at putte i baglommen.
Blandt de musikalske highlights er Tamra Rosanes lørdag aften (kræver billet til spiseteltet, se mere på  praeriefesten.dk) og korfest fredag aften fra kl. 17, hvor alle kan være med til at lære nogle sange og synge koncert om aftenen. Korfesten har egen Facebook-side, hvor man kan tilmelde sig.

Nu kan man leje bil i Nørre Snede

One2move har åbnet afdeling i Nørre Snede på Strøget 23C. De tilbyder udlejning af lidt ældre biler. Her er link til One2moves hjemmeside.

Nyt lægehus i Nørre Snede by fra december

(Pressemeddelelse) Efter at læge Tage Yde måtte lukke sin praksis for 2 år siden, har der ikke været nogen lægepraksis i byen med 1.866 indbyggere.

Læge Ole Klitgaard flytter nu sin lægepraksis fra Klovborg til Nørre Snede.

Det sker i tæt samarbejde med entreprenør Erik Møller Rasmussen, som nu har købt Nørre Snedes posthus, som har været til salg i nogen tid. Planen er at huset indrettes til et sundhedshus med en moderne lægeklinik. Flytningen af praksis’en vil formentlig kunne ske ved udgangen af december måned 2011.

Oprindeligt var det tanken at Bryrup lægepraksis også skulle være flyttet ind i samme hus, men disse planer er nu droppet. Der er derfor fortsat ledig plads i huset til andre lejere – det kunne f.eks. være psykologer, sundhedsplejersker eller andre med tilknytning til sundhed.

- Der er flere grunde til at jeg har valgt at flytte min praksis til Nørre Snede, fortæller Ole Klitgaard. Der er ved at være for lidt plads i Klovborg lægepraksis. Oprindeligt da jeg startede i 1991 var vi kun to personer: En læge og en sekretær. Nu er vi fire, idet klinikken er udvidet med en uddannelseslæge og  en sygeplejerske. Ved flytningen vil der med tiden måske kunne blive basis for at klinikken kan øges til 2 faste læger.

- Jeg er godt klar over at mange i Klovborg vil være kede af at skulle til Nørre Snede for at komme til læge. Hvis jeg var blevet i Klovborg ville praksis formentlig alligevel lukke den dag jeg går på pension, idet ingen af de nye læger vil sidde i en solo-praksis i en by med 540 indbyggere. Ved flytningen vil der være større chancer for at praksis kan fortsætte i fremtiden. I øvrigt kommer knap halvdelen af mine patienter i dag fra Nørre Snede og den anden halvdel fra Klovborg, siger Ole Klitgaard.

Yderligere oplysninger:
Læge Ole Klitgaard, tlf: 75761001 - mobil 22479957
Entreprenør (udlejer) Erik Møller Rasmussen, tlf: 75771467 - mobil: 40219821

tirsdag den 23. august 2011

Vi gør byen ren på fredag

Vær med til at gøre Nørre Snede til en renere by. Mød op nu på fredag d. 26. august 2011 kl. 14 på parkeringspladsen mellem Kirken og SuperBrugsen.

Sådan lyder invitationen fra Nørre Snede Lokalråd. Fokus vil være på indsamling af affald og fjernelse af ukrudt på veje, fortove og fællesområder.

Selv om det måske kan virke lidt mærkeligt at gøre rent før Præriefest og Sensommermarked, så viser al erfaring at affald har det med at kalde på mere affald. Lokalrådets initiativ skal ses i den sammenhæng, og som en gestus i forhold de mange, der i den kommende weekend besøger og fornøjer sig Nørre Snede.

Lokalrådet beder de, som vil bidrage med 2 timer af deres tid, om at medbringe godt humør og meget gerne også trillebør, kost og skovl – og eventuelt ekstra redskaber som kan udlånes til andre. Lokalrådet sørger for affaldsposer, trailere m.m.

Lokalrådet foreslår også at man medbringer kaffe/the eller andre forfriskninger til en samlet afslutning på parkeringspladsen kl. 16.

mandag den 22. august 2011

Nye billeder fra torvet og Strøget

Så er der en hel stribe nye billeder fra det igangværende arbejde på torvet og Strøget. Se billederne på Flickr.

Fremskridt på Strøget og Nørre Snedes nye torv

Efter en lang sommer er Strøget nu ved at blive genetableret, og Nørre Snedes nye torv er begyndt at tage form.
Sådan kommer det nye torv til at se ud - efter
planen allerede i slutningen af november.
Ifølge tidsplanen vil hele Strøget fra SuperBrugsen og mod vest være genetableret med kantsten og asfalt på vejbanen i starten af september. De nye cykelstier på Strøget fra Toftevej (Byggemarkedet) til Ege Allé bliver asfalteret midt i september. Det nye torv, som afløser byens lyskryds, vil være færdigt ved udgangen af november. Alle disse datoer kan blive udsat, hvis der bliver ved med at komme meget regn.

”Vi ved at forløbet kan virke meget langstrakt, både for byens borgere og handlende, og især for de som har arbejde i gang lige uden for deres hoveddør. Vi gør vores bedste, og vi har lagt en stram tidsplan for genetableringen af Strøget oven på den meget omfattende ledningsrenovering,” siger projektleder Karsten D. H. Jensen fra Ikast-Brande Kommune.

I det nedlagte lyskryds er arbejdet med at etablere byens nye torv nu gået i gang. Torvet bliver anlagt ud fra de planer, som byens borgere var med til at udforme i forbindelse med byfornyelsesprocessen. Der vil om kort tid på torvet blive opstillet plancher, som viser hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Interesserede kan også se planerne via www.noerresnede.dk eller i KulturBanken (tidl. Sydbank) hver torsdag kl. 12-17, hvor byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn vil være at træffe, så længe arbejdet med torvet er i gang.

Undervejs er byfornyelsen blevet udvidet, så der via ekstra midler etableres cykelstier fra Toftevej til Ege Allé.

Byfornyelsesprojektet finansieres med 7,6 mio. kr. fra Ikast-Brande Kommune, 3,8 mio. kr. fra Socialministeriet, 1,8 mio. kr. fra Trafikministeriet og ca. 2,5 mio. kr. fra LAG (Fødevareministeriet). Også den sidste bevilling fra LAG er nu faldet endeligt på plads. Alt arbejde som udføres er baseret på de seneste års omfattende borgerinddragelse, der resulterede i Byfornyelsesprogrammet (pdf-fil, 17Mb) og Projektforslag for Nørre Snede Områdefornyelse (pdf-fil, 14Mb) - eller besøg Jeanette i KulturBanken en torsdag eftermiddag.

mandag den 11. juli 2011

Krydset bliver spærret fra 25. juli

Her er nyeste officielle udmelding vedrørende det igangværende arbejde i Nørre Snede:

Kloakarbejderne er godt i gang på 2. etape.


Asfalten fræses sidst i uge 28 på Strøget fra indkørsel til Brugsen og igennem krydset til Horsensvej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Krydset ved Strøget/Bredgade/Horsensvej forventes at blive spærret fra den 25. juli.

Når ledningsarbejder går igennem krydset vil krydset være spærret for kørende trafik. Trafik til Skovbakken fra østsiden vil blive ledt ad Højtoftegade-Skolegade. Trafik til Skovbakken fra vestsiden vil blive ledt ad Vestre Ringvej-Rørbækvej-Solbakkevej.

Trafik mellem den østlige og vestlige del af Nørre Snede vil blive ad Falkevej-Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet.

Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering er ligeledes godt igang.

Sætning af nye kantsten til nyt fortov og cykelsti på Strøget er igang.

Der lægges asfalt på Bellisvej og Strøget i uge 32. Asfalten lægges lige så langt, som øvrige arbejder er færdiggjort til og som der er sat kantsten til.

fredag den 8. juli 2011

Svinget i Nørre Snede

Af Finn Averhoff, Nørre Snede Lokalråd

Der er sikkert mange borgere i Nørre Snede der har stillet spørgsmål om hvordan anlægsarbejdet på Svinget skrider frem. Især beboerne på Svinget, der har udvist forbilledlig tålmodighed.

Nørre Snede Lokalråd satte sig for at bore lidt i sagen om Svinget i Nørre Snede. Vi ville gerne afdække hvorfor det med Svinget kom lidt bagefter.

Vi spurgte i øst og i vest, og har talt med forskellige mennesker der på en eller anden måde har været impliceret i arbejdet på Svinget.

Undervejs blev vi klar over, at der havde været sammenfald af mange uheldige omstændigheder. Økonomiske hensyn har også spillet ind.

Så langt så godt.

Nu ved vi, at alle gode kræfter sættes ind på en snarlig afslutning af arbejdet på Svinget.

Det forventes, at der er klar til at påbegynde arbejdet med fortovet, umiddelbart efter sommerferien. Herefter vil der blive lagt asfalt på vejen.

Der vil stadig, et stykke tid endnu mangle asfaltslidlag på Skolegade, Højtoftevej og Svinget. Det skyldes, at det kan blive nødvendigt at etablere nogle omkørsler i forbindelse med arbejdet på Strøget, Nørre Snede Torv og Horsensvej.

Vi har fra alle sider mødt stor imødekommenhed i vores research.

torsdag den 7. juli 2011

Så er skurvognen flyttet

Den grønne skurvogn som byen enten elsker eller hader er taget på sommerferie.

Den grønne skurvogn på vej ...
Skurvognen flyttede ind i bybilledet som en del af Kommunens ungeinddragelse i forbindelse med byfornyelsen.

Nørre Snede skoles 8. årgang brugte i 2010 to uger af sommerferien på at bygge og indrette i og omkring skuret. Inspirationen og ekspertisen kom fra den Århusianske kunstnergruppen Bureau Detours. ”Vi fandt tidligt i processen ud af at den voksne borgerinddragelse gik hen over hovedet på byens unge, og vi ville have dem med” fortæller byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn. ”Da vi fik kontakt med Bureau Detours vidste vi at her var nogen som både kunne inspirere, og ikke mindst møde de unge 100 % på de unges præmisser. Skurvognen blev et af flere meget vellykkede projekter som foldede sig ud mellem Bureau Detours og skolens ældste elever”. Planen er nu at Nørre Snede skoles P- afdeling (pædagogiske afdeling)overtager vognen med tagterasse og det hele. Efter ferien vil skolen i samarbejde med Ikast-Brande Kommune finde frem til en ny placering tæt på skoven. Det er meningen af vognen skal fungere som ”basecamp” for eleverne og deres lærere, de dage de er flere sammenhængende timer i skoven.

”Det er glædeligt at skolen vil overtage vognen – da den jo ér de unges. Vi har i mellemtiden erfaret at de unge ikke har haft noget udtalt behov for at bruge vognen i dens placering ved siden af Kulturbanken. Man kan ikke opfinde et behov – det skal komme indefra, den erfaring er blevet bekræftet endnu engang” siger Jeanette Ishi Lehn. ”Det vognen til gengæld kunne, var at styrke fællesskabet mellem de unge og ikke mindst at skabe kontakter mellem byens unge og kunstner gruppen Bureau Detours. Det sidste synes jeg personligt har været meget værdifuldt. Bureau Detours består overvejende af unge studerende fra landets videregående kreative læreanstalter. Mødet med dem har bragt muligheden for en kreativ livsbane tættere på 8. klasseleverne”.

Af hensyn til kloakarbejdet og omkørslerne i den forbindelse, opbevares skurvognen i Boest til efter sommerferien.

torsdag den 30. juni 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Så er kloakarbejderne ved at nærme sig 2. etape. Asfalten fræses i denne uge på Strøget mellem Toftevej og indkørsel til Brugsen. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Indtil alle arbejder er forbi Toftevej og der er lagt asfalt på Bellisvej og på Strøget fra Bellisvej til Toftevej, vil der være omkørsel ad Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej. Lastbiler skal dog køre ad Falkevej, da de ikke må køre på Bredgade mellem Engholmvej og Strøget.

Ikast-Brande Spildevands kloakarbejder er 4 dage forsinket i forhold til tidsplanen, således at kloakken først er forbi Toftevej med udgangen af uge 26. Forsinkelsen forventes indhentet inden kloakarbejderne når til krydset Strøget/Bredgade, hvor kloakken skal være forbi den 8. august.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet. Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering opstartes første halvdel af uge 26. Efterhånden som ledningsarbejdet færdiggøres, opstartes anlægsarbejde med nyt fortov.

I den forbindelse har Ikast-Brande kommune besluttet at etablere både fortov og cykelsti på strækningen fra Toftevej (hvor byfornyelsen slutter) til og med den hævede flade ved Bellisvej. Dette udføres i begge vejsider. Ikast-Brande Kommune håber med dette tiltag, at forbedre trafiksikkerheden, og samtidig få mere sammenhæng på Strøget og Horsensvej.

tirsdag den 28. juni 2011

Nyt om cykelstier, shelters og hjertesti

Lene Hoffmann fra Kommunens Drift og Anlægs afdeling har overtaget projektledelsen fra Jeanette Ishi Lehn, som var projektleder på byfornyelsens borgerinddragelse. Skiftet fra borgerinddragelse til anlæg betyder at Jeanette kun vil være at træffe i Kulturbanken, Bredgade 3 den første torsdag i måneden.

I år omfatter anlægsfasen de grønne områder og omdannelsen af krydset til Nørre Snede Torv. ”I forbindelse med fastlæggelse af de sidste detaljer på projektet er der opstået mulighed for at etablere cykelstier i begge sider af vejen på strækningen fra Toftevej til Bellisvej. På grund af de kommende parkeringsbåse langs Strøget er der ikke plads til at føre cykelstien videre op gennem midtbyen. Vi har vurderet at den korte strækning stadig er meget bedre end ingen” siger Lene Hoffmann. Etableringen af cykelstierne kommer ikke til at belaste byfornyelsesbudgettet.

Shelterpladsen har fundet sin endelige placering. Erik Møller Rasmussen har givet lov til opsætning af to shelters på sin jord. Koordinationsgruppen (gruppen af frivillige borgere som samarbejder med kommunen omkring byfornyelse) har sammen med kommunen fundet en meget fin plads i umiddelbar tilknytning til Pilgrimsruten. Pladsen har udsigt til det danske landskab når det er smukkest, græssende køer og solopgang.

Det er planen at shelterpladsen skal gennemføres af lokale frivillige. Når alle formalier er på plads vil koordinationsgruppen invitere til byggeweekend.

Sidst har koordinationsgruppen støttet kommunens forslag om at samarbejde med Hjerteforeningen om offentliggørelse af Hjertestien. Samarbejdet betyder bl.a. at Hjertestien rundt om Nørre Snede bliver en del af foreningens ruteforslag. Stien bliver markeret med Hjerteforeningens kendte hjertelogo. Koordinationsgruppen har fastlagt hvor de ønsker de øvrige informationsskilte på ruten. Informationsskiltene vil være en blanding af blivende fakta om fauna og geologi, og udskiftelige oplysninger om fund og anekdoter fra området.

mandag den 23. maj 2011

Skal vi have Kunst i Nørre Snede?

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Nu ville vi gerne have skrevet at Nørre Snede er videre i DR’s Vores kunst-finale. Det kan vi desværre ikke, da vores forslag sammen med 9 andre semifinalister ud af 15 blev fravalgt i torsdags.

Den rigtig gode historie er at vores deltagelse i konkurrencen har frembragt en helt enestående lokal opbakning. Nørre Snede fik 1016 ”thumbs-up” (stemmer på Vores kunst siden) og i alt 360 personlige og meget positive kommentarer, som alle handlede om glæden over den kommende byfornyelse og ønsket om at sætte kronen på værket med et gedigent kunstværk til vores lille by.

Kunsteksperterne begrunder vores udtrædelse af konkurrencen med det endnu ufærdige centrale torv. Deres begrundelse lyder således:
”I Nørre Snede mødte vi en gruppe borgere, der har taget byens udvikling i egen hånd. Gennem et stærkt borgerdrevet engagement, har en gruppe af mennesker formået at engagere en hel by i planerne om at skabe et nye og bedre Nørre Snede. Der foreligger dog allerede en masterplan for en gennemgribende fornyelse af byens torv. I denne del af byfornyelsesfasen, hvor fornyelsesplanerne er vedtaget, men endnu ikke realiserede, synes det svært at skabe plads og gode betingelser for et kunstnerisk arbejde med stedet. Vi opfordrer derfor Nørre Snede til at genoptage deres planer med at få mere kunst til byen når det kommende torv er blevet anlagt. Efter byfornyelsen vil en kunstner have bedre mulighed for at skabe et værk som kan bringe noget nyt og mere til en allerede positiv udvikling for byen”
Et så stort og positivt engagement kan vi ikke sidde overhørigt. Vi skylder hinanden at handle konstruktivt med al den opbakning.

Vi inviterer derfor alle interesserede, som vil være med til at skaffe kunst til Nørre Snede, til at møde op i Kulturbanken torsdag d. 26/5 kl. 19.00 – 21.00.

Programmet for aftenen er at indstillerne af Nørre Snede til Vores Kunst konkurrencen Karina Nissen og Henrik Østergaard fortæller om det forløb Nørre Snede har deltaget i under opløbet i DR’s og Statens Kunstfonds konkurrence ”Vores kunst”.

Derefter vil vi i fællesskab skitsere en plan for hvordan vi på vores egen måde skaffer kunst til Nørre Snede. Aftenen skulle gerne munde ud i at nogle personer melder sig til det fremtidige arbejde med at få kunst til Nørre Snede. Byfornyelsens Koordinationsgruppe vil bistå og støtte arbejdet.

Har du ikke mulighed for at komme på torsdag, men gerne vil være med i det fremtidige arbejde så kontakt: Henrik Østergaard, tlf. 7577 0349, mail: hoe8766@gmail.com.

Klik her for at se de mere end 360 citater om Nørre Snede
(NB: siden er lidt tid om at åbne)
.

mandag den 16. maj 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Kloakarbejderne er kommet godt i gang. Kloakledninger er lagt i Bellisvej og vi flytter os nu ud på Strøget, som spærres for gennemkørende trafik mens arbejderne foregår.

Asfalten fræses på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Mens arbejder udføres på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej, vil der være omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Af hensyn til sikkerheden omkring udgravninger, vil gadelyset blive tændt om natten på Strøget, så længe der arbejdes. Kloakledninger lægges i 3-4 meters dybde.

Der vil blive opsat vibrationsmålere på bygninger på Strøget, som vi kan følge hvor store rystelser der kommer i forbindelse med arbejderne. Samtidig vil vi ændre arbejdsmetode hvis rystelserne bliver større end de tilladte.

Der lægges ny vandledning på hele strækningen, der sættes ny stophane til hver ejendom.

Fjernvarmeledningerne, som ligger under fortovet, skiftes hvor fortovet renoveres, fra Strøget til Horsensvej. Arbejdet udføres efter kloak- og vandlednings arbejdet.

Efter endt ledningsarbejder vil Ikast-Brande Kommune anlægge nye fortove i begge sider på Strøget. Det forventes at følge kloakarbejderne med en forskydning på 2-4 uger.

Der er yderligere informationer på noerresnede.dk, på kommunens hjemmeside ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside ikast-brandespildevand.dk.

Hvis der er spørgsmål til projektet, eller arbejderne giver problemer kan følgende kontaktes:

Kloak
NIRAS (rådgiver), Jan Grosmann, mobil 2019 8755
A/S Ole Andersen (Entreprenør), Poul Erik Nielsen, mobil 2127 9914
Ikast-Brande Spildevand A/S, Erik Andersen, mobil 2144 3303

Vand og fjernvarme
Nørre Snede Vandværk og Nørre Snede Varmeværk, Erik Lund, mobil 4032 5255

Fortov og byfornyelse
Ikast-Brande Kommune, Karsten D. H. Jensen, mobil 2144 2571

DR-kunsteksperter på besøg i Nørre Snede

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Torsdag den 12. maj var kunsteksperterne fra DR’s Vores kunst-projekt på besøg i Nørre Snede. Vi vil gerne takke alle de borgere, som mødte op, for deres opbakning. En særlig tak til de personer som var med til at gøre Kulturbanken hyggelig at opholde sig i.

Torsdag den 12. maj 2011 besøgte DR's kunsteksperter
Nørre Snede. Bag kameramanden fra venstre ses: Marie
Nipper, Charlotte Bagger Brandt og Peter Kirkhoff Eriksen.
Videre mod højre ses Karina Nissen og Henrik Østergaard
fra Koordinationsgruppen i Nørre Snede. Forrest i
billedet ses DR's journalist og lydmand.
Lidt om forløbet: Vi modtog kunsteksperterne på tagterrassen oven over skurvognen. Vi havde en god dialog med dem, hvor vi fortalte lidt om byfornyelsesprojektet og vores kommende torv. Vi fortalte også, at vi ikke har et fuldstændigt færdigt projekt med et sted, og at vi heller ikke har lagt os fast på, hvilken type kunst vi vil have. I stedet forestiller vi os en proces med borgerinddragelse, hvor vi også skal have de unge på banen. Især det sidste med proces og ungeinddragelse syntes de lød spændende.

Da vi havde fortalt om vores ideer og fået en god dialog omkring vores forslag, gik Henrik sammen med kunsteksperterne ind i Kulturbanken. I mellemtiden lavede DR et ekstra interview med Karina, for at få uddybet nogle af de ting vi havde forklaret kunsteksperterne.

I Kulturbanken, som kunsteksperterne syntes, var et spændende sted, fortsatte den gode dialog, nu også med deltagelse af Steen Aaes-Jørgensen og Brian Bøge Christensen fra Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune. De kunne fortælle lidt mere omkring økonomi og den plan, der er ved at blive lavet for at skaffe de 400.000 kr., vi skal stille med. Vi vil prøve at skaffe disse penge selv, uden at blande kommunen ind i det. For først når man selv har været med til at finansiere det, kan man for alvor tale om, at det er ”Vores kunst”! Det var i øvrigt også en ting som kunsteksperterne syntes godt om.

Vi tror at kunsteksperterne med sig fik en oplevelse af, at vi i Nørre Snede vil ”Vores kunst”, at vi har den nødvendige opbakning til at løfte opgaven, og ikke mindst – en kreativ tilgang til hele projektet.

Husk at du stadig i denne uge kan nå give din opbakning på den nye semifinale-side på DR’s webside: www.kortlink.dk/8zmg.

mandag den 9. maj 2011

På gaden for Vores kunst

Af Henrik Østergaard

Lørdag den 7. maj var vi et antal borgere som promoverede Vores kunst-projektet  i Nørre Snede.
Richard Andersen fortæller Leif Andersen,
 hvorfor vi skal have "Vores kunst" til Nørre Snede
(Foto: Henrik Østergaard)
Vi var 2 personer ved Rema og 2 ved Brugsen. Vi fik delt en masse postkort ud, og talt med en masse mennesker. Der var også nogle, der fik skrevet deres begrundelse for, at det netop er Nørre Snede, som skal have kunst direkte ind på Vores kunst-websitet, mens vi stod der. Det var rigtigt dejligt at få talt med folk. Vi fik bekræftet, at der virkelig er opbakning til vores projekt. Så det var en succes. Jeg tror vi fik skubbet til en del mennsker mht. at skrive deres kommentar.

Lørdag eftermiddag var vi også med i programmet Levende Lørdag" på P4 (klik på link i højre spalte). Indslagene er ca. 20 og 40 min inde i udsendelsen. Der er desuden også et indslag med keramiker Nina Lund ca. 1,5 time inde i udsendelsen. Hun er medlem af Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune.

Selv om vi har promoveret vores deltagelse i Vores kunst meget her i weekenden, har vi stadig brug for flere kommentarer og meninger om hvorfor det netop er Nørre Snede, der skal have et kunstværk. Vi har kun denne uge (uge 19), da dommerne derefter finder de seks finalister i konkurrencen.

Kommentarer kan skrives ind på den nye semi-finalistside: www.kortlink.dk/8zmg.

Nyt lokalråd på plads

Nørre Snede Lokalråd holdt tirsdag den 3. maj 2011 konstituerende møde i Kulturbanken. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen gjort fuldtallig, hvilket vil sige 9 medlemmer.

Som ny formand for lokalrådet valgtes Jens E. Pedersen, Boest. Som næstformand valgtes Finn Averhoff, Nørre Snede, som sekretær valgtes Rasmus Appelt Winther, Nørre Snede og som kasserer blev Richard Andersen valgt. Desuden består bestyrelsen af Henning Berg, Jens Møller Pedersen, Lars Johansen, Allan Loumann Lissau og Bjørn Kassøe Andersen.

Det blev endvidere besluttet at invitere suppleanterne, Henrik Østergaard og Brian Sigtenbjerggaard, til at deltage i rådets arbejde fremover.

Det nye lokalråd er nu klar til at fortsætte arbejdet med at gøre Nørre Snede til et godt sted at bo. På sit møde mandag den 9. maj vil rådet planlægge det kommende års arbejde.

mandag den 2. maj 2011

Nørre Snede med i ”Vores kunst”-semifinale

Nørre Snede er nu gået videre i Vores kunst-konkurrencen og er med i semifinalen. Blandt 1263 forslag er 15 blevet udvalgt, heriblandt Nørre Snede.

Du kan selv skrive din motivation for
hvorfor Nørre Snede skal vinde
på websiden  www.kortlink.dk/8zmg 
I løbet af maj måned skæres antallet af steder løbende ned til 3 steder. De 3 steder får hver et kunstværk til 1,6 mio. kr., hvoraf de 400.000 kr. skal skaffes lokalt. Offentliggørelse af hvem der vinder sker 31. maj.

"Hvis vi skal gøre os håb om at blive et af de 3 steder som vinder, kræver det at vi viser at vi vil kunsten. Derfor en opfordring til at støtte op om de initiativer der kommer i den kommende måned," siger Henrik Østergaard som sammen med Karina Nissen har taget initiativet. Begge er medlem af byfornyelsens Koordinationsgruppe.

Du kan støtte Nørre Snede i konkurrencen ved at give din personlige motivation ind på den nye semifinalist-side på Vores kunst-websitet via dette link: www.kortlink.dk/8zmg.

Lyt også til DR-interview med Karina Nissen i DR Midt & Vest 2. maj, da hun i en direkte udsendelse får at vide, at Nørre Snede er kommet med i semifinalen via dette link: www.kortlink.dk/dr/8zmm.

mandag den 18. april 2011

Opdateret version af spørgsmål og svar

Siden med spørgsmål og svar er blevet opdateret. Den indeholder nu også svar på en række spørgsmål som blev indsamlet på borgermødet den 10. marts 2011.

fredag den 15. april 2011

Billedkunstråd støtter ”Vores kunst” i Nørre Snede

Billedkunstrådet mødtes 14. april med repræsentanter for
Koordinationsgruppen i Nørre Snede. På billedet ses
(startende bagest t.v.) Henrik Østergaard, Brian Bøge
Christensen, Steen Aaes-Jørgensen, Nina Lund
 og Karina Nissen. Henrik og Karina er medlemmer
af Koordinationsgruppen. Brian, Steen
og Nina er medlemmer af Billedkunstrådet.
Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune melder nu sin støtte og fulde opbakning til Nørre Snedes deltagelse i ”Vores kunst”-konkurrencen. ”Vores kunst” er arrangeret af Statens Kunstfond i samarbejde med DR. Hvis Nørre Snede bliver en af de tre byer som vinder, vil byen få tildelt 1,2 mio. kr. til etablering af et kunstværk, forudsat at der rejses 400.000 kr. lokalt.

Billedkunstrådets formand, Steen Aaes-Jørgensen, siger: ”Jeg synes det er en virkelig god idé, at færdiggøre byfornyelsen i Nørre Snede med et kunstprojekt, og det vil være perfekt, hvis kunstværket kommer ved at byen vinder en konkurrence, og selv rejser de sidste penge. Dette vil vidne om stor folkelig opbakning, og det vil give befolkningen i Nørre Snede meget stort ejerskab til den nye kunst.”

Steen Aaes-Jørgensen peger på, at der i de gamle Ikast og Brande Kommuner har været en lang tradition for kunst i det offentlige rum, og at ”Vores kunst”-projektet er en oplagt lejlighed til at starte en folkelig bevægelse i Nørre Snede for mere kunst i det offentlige rum.

Keramiker Nina Lund, som også er medlem af Billedkunstrådet, siger: ”Lige siden jeg gik i skole i Nørre Snede, har jeg syntes, at Nørre Snede har manglet noget kunst. Jeg er begejstret over den store lokale opbakning. Et kunstprojekt her i byen vil falde på et tørt sted og give byen et løft.”

Entusiasmen deles af Brian Bøge Christensen (V), der ud over at være medlem af Billedkunstrådet også er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune. Han siger: ”Med det sammenhold som borgerne i Nørre Snede har vist i forbindelse med byfornyelsen, er det oplagt, at Nørre Snede får et kunstværk, som kan pryde bymidten og hele området. Jeg har læst, at det sidste kunstværk som Nørre Snede har fået, er den 800 år gamle døbefond i kirken, så nu må det vist være deres tur til at få noget nyt!”

Billedkunstrådet er et kommunalt nedsat udvalg som har til opgave at renovere kunstværker i det offentlige rum i Ikast-Brande Kommune. Rådet fungerer som kunstnerisk rådgiver ved offentlige byggerier og anlægsprojekter. Rådet har ikke noget budget til etablering af ny kunst, men det har via sine medlemmer et stærkt netværk til kunstnere både lokalt, nationalt og internationalt.

Steen Aaes-Jørgensen siger: ”Billedkunstrådet ser det som sin fornemste opgave at hjælpe de, som køber kunst med at få mest muligt for pengene. Vi har også omfattende erfaring med at finde sponsorer til kunstprojekter, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe Nørre Snede-borgerne med at skaffe de 400.000 kr. der skal rejses lokalt, når byen vinder.”

Du kan selv støtte ”Vores kunst” i Nørre Snede

Gå ind på Nørre Snede-siden på DR’s ”Vores kunst”-website og støt projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Rul derefter længere ned på siden og skriv din kommentar. Mere end 700 har allerede støttet Nørre Snede, og der er brug for at endnu flere gør det. Du kan stemme og afgive din kommentar frem til 26. april.

torsdag den 14. april 2011

Nyt om anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

I uge 18 (2. maj) starter anlægsarbejderne på bl.a. Strøget i Nørre Snede. Arbejderne består af følgende:
 • Udskiftning af kloakledninger og vandledninger i vejen.
 • Udskiftning af fjernvarmeledninger i fortove.
 • Udskiftning af kantsten og fortove.
Første etape består af Bellisvej ud for det gamle rådhus samt Strøget fra Bellisvej til Toftevej. Mens arbejderne finder sted, vil Strøget være spærret for gennemkørsel. Der vil blive etableret omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Anden og tredje etape omfatter Strøget, fra Toftevej til Bredgade samt Horsensvej, fra Bredgade til Højtoftegade. Det kommer der mere information om senere.

I forhold til tidligere udmelding er der ændret på planerne, så anlægsarbejde i området syd for Strøget først starter i 2012.

Der vil komme løbende information om arbejdets fremdrift i Den Lille Avis, herunder tidsplaner og kontaktpersoner. Se også den mere detaljerede tidsplan.

Når arbejdet går i gang, vil yderligere informationer kunne ses på www.noerresnede.dk. Der vil også være informationer på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside http://www.ikast-brandespildevand.dk/.

tirsdag den 5. april 2011

Klik ”Vores kunst” til Nørre Snede


Klik ind på Nørre Snede-siden
på DR's Vores kunst-website
 Du kan hjælpe Nørre Snede til et nyt kunstværk og landsdækkende opmærksomhed. Det eneste du skal gøre er at klikke et par gange, og skrive en positiv kommentar på DR’s ”Vores kunst”-website. Mere end 600 mennesker har allerede støttet byen med deres stemme, og 200 har allerede skrevet engagerede og opbakkende kommentarer.

Det er byfornyelsens Koordinationsgruppe, der har indstillet Nørre Snedes kommende torv som stedet, hvor der skal etableres et kunstværk. Indtil videre ligger Nørre Snede med helt i front. Det er nemlig ikke kun stemmer, men også kommentarerne som afgør, hvilke tre byer i Danmark, der skal have kunst for halvanden million kroner. På nuværende tidspunkt fører Nørre Snede med 200 positive kommentarer. Byen har siden konkurrencens første dag været et de 5 mest populære steder.

Der er brug for at du hjælper Nørre Snede med at holde entusiasmen helt frem til 26. april, hvor konkurrencen afgøres. Derfor tæller din kommentar og stemme i høj grad.

Vores eget kunstværk

”Et kunstværk som i den grad er vores eget, vil markere et vendepunkt for byen,” lyder en af begrundelserne fra Karina Nissen og Henrik Østergaard fra Koordinationsgruppen, som tog initiativ til at Nørre Snede skulle være med i kunst-konkurrencen.

Videre skrev de i deres begrundelse: ”Vores kunst skal være en daglig påmindelse om, at det kan lykkes i Nørre Snede. Det skal være en fortolkning af den nye epoke i Nørre Snedes historie, som har fokus på samarbejde og engagement. Vores kunst skal være med til at skabe samklang mellem byen, og vores usædvanlige smukke natur, som med både bakker, dale, skove og åbne landskaber rummer en stor variation.”

Sådan gør du

Gå ind på Nørre Snede-siden på DR’s ”Vores kunst”-website. Støt projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Rul derefter længere ned på siden og skriv din kommentar. Forhåbentlig er din kommentar positiv, så husk inden du klikker ”send” at vælge det glade ansigt. Pas på med af nysgerrighed at klikke på den nedadvendte tommelfinger, for så kommer du til at afgive en negativ stemme. Det er der allerede mange som er kommet til, selv om de egentlig ville have stemt positivt.

Du kan også opfordre dine venner til at stemme og kommentere, fx via Facebook.


Udvalgte kommentarer fra "Vores kunst"-websiden

”Jeg synes de skriver noget som er rigtig godt, nemlig FORKANTSDANMARK. Det er godt gået af så lille et sted, at gøre så meget for fællesskabet i byen. Lad dem få noget skøn kunst de kan samles om og fortsat være på forkant!”

” Nørre Snede fortjener i den grad et stort kunststykke...Elsker den lille flække!!!”

”Måske er det det byen trænger til. Fandme godt at se noget initiativ!"

"Nørre Snede har i mange år været delt i 4 på grund af krydset i byen. Der har ikke været det store sammenhold i byen, men nu ser det ud til at byfornyelsen er ved at ændre dette til noget positivt. Byen trænger meget til et pep opad, så jeg synes helt bestemt at med den energi de lægger for dagen med byfornyelsen at de fortjener et kunstværk."

"Super positivt og stærkt, at så forskellige borgere finder en måde at arbejde sammen på, der aktivt bringer fornyelse og livskraft til byen. Det skal ha' al den opbakning det kan få!"

"Det lyder som en super fed idé! Som ung kan selve byen godt være kedelig alt i alt, men jeg tror at noget kunst virkelig kunne give lidt mere liv i byen! Synes også det ville være super sejt hvis Nørre Snede by, kunne blive lidt mere kendt ;)"

"Efter et helt liv i Nørre Snede uden noget som helst tegn på fornyelse, så blomstrer hele byen pludselig op. De sidste to års samarbejde omkring byfornyelsen har skabt et helt nyt bysamfund/sammenhold. Et kunstværk midt i det gamle lyskryds vil være kronen på værket".

”Jeg er en dreng på 12 år som synes at det er dejligt og tiltrængt at der sker forandring i vores by – min fremtidige by. Derfor vil det være fint med noget kunst at kigge på, og måske vil gøre at der flytter flere til byen.”

Se flere kommentarer om Nørre Snede på ”Vores kunst”-websitet.

tirsdag den 29. marts 2011

mandag den 21. marts 2011

Nu stiger kunsten!

Vær med til at stemme "Vores kunst" til Nørre Snede
DR's website
Byfornyelsens koordinationsgruppe har indstillet Nørre Snede til konkurrencen ”Vores Kunst”. Konkurrencen er arrangeret af Statens Kunstfond og Danmarks Radio.

De tre byer som vinder får mulighed for at etablere et kunstværk til 1,6 mio. Statens Kunstfond stiller med 1,2 mio. kr., og byen skal selv finde de resterende 400.000 kr. Hvis byen vinder, skal en gruppe lokale borgere i samarbejde med en udvalgt kunstner finde ud af hvad motivet for kunstværket skal være. Hele processen vises på DR2.

”Vi håber at vi kan vinde konkurrencen og dermed få et større kunstværk til Nørre Snede. Et andet formål med deltagelse i konkurrencen er at gøre Nørre Snede kendt for noget positivt,” siger Henrik Østergaard der sammen med Karina Nissen har taget initiativet.

Hvis du vil være med til at støtte Nørre Snede skal du gå ind på siden www.dr.dk/voreskunst og vælge menupunktet ”se steder”. Herfra kan du på Danmarks-kortet klikke dig ind på Nørre Snede. Du kan støtte projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Derefter kan du rulle længere ned på siden og skrive din kommentar. Hvis din kommentar er positiv, så husk inden du klikker ”send” at vælge det glade ansigt.

”Vi opfordrer til at du giver din by en opadvendt tommelfinger, og at du beder andre om også at gøre det. Brug også gerne Facebook – og skriv også gerne en kommentar; det skaber liv,” siger Karina Nissen.

Læs mere om Vores Kunst-projektet på www.dr.dk/voreskunst.

mandag den 14. marts 2011

God stemning på velbesøgt borgermøde

Der var god stemning og mange klapsalver da Nørre Snedes borgere i torsdag den 10. marts fik præsenteret de forskellige byfornyelsesprojekter, som vil blive gennemført i de kommende år.


God stemning på Nørre Snede Kro.
Omkring 200 borgere var mødt op på Nørre Snede Kro. To af byens borgere, Bolette Kristensen og Finn Ipsen, guidede de fremmødte gennem aftenens program. De to er medlem af byfornyelsens koordinationsgruppe, der sikrer koordinering af borgernes mange forskellige forslag.

Borgmester Carsten Kissmeyer gav i sit indlæg stor anerkendelse til Nørre Snede-borgernes engagement i byfornyelsesprocessen, og han redegjorde for de mulige forløb omkring den nye rutebilstation. Der er en lokalplan på vej i høring som gør det muligt at flytte rutebilstationen til midtbyen. Kommunen ligger i øjeblikket i forhandlinger den nye ejer, som har købt Spar-ejendommen på tvangsauktion.

Resten af aftenen gennemgik arkitekt Stephan Gustin planerne for det nye torv i byens midte, rutebilstationen på pladsen ved Spar-bygningen, de nye hjertestier og byens grønne områder. Derudover var der præsentation af byens nye fælles internet-kalender, en række frivilligprojekter og Jeanette Ishi Lehn fra Ikast-Brande kommune fortalte om ideen bag de mange ungdomsprojekter.

Borgere som ikke kom til mødet kan finde planerne beskrevet Projektforslag – Nørre Snede Områdefornyelse 2011 (15 Mb pdf-fil). Det er en stor mappe i A3-format, som er fremlagt til gennemsyn på Nørre Snede Bibliotek samt hos Borgerservice på det gamle rådhus i Nørre Snede.

Se flere billeder fra borgermødet.
.
.

fredag den 11. marts 2011

Kort som viser hjertestierne

Forløbet af de nye hjertestier i Nørre Snede kan ses på kortet. Klik på kortet for se det i større udgave. Brug dette link til Google maps, hvis du har brug for at se et kort med vejnavne.

Du kan få flere detaljer om stierne og de andre nye projekter det samlede projektforslag for områdefornyelsen i Nørre Snede (pdf-fil, 15 Mb). Kortet som er vist kan ses er hentet fra side 73.

torsdag den 10. marts 2011

Vær med til at lave Nørre Snedes nye skilte

Infostandere af denne type vil
blive opstillet på hjertestierne
rundt om Nørre Snede.

Nørre Snede Koordinationsgruppe søger hjælp! Langs byens nye hjertestier skal opstilles informationsskilte som fortæller om bemærkelsesværdig biologi, små anekdoter og historiske markeringer. Hvis du er vidende inden for et eller flere af de beskrevne områder, vil vi gerne invitere dig til at være med til at udarbejde indholdet til skiltene.


Vi kan gå i gang med opgaven her og nu, så vi kommer hurtigt til at se resultatet af vores arbejde. Skiltene placeres udvalgte steder, og de skal indeholde information og oplysninger om det særlige ved netop dét sted. Der skal for eksempel placeres et skilt ved den hellige kilde, som er viet til Skt. Knud. Vi forestiller os at der kan være flere vinkler på formidlingen: Den faktuelle som beskriver kildens historie, kildens betydning for byen og den nutidige og fremtidige brug af kilden. Der kan også være en børnevenlig eventyrlig vinkel som fortæller om, hvordan den hellige kilde egentligt fik sit navn. Var det en forhekset grævling, som ved at drikke vand fra kilden, blev forvandlet til en smuk prins Knud? Tja; kun fantasien sætter grænser, og jo flere historier der er, jo mere mulighed for variation giver det. Skiltenes indhold kan udskiftes og erstattes frit.

Standerne til skiltene er udvalgt af arkitekten for byfornyelsen og opsættes i forbindelse med etableringen af Hjertestien. Der er udarbejdet en skabelon til teksten, hvilket sikrer genkendelighed og sammenhæng langs stisystemet. Skabelonen indeholder også et lille kort så man kan se, hvor på stien det angivne skilt er placeret.

Der findes mange steder på og omkring Den ydre Hjertesti, som vil være værd at besøge, med en forklaring eller en god historie tilknyttet. Ikke alle borgere i Nørre Snede kender historierne, og da slet ikke de vandrende og andre besøgende til vores by.

Hjælp os med at gøre den ydre Hjertesti endnu mere attraktiv ved at dele din viden og dine historier.

For yderligere information om projektet, eller hjælp til at få din viden eller historie formidlet, send en mail til Karina Nissen mail: knissen.solskin@gmail.com. Lad os så komme i gang!

Husk borgermøde i aften kl. 19 på kroen

Husk at det er i aften der er borgermøde. Det er klokken 19 på Nørre Snede Kro. Se annonce med aftenens program på denne side i Den Lille Avis.

søndag den 6. marts 2011

Tidsplan for anlægsarbejder i Nørre Snede 2011

Seneste opdatering af denne tidsplan: 14. april 2011

Fase 1 og 2 (2. maj. – 8. august 2011)
Kloakarbejde på Bellisvej mellem Violvej og Strøget samt Strøget mellem Bellisvej og lyskrydset. Asfaltarbejde udføres ad 2 gange: Når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Bellisvej til Rosengade, og igen når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Rosengade til lyskrydset.

Fase 3 (8. august – november 2011)
Lyskrydset fjernes og torvet etableres. Der vil en del af tiden blive mulighed for gennemkørsel mellem Skovbakken, Strøget og Bredgade.
Kloakarbejde på Horsensvej mellem det nye torv (krydset) og Falkevej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på hele strækningen er udskiftet.

Fase 4 og 5 (5. september – november 2011)
Kloakarbejde på Rosengade og Vedbendvej samt det stykke af Toftevej som forbinder Rosengade og Vedbendvej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på de enkelte veje er udført.

Generelt
Kloakudgravningen fylder hele vejbanens bredde. Der vil være mulighed for tilkørsel fra begge sider men spærret for gennemkørsel. Udgravningen flytter sig ca. 10 meter pr. arbejdsdag.
Beboere vil kunne køre til/fra deres ejendomme, bortset fra den eller de dage hvor kloakudgravning er ud for ejendommens indkørsel. Fortove vil i et vist omfang blive påvirket. Der vil være mulighed for gangpassage forbi alle udgravninger. Omkørsel vil blive markeret ved skiltning.
Endnu er ikke alle detaljer planlagt. Der bliver informeret yderligere, efterhånden som detailplanlægning er færdig, og mens arbejdet foregår. Følg med i de lokale medier samt på nettet via dette noerresnede.dk og ikast-brandespildevand.dk.

Borgermøde 10. marts: Anlægsarbejderne starter i april


Hen over forår og sommer skal den centrale del
af Nørre Snede have udskiftet kloakledninger.
Store dele af midtbyen i Nørre Snede vil i løbet af 2011 blive påvirket af omfattende anlægsarbejder, først i forbindelse med kloakrenovering, og derefter ved anlæggelsen af det nye åbne torv, som skal afløse byens lyskryds.


Ib Boye Lauritzen, der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, siger: ”Det er store anlægsarbejder, som kommer til at påvirke hele Nørre Snede. For borgerne og de handlende vil det komme til at føles som en lang og træls proces – og vi får den velkendte situation med, at det skal være skidt før det kan blive godt. Vi vil være opmærksomme på at sikre gode omkørselsmarkeringer og at på løbende at informere borgerne.”

På et borgermøde 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro vil byens borgere blive præsenteret for de fornyelsesprojekter som borgerpanelet udarbejdede i løbet af 2010 og som nu er vedtaget politisk.

Fornyelsesprojekterne omfatter et åbent torv i byens midte (2011), etablering af hjertestier og opgradering af byens grønne anlæg (2011) samt en flytning af rutebilstationen til det som i øjeblikket kaldes for Spar-pladsen (2012). Derudover vil der også blive gennemført en række ikke -fysiske projekter og forskellige frivillig-projekter (2011 og frem).

Fornyelsen af Nørre Snede falder sammen med en omfattende renovering af kloaksystemet i bymidten. De gamle kloakledninger skal udskiftes, og der bliver separatkloakeret, så der ikke sendes regnvand med ud til rensningsanlægget. De to anlægsopgaver, fornyelsen af midtbyen og kloakrenoveringen, gennemføres koordineret.

Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevandsselskab, som løbende vil informere de berørte grundejere samt borgerne i Nørre Snede generelt. Information om kloakarbejdet vil ske via breve direkte til de berørte, informationsmøde og via de lokale medier.

Den nuværende tidsplan har fastsat starten på gravearbejdet i april og afslutning i november måned. Arbejdet omkring den nye rutebilstation påbegyndes i 2012. Før dette arbejdet med rutebilstationen kan indledes, skal der vedtages en ny lokalplan som i øjeblikket er til indledende behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Opgravning og retablering af Horsensvej/Strøget afsluttes i 2011. Det samlede arbejde med renovering af kloaker og separatkloakering i Nørre Snede kommer til at løbe frem til 2013.

De forskellige anlægsprojekter i forbindelse med områdefornyelsen blev vedtaget af byrådet i Ikast-Brande Kommune d. 31. januar. Der udestår fortsat en endelig godkendelse af driftsbudgettet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 8. marts, før der afholdes udbud, og før arbejdet kan igangsættes.

tirsdag den 22. februar 2011

Dato for borgermøde er 10. marts

Hermed en korrektion vedrørende dato for borgermødet hvor det samlede byfornyelsesprojekt præsenteres for Nørre Snedes borgere og andre interesserede.
Borgermødet afholdes 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro - og altså ikke den 24. februar, som det er nævnt i en artikel i dagens udgave af Den Lille Avis.
Datoen er blevet ændret på grund den forlængede politiske behandling af driftsbudgettet. Nærmere annoncering af borgermødet følger.

mandag den 14. februar 2011

Nyt om byfornyelsens frivilligprojekter

I  forbindelse med byfornyelsen i Nørre Snede har arbejdsgrupperne og koordinationsgruppen under borgerpanelet udpeget en række projekter, der med fordel kan udføres af frivillige i byen.

Sådan kan hjertestien i Nørre Snede udformes
(inspirationsbilleder fra lignende projekter)
Koordinationsgruppen har defineret omfanget af de frivilligprojekter der sættes i gang. Projekterne er afgrænsede og har et konkret, umiddelbart brugbart resultat til glæde både for byens borgere og turister, og de vil bidrage til Nørre Snedes byidentitet. Projekterne er ukomplicerede, og kan udføres med begrænset økonomi, evt. med sponsorerede materialer.

Til hvert projekt er der tilknyttet en eller flere tovholder fra koordinationsgruppen.

Der er følgende frivilligprojekter:
 • Shelter-projektet. Der skal bygges et eller flere shelters. Tovholdere: Finn Averhoff og Finn Ipsen.
 • Skilte-projektet. Der skal laves skilte til de grønne områder. Tovholder: Karina Nissen.
 • Natur fitness. Der skal laves fitnessredskaber til hjerteruten. Tovholdere: Finn Ipsen og Finn Averhoff.
 • Kulturbanken. Hvem har lyst til at være med til at drive og udvikle kulturbanken i 2011? Kontaktperson: Henrik Østergaard.
 • Gåbus. Koordineret gåtur til/fra skole for de yngre elever. Start august 2011. Tovholder: Jeanette Ishi Lehn.
 • Websitet noerresnede.dk med nyheder, bykalender og organisationsoversigt. Det kan udvikles videre i retning at være Nørre Snedes samlingssted på nettet. Tovholdere: Henrik Østergaard og Bjørn Kassøe Andersen.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på og være med til at gennemføre et af ovennævnte projekter, kan du kontakte tovholderne, se kontaktinformation nedenfor. 
 • Finn Averhoff, mobil: 20 78 05 00, mail: kerfina@msn.com
 • Finn Ipsen, fastnet: 75 77 14 09, mobil: 21 11 77 49, mail: finni@tdcadsl.dk
 • Jeanette Ishi Lehn, fastnet: 99 60 33 03, mail: jeleh@ikast-brande.dk
 • Karina Nissen, mobil: 31 17 70 91, mail: knissen.solskin@gmail.com
 • Henrik Østergaard, fastnet: 75 77 03 49, mobil: 30 24 87 66, mail: hoe8766@gmail.com
 • Bjørn Kassøe Andersen, fastnet: 75 77 03 30, mail: bka@direction.dk

mandag den 7. februar 2011

Vanskelig budget-øvelse for byfornyelsen

Borgere fra byfornyelsens koordinationsgruppe mødtes torsdag d. 3. februar for at gennemføre en vanskelig budget-øvelse. Opgaven som et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune stillede på byrådsmødet 31. januar, var at tilrette byfornyelsesprojektet, så der blev betydelige besparelser på driftsudgifterne.
Koordinationsgruppen mødtes med repræsentanter for Teknik- og Miljøområdet samt, arkitekt Stephan Gustin og Niras-ingeniør Thomas Rolskov, der har udarbejdet byfornyelsesplanerne ud fra borgerpanelets og arbejdsgruppernes ønsker og forslag.

Efter nogle timers koncentreret arbejde med et grundigt eftersyn af alle driftsudgifter, havde koordinationsgruppen og de øvrige mødedeltagere fundet besparelser, så det årlige driftsbudget skæres ned fra de planlagte ca. 392.000 kr. til godt 200.000 kr.

De største besparelser er hentet ved at sænke ambitionerne ift. den nye rutebilstation. Det betyder bl.a. at det planlagte vandbassin bliver erstattet af et andet arkitektonisk element uden vand. Dermed vil der kun vil være vand på det nye torv i byens midte.  Endvidere vil de planlagte markante blå stålkanter på rutebilstationens terasse-kanter blive erstattet af en original løsning i beton, som vil være billigere i vedligehold.

En anden væsentlig besparelse er hentet ved at fravælge etablering af vandposter og muldtoilet på den ydre hjertesti. Derudover er foretaget en række mindre justeringer og fravalg på andre områder. Koordinationsgruppen ændrede ikke ved de fremlagte planer for omdannelse af Nørre Snedes centrale kryds til et åbent torv.

Koordinationsgruppen siger sammenfattende om driftsbesparelserne at det var en proces, som krævede overvejelser, og at alle er lettede over, at det har været muligt at finde de ønskede besparelser, uden at essensen af byfornyelsesprojektet er gået tabt. Det reviderede driftsbudget skal i starten af marts til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

tirsdag den 1. februar 2011

Ros til projektet - og der skal spares på driften

Det nye torv i Nørre Snede
set i fugleperspektiv
Det var glade Nørre Snede-borgere fra Borgerpanelet, som vendte hjem fra byrådsmødet i mandag aften. De høstede megen ros for indsatsen for byfornyelsesprojektet, som alle byrådspolitikerne kunne bakke op om, men samtidig var beskeden fra politikerne at driftsbudgettet skal skæres ned. De frivillige borgere som sidder i byfornyelsens koordinationsgruppe skal derfor nu i gang med at prioritere.

Nu på torsdag den 3. februar mødes gruppen med chefen for Drift og Anlæg, Allan Lyng Hansen, Planchef Karina Kisum Jensen, ingeniør Thomas Rolskov fra NIRAS, arkitekt Stephan Gustin og projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn. På mødet skal det besluttes, hvor der kan spares på driften, uden at det går ud over projektets overordnede ideer.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Det er et vigtigt at finde et realistisk niveau for driften, så de nye anlæg kan blive ved med at holde den høje standard vi har stræbt efter, også langt ind i fremtiden. Jeg tror nu ikke at det bliver så svært at prioritere. Koordinationsgruppen har lagt rigtig mange timers arbejde, og har derfor detaljeret kendskab til hele byfornyelsesprojektet. Når det nye driftsbudget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud, så vi kan komme i gang med det fysiske anlægsarbejde.”

Det reviderede driftsbudget skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget den 2. marts og derefter for Økonomi- og Planudvalget den 8.marts. Fremlæggelse for de to udvalg kan først ske i marts, da der ikke er nogen udvalgsmøder i februar.

Dato for det store borgermøde hvor det vedtagne projekt skal præsenteres for Nørre Snedes vil blive meddelt snarest.

Byfornyelsesprojektet i Nørre Snede vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog mandag den 31. januar byfornyelsesprojektet for Nørre Snede.  Det betyder at den endelige projektering og udbud nu kan gå i gang.

Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt centralt torv hvor krydset ligger i dag, en ny rutebilstation på "Spar-pladsen" og to hjertestier rundt i og omkring byen samt renovering af en række af byens grønne områder. Der vil også resten af 2011 blive arbejdet videre med tankerne om et ”virtuelt medborgerhus” hvor det via www.noerresnede.dk bliver nemmere at finde informationer om byens aktiviteter og forskellige tilbud.

På byrådsmødet var der stor og bred opbakning til byfornyelsesprojektet. Både planerne og engagementet blandt Nørre Snedes borgere fik mange rosende ord med på vejen fra byrådspolitikerne.

Der har været fokus på driftsudgifterne i den forberedende behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. På mødet i går fastholdt Byrådet de kommentarer som er fremgået af udvalgsarbejdet. Det betyder af driftsudgifterne for de nye anlæg i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn, og at de som udgangs punkt skal være stort set uændrede i forhold til de hidtidige kommunale driftsudgifter i byen.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Der er et utroligt stort engagement blandt Nørre Snedes frivillige som har lagt virkelig meget hjerteblod og megen fritid ind i arbejdet for at komme dertil hvor vi står i dag. Nu ser vi frem til nu at få virkeliggjort planerne. Det næste skridt bliver et stort åbent borgermøde hvor koordinationsgruppen vil præsentere de vedtagne planer for deres medborgere. Og så skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud.”

mandag den 31. januar 2011

Fornyelsesprojekt alligevel på byrådsmødet 31. januar


Byfornyelsesprojekterne i Nørre Snede kommer alligevel til beslutning på byrådsmødet i aften den 31. januar.

I sidste uge ønskede Økonomi- og Planudvalget yderligere redegørelse for driftsudgifterne, og punktet røg derfor af byrådets dagsorden. Nu er punktet igen blevet sat på byrådets dagsorden til mødet i aften, og det ser ud til, at spørgsmålet om størrelsen af de fremtidige driftsudgifter i Nørre Snede skal løses efterfølgende.

Ledelsessekretariatet i Ikast-Brande Kommune oplyser, at byfornyelsesprojektet kommer på som første punkt, selv om det nu står som tillægspunkt nr. 37 på dagsordenen. Byrådsmødet starter kl. 18:30 på Rådhuset i Ikast.

fredag den 28. januar 2011

Driftsudgifter for byfornyelsesprojekter skal ses efter igen


Driftsudgifterne i Nørre Snede by
skal have et ekstra eftersyn.
Driftsdgifterne  i forbindelse med det nye torv, rutebilstationerne og stier i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn. Det var meldingen fra Økonomi- og Planudvalget, da projektet tirsdag den 25. januar var til behandling. Politikerne i udvalget har bedt om at få det samlede projekt præsenteret igen, så der tages hensyn til forudsætningen om næsten uændrede driftsudgifter i Nørre Snede by.

Byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi  kommer til at lave en mere detaljeret redegørelse til politikerne. Det giver desværre en forsinkelse i den politiske proces, og det betyder, at byfornyelsesprojektet nu tidligst kan vedtages af byrådet den 14. marts.”

Forsinkelsen betyder også, at det tidligere annoncerede borgermøde i Nørre Snede udsættes, og tidligst vil kunne afholdes i slutningen af marts.

Karina Kisum Jensen  der er planchef i Ikast-Brande Kommune, siger. ”Jeg kan godt forstå hvis forsinkelsen giver anledning til frustration, og vi håber også at borgerne i Nørre Snede vil have forståelse  for situationen. Som de fleste nok er klar over, er kommunens økonomi hårdt presset, og Økonomi- og Planudvalget skal være helt sikre på, hvad de siger ja til. Driftsudgifterne kommer jo til at løbe mange år fremover.”

Driften i forbindelse med byfornyelsesprojekterne omfatter blandt andet strøm til belysning og springvand samt vedligehold af anlæg og renholdelse i bymidten og på de nye hjertestier.
.