mandag den 31. januar 2011

Fornyelsesprojekt alligevel på byrådsmødet 31. januar


Byfornyelsesprojekterne i Nørre Snede kommer alligevel til beslutning på byrådsmødet i aften den 31. januar.

I sidste uge ønskede Økonomi- og Planudvalget yderligere redegørelse for driftsudgifterne, og punktet røg derfor af byrådets dagsorden. Nu er punktet igen blevet sat på byrådets dagsorden til mødet i aften, og det ser ud til, at spørgsmålet om størrelsen af de fremtidige driftsudgifter i Nørre Snede skal løses efterfølgende.

Ledelsessekretariatet i Ikast-Brande Kommune oplyser, at byfornyelsesprojektet kommer på som første punkt, selv om det nu står som tillægspunkt nr. 37 på dagsordenen. Byrådsmødet starter kl. 18:30 på Rådhuset i Ikast.

fredag den 28. januar 2011

Driftsudgifter for byfornyelsesprojekter skal ses efter igen


Driftsudgifterne i Nørre Snede by
skal have et ekstra eftersyn.
Driftsdgifterne  i forbindelse med det nye torv, rutebilstationerne og stier i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn. Det var meldingen fra Økonomi- og Planudvalget, da projektet tirsdag den 25. januar var til behandling. Politikerne i udvalget har bedt om at få det samlede projekt præsenteret igen, så der tages hensyn til forudsætningen om næsten uændrede driftsudgifter i Nørre Snede by.

Byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi  kommer til at lave en mere detaljeret redegørelse til politikerne. Det giver desværre en forsinkelse i den politiske proces, og det betyder, at byfornyelsesprojektet nu tidligst kan vedtages af byrådet den 14. marts.”

Forsinkelsen betyder også, at det tidligere annoncerede borgermøde i Nørre Snede udsættes, og tidligst vil kunne afholdes i slutningen af marts.

Karina Kisum Jensen  der er planchef i Ikast-Brande Kommune, siger. ”Jeg kan godt forstå hvis forsinkelsen giver anledning til frustration, og vi håber også at borgerne i Nørre Snede vil have forståelse  for situationen. Som de fleste nok er klar over, er kommunens økonomi hårdt presset, og Økonomi- og Planudvalget skal være helt sikre på, hvad de siger ja til. Driftsudgifterne kommer jo til at løbe mange år fremover.”

Driften i forbindelse med byfornyelsesprojekterne omfatter blandt andet strøm til belysning og springvand samt vedligehold af anlæg og renholdelse i bymidten og på de nye hjertestier.

mandag den 24. januar 2011

Koordinationsgruppe vil sikre sammenhæng i byfornyelsen

Når de fysiske forandringer af Nørre Snede går i gang, vil en koordinationsgruppe med bred repræsentation af byens borgere følge byens fornyelse på tæt hold.

Koordinationsgruppen holder møde i Sognehuset
Bolette Kristensen der er med i koordinationsgruppen fortæller: ”I arbejdet med byfornyelsen har vi som borgere været opdelt i fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen består af personer fra hver af de fem grupper, og vores opgave er at holde overblikket og sikre sammenhængen mellem det, som kommer til at ske i krydset, på Spar-pladsen og de grønne områder og i forbindelse med de øvrige byfornyelsesprojekter. ”

I et brev til Ikast-Brande Kommune skriver koordinationsgruppen, at den vil følge byfornyelsesprojektet til det står færdigt i sin fysiske form og derved sikre, at det udformes, som borgerne i Nørre Snede har ønsket det.
Koordinationsgruppen har i sin henvendelse til Ikast-Brande kommune tilbudt at stå til rådighed, og har foreslået, at gruppen får en rolle i det byggeudvalg, som skal følge byfornyelsesprojekterne. Endvidere vil medlemmerne af koordinationsgruppen fungere som tovholdere på de frivillig-projekter der indgår som del af byfornyelsen.

Kom til borgermøde 24. februar
Næste opgave for koordinationsgruppen bliver afholdelse af et stort borgermøde. Det finder sted 24. februar på Nørre Snede Kro, og her vil byens borgere blive præsenteret for de endeligt udformede og politisk vedtagne fornyelsesprojekter samt tidsplanen for, hvad der skal ske hvornår.
Bolette siger: ”Vi opfordrer alle til at komme 24. februar. Nu har vi virkelig noget at vise frem, og nu skal vi i gang med de fysiske projekter.”

Et andet af koordinationsgruppens medlemmer, Finn Averhoff, trækker de store linjer op: ”I byfornyelsesarbejdet startede jeg med at fokusere på krydset og på Strøget hvor jeg selv bor. Undervejs i arbejdet er jeg begyndt at se på byen som en helhed, som vi har fået lov at arbejde med. Det vi er i gang med rækker ud over selve byfornyelsen. Vi har fat i hvad man kunne kalde for Nørre Snedes ånd, og dermed også i selve byens fremtid.”
Koordinationsgruppen fulgte i 2010 et statsfinansieret uddannelsesforløb, og kan nu kalde sig "lokale byudviklere". Uddannelsen har givet gruppen træning i hvordan man som borger kan bidrage til positiv udvikling af lokalsamfundet .


Koordinationsgruppens medlemmer
Følgende borgere er på nuværende tidspunkt aktive i koordinationsgruppen:
 • Bolette Kristensen
 • Finn Ipsen
 • Finn Averhoff
 • Henning Berg
 • Henrik Østergaard
 • Jens E. Pedersen
 • Karina Nissen
 • Lene Mølsted Ibsen
 • Richard Andersen
I 2010 deltog endvidere følgende i koordinationsgruppens arbejde:
 • Erik Steffensen
 • Helle Hansen
 • Jens E. Pedersen (repræsentant for LAG)
 • Richard Andersen (repræsentant for Lokalrådet)
 • Laura Gisselbæk Frandsen (Nørre Snede skole, 9. klasse)
 • Karina Kisum Jensen (planchef, Ikast-Brande Kommune)
 • Lise Ulrika Videbæk (kommuneplanlægger, Ikast-Brande Kommune)
 • Jeanette Ishi Lehn (projektkoordinator, Ikast-Brande Kommune)

mandag den 17. januar 2011

Nu er byfornyelsesplanerne færdige

Planerne for fornyelsen af Nørre Snede by er nu færdige og sendt til politisk behandling i Ikast-Brande Kommune.

Byfornyelsesprojekterne er nu sendt til 
politisk behandling.  Det første arbejde 
går  i gang i løbet af foråret.
Byfornyelsen omfatter tre hovedprojekter:
 • Renovering af de grønne områder i Nørre Snede by, herunder etablering af to løbe- og gåruter (den ydre og den indre hjertesti).
 • Omdannelse af krydset midt i byen til et nyt torv, ”Nørre Snede Torvet.”
 • Flytning af rutebilstationen til en mere central placering ved den tidligere SPAR-bygning.
Der er som led i byfornyelsesarbejdet også etableret en internet-baseret fælles bykalender for Nørre Snede, og Kulturbanken (den tidl. Sydbank) vil resten af 2011 fungere som projektlokale for byfornyelsen og byggemøder.

Planer for byfornyelsen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar, derefter af Økonomi- og Planudvalget d. 25. og til slut af byrådet den 31. januar.

Borgermøde i februar

Fra seneste borgermøde i Hallen
I februar 2011 når byrådet har godkendt projekterne vil der blive afholdt et stort borgermøde, hvor projekter, budget og tidsplan bliver præsenteret.

Byfornyelsen startede i sommeren 2009. Der er arbejdet grundigt for at finde løsninger, som opfylder de mange ønsker og behov fremført af borgere, der har involveret sig i processen. Det er foregået på fyraftensmøder og i weekender, og den slags tager tid, når mange mennesker som skal være enige.

Kommunen valgte fra start at lave en omfattende borgerinddragelse hvor alle interesserede kunne være med, og hvor der blev rekrutteret bredt ud fra køn, alder og roller i byen. Der har været fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen har haft til opgave at koordinere og prioritere de aktiviteter som de fem grupper har foreslået.

Mange af Lokalrådets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i byfornyelsesarbejdet, og det diskuteres i øjeblikket, hvordan det bedste fra Lokalrådet og de konstruktive samarbejdserfaringer fra koordinationsgruppen bliver bragt med ind i fremtiden.

Kom ind og se tegningerne

Der er nu igen åbent i Kulturbanken - den tidligere Sydbank - hver torsdag i fra kl. 9-17, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, få svar på sine spørgsmål og se tegningerne. Man kan også se de tegninger og planer som politikerne skal tage stilling til på nettet via følgende links:

Spørgsmål og svar om byfornyelsen


Hvad sker der i min by? Sådan må der der være mange i Nørre Snede som har det i øjeblikket. Efter lang tids indsats i borgerpanel og projektgrupper har byfornyelses-projekterne nu taget form.
Byfornyelsens koordinationsgruppe som består af 15 lokale borgere, har samlet en række af de spørgsmål, de oftest bliver stillet. Du kan se spørgsmålene og nogle svar på denne side.

onsdag den 5. januar 2011

.