fredag den 28. januar 2011

Driftsudgifter for byfornyelsesprojekter skal ses efter igen


Driftsudgifterne i Nørre Snede by
skal have et ekstra eftersyn.
Driftsdgifterne  i forbindelse med det nye torv, rutebilstationerne og stier i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn. Det var meldingen fra Økonomi- og Planudvalget, da projektet tirsdag den 25. januar var til behandling. Politikerne i udvalget har bedt om at få det samlede projekt præsenteret igen, så der tages hensyn til forudsætningen om næsten uændrede driftsudgifter i Nørre Snede by.

Byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi  kommer til at lave en mere detaljeret redegørelse til politikerne. Det giver desværre en forsinkelse i den politiske proces, og det betyder, at byfornyelsesprojektet nu tidligst kan vedtages af byrådet den 14. marts.”

Forsinkelsen betyder også, at det tidligere annoncerede borgermøde i Nørre Snede udsættes, og tidligst vil kunne afholdes i slutningen af marts.

Karina Kisum Jensen  der er planchef i Ikast-Brande Kommune, siger. ”Jeg kan godt forstå hvis forsinkelsen giver anledning til frustration, og vi håber også at borgerne i Nørre Snede vil have forståelse  for situationen. Som de fleste nok er klar over, er kommunens økonomi hårdt presset, og Økonomi- og Planudvalget skal være helt sikre på, hvad de siger ja til. Driftsudgifterne kommer jo til at løbe mange år fremover.”

Driften i forbindelse med byfornyelsesprojekterne omfatter blandt andet strøm til belysning og springvand samt vedligehold af anlæg og renholdelse i bymidten og på de nye hjertestier.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.