mandag den 24. januar 2011

Koordinationsgruppe vil sikre sammenhæng i byfornyelsen

Når de fysiske forandringer af Nørre Snede går i gang, vil en koordinationsgruppe med bred repræsentation af byens borgere følge byens fornyelse på tæt hold.

Koordinationsgruppen holder møde i Sognehuset
Bolette Kristensen der er med i koordinationsgruppen fortæller: ”I arbejdet med byfornyelsen har vi som borgere været opdelt i fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen består af personer fra hver af de fem grupper, og vores opgave er at holde overblikket og sikre sammenhængen mellem det, som kommer til at ske i krydset, på Spar-pladsen og de grønne områder og i forbindelse med de øvrige byfornyelsesprojekter. ”

I et brev til Ikast-Brande Kommune skriver koordinationsgruppen, at den vil følge byfornyelsesprojektet til det står færdigt i sin fysiske form og derved sikre, at det udformes, som borgerne i Nørre Snede har ønsket det.
Koordinationsgruppen har i sin henvendelse til Ikast-Brande kommune tilbudt at stå til rådighed, og har foreslået, at gruppen får en rolle i det byggeudvalg, som skal følge byfornyelsesprojekterne. Endvidere vil medlemmerne af koordinationsgruppen fungere som tovholdere på de frivillig-projekter der indgår som del af byfornyelsen.

Kom til borgermøde 24. februar
Næste opgave for koordinationsgruppen bliver afholdelse af et stort borgermøde. Det finder sted 24. februar på Nørre Snede Kro, og her vil byens borgere blive præsenteret for de endeligt udformede og politisk vedtagne fornyelsesprojekter samt tidsplanen for, hvad der skal ske hvornår.
Bolette siger: ”Vi opfordrer alle til at komme 24. februar. Nu har vi virkelig noget at vise frem, og nu skal vi i gang med de fysiske projekter.”

Et andet af koordinationsgruppens medlemmer, Finn Averhoff, trækker de store linjer op: ”I byfornyelsesarbejdet startede jeg med at fokusere på krydset og på Strøget hvor jeg selv bor. Undervejs i arbejdet er jeg begyndt at se på byen som en helhed, som vi har fået lov at arbejde med. Det vi er i gang med rækker ud over selve byfornyelsen. Vi har fat i hvad man kunne kalde for Nørre Snedes ånd, og dermed også i selve byens fremtid.”
Koordinationsgruppen fulgte i 2010 et statsfinansieret uddannelsesforløb, og kan nu kalde sig "lokale byudviklere". Uddannelsen har givet gruppen træning i hvordan man som borger kan bidrage til positiv udvikling af lokalsamfundet .


Koordinationsgruppens medlemmer
Følgende borgere er på nuværende tidspunkt aktive i koordinationsgruppen:
 • Bolette Kristensen
 • Finn Ipsen
 • Finn Averhoff
 • Henning Berg
 • Henrik Østergaard
 • Jens E. Pedersen
 • Karina Nissen
 • Lene Mølsted Ibsen
 • Richard Andersen
I 2010 deltog endvidere følgende i koordinationsgruppens arbejde:
 • Erik Steffensen
 • Helle Hansen
 • Jens E. Pedersen (repræsentant for LAG)
 • Richard Andersen (repræsentant for Lokalrådet)
 • Laura Gisselbæk Frandsen (Nørre Snede skole, 9. klasse)
 • Karina Kisum Jensen (planchef, Ikast-Brande Kommune)
 • Lise Ulrika Videbæk (kommuneplanlægger, Ikast-Brande Kommune)
 • Jeanette Ishi Lehn (projektkoordinator, Ikast-Brande Kommune)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.