mandag den 17. januar 2011

Nu er byfornyelsesplanerne færdige

Planerne for fornyelsen af Nørre Snede by er nu færdige og sendt til politisk behandling i Ikast-Brande Kommune.

Byfornyelsesprojekterne er nu sendt til 
politisk behandling.  Det første arbejde 
går  i gang i løbet af foråret.
Byfornyelsen omfatter tre hovedprojekter:
  • Renovering af de grønne områder i Nørre Snede by, herunder etablering af to løbe- og gåruter (den ydre og den indre hjertesti).
  • Omdannelse af krydset midt i byen til et nyt torv, ”Nørre Snede Torvet.”
  • Flytning af rutebilstationen til en mere central placering ved den tidligere SPAR-bygning.
Der er som led i byfornyelsesarbejdet også etableret en internet-baseret fælles bykalender for Nørre Snede, og Kulturbanken (den tidl. Sydbank) vil resten af 2011 fungere som projektlokale for byfornyelsen og byggemøder.

Planer for byfornyelsen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar, derefter af Økonomi- og Planudvalget d. 25. og til slut af byrådet den 31. januar.

Borgermøde i februar

Fra seneste borgermøde i Hallen
I februar 2011 når byrådet har godkendt projekterne vil der blive afholdt et stort borgermøde, hvor projekter, budget og tidsplan bliver præsenteret.

Byfornyelsen startede i sommeren 2009. Der er arbejdet grundigt for at finde løsninger, som opfylder de mange ønsker og behov fremført af borgere, der har involveret sig i processen. Det er foregået på fyraftensmøder og i weekender, og den slags tager tid, når mange mennesker som skal være enige.

Kommunen valgte fra start at lave en omfattende borgerinddragelse hvor alle interesserede kunne være med, og hvor der blev rekrutteret bredt ud fra køn, alder og roller i byen. Der har været fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen har haft til opgave at koordinere og prioritere de aktiviteter som de fem grupper har foreslået.

Mange af Lokalrådets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i byfornyelsesarbejdet, og det diskuteres i øjeblikket, hvordan det bedste fra Lokalrådet og de konstruktive samarbejdserfaringer fra koordinationsgruppen bliver bragt med ind i fremtiden.

Kom ind og se tegningerne

Der er nu igen åbent i Kulturbanken - den tidligere Sydbank - hver torsdag i fra kl. 9-17, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, få svar på sine spørgsmål og se tegningerne. Man kan også se de tegninger og planer som politikerne skal tage stilling til på nettet via følgende links:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.