tirsdag den 22. februar 2011

Dato for borgermøde er 10. marts

Hermed en korrektion vedrørende dato for borgermødet hvor det samlede byfornyelsesprojekt præsenteres for Nørre Snedes borgere og andre interesserede.
Borgermødet afholdes 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro - og altså ikke den 24. februar, som det er nævnt i en artikel i dagens udgave af Den Lille Avis.
Datoen er blevet ændret på grund den forlængede politiske behandling af driftsbudgettet. Nærmere annoncering af borgermødet følger.

mandag den 14. februar 2011

Nyt om byfornyelsens frivilligprojekter

I  forbindelse med byfornyelsen i Nørre Snede har arbejdsgrupperne og koordinationsgruppen under borgerpanelet udpeget en række projekter, der med fordel kan udføres af frivillige i byen.

Sådan kan hjertestien i Nørre Snede udformes
(inspirationsbilleder fra lignende projekter)
Koordinationsgruppen har defineret omfanget af de frivilligprojekter der sættes i gang. Projekterne er afgrænsede og har et konkret, umiddelbart brugbart resultat til glæde både for byens borgere og turister, og de vil bidrage til Nørre Snedes byidentitet. Projekterne er ukomplicerede, og kan udføres med begrænset økonomi, evt. med sponsorerede materialer.

Til hvert projekt er der tilknyttet en eller flere tovholder fra koordinationsgruppen.

Der er følgende frivilligprojekter:
 • Shelter-projektet. Der skal bygges et eller flere shelters. Tovholdere: Finn Averhoff og Finn Ipsen.
 • Skilte-projektet. Der skal laves skilte til de grønne områder. Tovholder: Karina Nissen.
 • Natur fitness. Der skal laves fitnessredskaber til hjerteruten. Tovholdere: Finn Ipsen og Finn Averhoff.
 • Kulturbanken. Hvem har lyst til at være med til at drive og udvikle kulturbanken i 2011? Kontaktperson: Henrik Østergaard.
 • Gåbus. Koordineret gåtur til/fra skole for de yngre elever. Start august 2011. Tovholder: Jeanette Ishi Lehn.
 • Websitet noerresnede.dk med nyheder, bykalender og organisationsoversigt. Det kan udvikles videre i retning at være Nørre Snedes samlingssted på nettet. Tovholdere: Henrik Østergaard og Bjørn Kassøe Andersen.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på og være med til at gennemføre et af ovennævnte projekter, kan du kontakte tovholderne, se kontaktinformation nedenfor. 
 • Finn Averhoff, mobil: 20 78 05 00, mail: kerfina@msn.com
 • Finn Ipsen, fastnet: 75 77 14 09, mobil: 21 11 77 49, mail: finni@tdcadsl.dk
 • Jeanette Ishi Lehn, fastnet: 99 60 33 03, mail: jeleh@ikast-brande.dk
 • Karina Nissen, mobil: 31 17 70 91, mail: knissen.solskin@gmail.com
 • Henrik Østergaard, fastnet: 75 77 03 49, mobil: 30 24 87 66, mail: hoe8766@gmail.com
 • Bjørn Kassøe Andersen, fastnet: 75 77 03 30, mail: bka@direction.dk

mandag den 7. februar 2011

Vanskelig budget-øvelse for byfornyelsen

Borgere fra byfornyelsens koordinationsgruppe mødtes torsdag d. 3. februar for at gennemføre en vanskelig budget-øvelse. Opgaven som et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune stillede på byrådsmødet 31. januar, var at tilrette byfornyelsesprojektet, så der blev betydelige besparelser på driftsudgifterne.
Koordinationsgruppen mødtes med repræsentanter for Teknik- og Miljøområdet samt, arkitekt Stephan Gustin og Niras-ingeniør Thomas Rolskov, der har udarbejdet byfornyelsesplanerne ud fra borgerpanelets og arbejdsgruppernes ønsker og forslag.

Efter nogle timers koncentreret arbejde med et grundigt eftersyn af alle driftsudgifter, havde koordinationsgruppen og de øvrige mødedeltagere fundet besparelser, så det årlige driftsbudget skæres ned fra de planlagte ca. 392.000 kr. til godt 200.000 kr.

De største besparelser er hentet ved at sænke ambitionerne ift. den nye rutebilstation. Det betyder bl.a. at det planlagte vandbassin bliver erstattet af et andet arkitektonisk element uden vand. Dermed vil der kun vil være vand på det nye torv i byens midte.  Endvidere vil de planlagte markante blå stålkanter på rutebilstationens terasse-kanter blive erstattet af en original løsning i beton, som vil være billigere i vedligehold.

En anden væsentlig besparelse er hentet ved at fravælge etablering af vandposter og muldtoilet på den ydre hjertesti. Derudover er foretaget en række mindre justeringer og fravalg på andre områder. Koordinationsgruppen ændrede ikke ved de fremlagte planer for omdannelse af Nørre Snedes centrale kryds til et åbent torv.

Koordinationsgruppen siger sammenfattende om driftsbesparelserne at det var en proces, som krævede overvejelser, og at alle er lettede over, at det har været muligt at finde de ønskede besparelser, uden at essensen af byfornyelsesprojektet er gået tabt. Det reviderede driftsbudget skal i starten af marts til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

tirsdag den 1. februar 2011

Ros til projektet - og der skal spares på driften

Det nye torv i Nørre Snede
set i fugleperspektiv
Det var glade Nørre Snede-borgere fra Borgerpanelet, som vendte hjem fra byrådsmødet i mandag aften. De høstede megen ros for indsatsen for byfornyelsesprojektet, som alle byrådspolitikerne kunne bakke op om, men samtidig var beskeden fra politikerne at driftsbudgettet skal skæres ned. De frivillige borgere som sidder i byfornyelsens koordinationsgruppe skal derfor nu i gang med at prioritere.

Nu på torsdag den 3. februar mødes gruppen med chefen for Drift og Anlæg, Allan Lyng Hansen, Planchef Karina Kisum Jensen, ingeniør Thomas Rolskov fra NIRAS, arkitekt Stephan Gustin og projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn. På mødet skal det besluttes, hvor der kan spares på driften, uden at det går ud over projektets overordnede ideer.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Det er et vigtigt at finde et realistisk niveau for driften, så de nye anlæg kan blive ved med at holde den høje standard vi har stræbt efter, også langt ind i fremtiden. Jeg tror nu ikke at det bliver så svært at prioritere. Koordinationsgruppen har lagt rigtig mange timers arbejde, og har derfor detaljeret kendskab til hele byfornyelsesprojektet. Når det nye driftsbudget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud, så vi kan komme i gang med det fysiske anlægsarbejde.”

Det reviderede driftsbudget skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget den 2. marts og derefter for Økonomi- og Planudvalget den 8.marts. Fremlæggelse for de to udvalg kan først ske i marts, da der ikke er nogen udvalgsmøder i februar.

Dato for det store borgermøde hvor det vedtagne projekt skal præsenteres for Nørre Snedes vil blive meddelt snarest.

Byfornyelsesprojektet i Nørre Snede vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog mandag den 31. januar byfornyelsesprojektet for Nørre Snede.  Det betyder at den endelige projektering og udbud nu kan gå i gang.

Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt centralt torv hvor krydset ligger i dag, en ny rutebilstation på "Spar-pladsen" og to hjertestier rundt i og omkring byen samt renovering af en række af byens grønne områder. Der vil også resten af 2011 blive arbejdet videre med tankerne om et ”virtuelt medborgerhus” hvor det via www.noerresnede.dk bliver nemmere at finde informationer om byens aktiviteter og forskellige tilbud.

På byrådsmødet var der stor og bred opbakning til byfornyelsesprojektet. Både planerne og engagementet blandt Nørre Snedes borgere fik mange rosende ord med på vejen fra byrådspolitikerne.

Der har været fokus på driftsudgifterne i den forberedende behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. På mødet i går fastholdt Byrådet de kommentarer som er fremgået af udvalgsarbejdet. Det betyder af driftsudgifterne for de nye anlæg i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn, og at de som udgangs punkt skal være stort set uændrede i forhold til de hidtidige kommunale driftsudgifter i byen.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Der er et utroligt stort engagement blandt Nørre Snedes frivillige som har lagt virkelig meget hjerteblod og megen fritid ind i arbejdet for at komme dertil hvor vi står i dag. Nu ser vi frem til nu at få virkeliggjort planerne. Det næste skridt bliver et stort åbent borgermøde hvor koordinationsgruppen vil præsentere de vedtagne planer for deres medborgere. Og så skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud.”
.