tirsdag den 1. februar 2011

Byfornyelsesprojektet i Nørre Snede vedtaget af byrådet

Byrådet vedtog mandag den 31. januar byfornyelsesprojektet for Nørre Snede.  Det betyder at den endelige projektering og udbud nu kan gå i gang.

Byfornyelsesprojektet omfatter et nyt centralt torv hvor krydset ligger i dag, en ny rutebilstation på "Spar-pladsen" og to hjertestier rundt i og omkring byen samt renovering af en række af byens grønne områder. Der vil også resten af 2011 blive arbejdet videre med tankerne om et ”virtuelt medborgerhus” hvor det via www.noerresnede.dk bliver nemmere at finde informationer om byens aktiviteter og forskellige tilbud.

På byrådsmødet var der stor og bred opbakning til byfornyelsesprojektet. Både planerne og engagementet blandt Nørre Snedes borgere fik mange rosende ord med på vejen fra byrådspolitikerne.

Der har været fokus på driftsudgifterne i den forberedende behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Planudvalget. På mødet i går fastholdt Byrådet de kommentarer som er fremgået af udvalgsarbejdet. Det betyder af driftsudgifterne for de nye anlæg i Nørre Snede skal have et ekstra eftersyn, og at de som udgangs punkt skal være stort set uændrede i forhold til de hidtidige kommunale driftsudgifter i byen.

Projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn siger: ”Der er et utroligt stort engagement blandt Nørre Snedes frivillige som har lagt virkelig meget hjerteblod og megen fritid ind i arbejdet for at komme dertil hvor vi står i dag. Nu ser vi frem til nu at få virkeliggjort planerne. Det næste skridt bliver et stort åbent borgermøde hvor koordinationsgruppen vil præsentere de vedtagne planer for deres medborgere. Og så skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.