tirsdag den 1. februar 2011

Ros til projektet - og der skal spares på driften

Det nye torv i Nørre Snede
set i fugleperspektiv
Det var glade Nørre Snede-borgere fra Borgerpanelet, som vendte hjem fra byrådsmødet i mandag aften. De høstede megen ros for indsatsen for byfornyelsesprojektet, som alle byrådspolitikerne kunne bakke op om, men samtidig var beskeden fra politikerne at driftsbudgettet skal skæres ned. De frivillige borgere som sidder i byfornyelsens koordinationsgruppe skal derfor nu i gang med at prioritere.

Nu på torsdag den 3. februar mødes gruppen med chefen for Drift og Anlæg, Allan Lyng Hansen, Planchef Karina Kisum Jensen, ingeniør Thomas Rolskov fra NIRAS, arkitekt Stephan Gustin og projektkoordinator Jeanette Ishi Lehn. På mødet skal det besluttes, hvor der kan spares på driften, uden at det går ud over projektets overordnede ideer.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Det er et vigtigt at finde et realistisk niveau for driften, så de nye anlæg kan blive ved med at holde den høje standard vi har stræbt efter, også langt ind i fremtiden. Jeg tror nu ikke at det bliver så svært at prioritere. Koordinationsgruppen har lagt rigtig mange timers arbejde, og har derfor detaljeret kendskab til hele byfornyelsesprojektet. Når det nye driftsbudget er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, skal vi hurtigt have sendt de første delprojekter i udbud, så vi kan komme i gang med det fysiske anlægsarbejde.”

Det reviderede driftsbudget skal fremlægges for Teknik og Miljøudvalget den 2. marts og derefter for Økonomi- og Planudvalget den 8.marts. Fremlæggelse for de to udvalg kan først ske i marts, da der ikke er nogen udvalgsmøder i februar.

Dato for det store borgermøde hvor det vedtagne projekt skal præsenteres for Nørre Snedes vil blive meddelt snarest.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.