mandag den 7. februar 2011

Vanskelig budget-øvelse for byfornyelsen

Borgere fra byfornyelsens koordinationsgruppe mødtes torsdag d. 3. februar for at gennemføre en vanskelig budget-øvelse. Opgaven som et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune stillede på byrådsmødet 31. januar, var at tilrette byfornyelsesprojektet, så der blev betydelige besparelser på driftsudgifterne.
Koordinationsgruppen mødtes med repræsentanter for Teknik- og Miljøområdet samt, arkitekt Stephan Gustin og Niras-ingeniør Thomas Rolskov, der har udarbejdet byfornyelsesplanerne ud fra borgerpanelets og arbejdsgruppernes ønsker og forslag.

Efter nogle timers koncentreret arbejde med et grundigt eftersyn af alle driftsudgifter, havde koordinationsgruppen og de øvrige mødedeltagere fundet besparelser, så det årlige driftsbudget skæres ned fra de planlagte ca. 392.000 kr. til godt 200.000 kr.

De største besparelser er hentet ved at sænke ambitionerne ift. den nye rutebilstation. Det betyder bl.a. at det planlagte vandbassin bliver erstattet af et andet arkitektonisk element uden vand. Dermed vil der kun vil være vand på det nye torv i byens midte.  Endvidere vil de planlagte markante blå stålkanter på rutebilstationens terasse-kanter blive erstattet af en original løsning i beton, som vil være billigere i vedligehold.

En anden væsentlig besparelse er hentet ved at fravælge etablering af vandposter og muldtoilet på den ydre hjertesti. Derudover er foretaget en række mindre justeringer og fravalg på andre områder. Koordinationsgruppen ændrede ikke ved de fremlagte planer for omdannelse af Nørre Snedes centrale kryds til et åbent torv.

Koordinationsgruppen siger sammenfattende om driftsbesparelserne at det var en proces, som krævede overvejelser, og at alle er lettede over, at det har været muligt at finde de ønskede besparelser, uden at essensen af byfornyelsesprojektet er gået tabt. Det reviderede driftsbudget skal i starten af marts til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.