tirsdag den 29. marts 2011

mandag den 21. marts 2011

Nu stiger kunsten!

Vær med til at stemme "Vores kunst" til Nørre Snede
DR's website
Byfornyelsens koordinationsgruppe har indstillet Nørre Snede til konkurrencen ”Vores Kunst”. Konkurrencen er arrangeret af Statens Kunstfond og Danmarks Radio.

De tre byer som vinder får mulighed for at etablere et kunstværk til 1,6 mio. Statens Kunstfond stiller med 1,2 mio. kr., og byen skal selv finde de resterende 400.000 kr. Hvis byen vinder, skal en gruppe lokale borgere i samarbejde med en udvalgt kunstner finde ud af hvad motivet for kunstværket skal være. Hele processen vises på DR2.

”Vi håber at vi kan vinde konkurrencen og dermed få et større kunstværk til Nørre Snede. Et andet formål med deltagelse i konkurrencen er at gøre Nørre Snede kendt for noget positivt,” siger Henrik Østergaard der sammen med Karina Nissen har taget initiativet.

Hvis du vil være med til at støtte Nørre Snede skal du gå ind på siden www.dr.dk/voreskunst og vælge menupunktet ”se steder”. Herfra kan du på Danmarks-kortet klikke dig ind på Nørre Snede. Du kan støtte projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Derefter kan du rulle længere ned på siden og skrive din kommentar. Hvis din kommentar er positiv, så husk inden du klikker ”send” at vælge det glade ansigt.

”Vi opfordrer til at du giver din by en opadvendt tommelfinger, og at du beder andre om også at gøre det. Brug også gerne Facebook – og skriv også gerne en kommentar; det skaber liv,” siger Karina Nissen.

Læs mere om Vores Kunst-projektet på www.dr.dk/voreskunst.

mandag den 14. marts 2011

God stemning på velbesøgt borgermøde

Der var god stemning og mange klapsalver da Nørre Snedes borgere i torsdag den 10. marts fik præsenteret de forskellige byfornyelsesprojekter, som vil blive gennemført i de kommende år.


God stemning på Nørre Snede Kro.
Omkring 200 borgere var mødt op på Nørre Snede Kro. To af byens borgere, Bolette Kristensen og Finn Ipsen, guidede de fremmødte gennem aftenens program. De to er medlem af byfornyelsens koordinationsgruppe, der sikrer koordinering af borgernes mange forskellige forslag.

Borgmester Carsten Kissmeyer gav i sit indlæg stor anerkendelse til Nørre Snede-borgernes engagement i byfornyelsesprocessen, og han redegjorde for de mulige forløb omkring den nye rutebilstation. Der er en lokalplan på vej i høring som gør det muligt at flytte rutebilstationen til midtbyen. Kommunen ligger i øjeblikket i forhandlinger den nye ejer, som har købt Spar-ejendommen på tvangsauktion.

Resten af aftenen gennemgik arkitekt Stephan Gustin planerne for det nye torv i byens midte, rutebilstationen på pladsen ved Spar-bygningen, de nye hjertestier og byens grønne områder. Derudover var der præsentation af byens nye fælles internet-kalender, en række frivilligprojekter og Jeanette Ishi Lehn fra Ikast-Brande kommune fortalte om ideen bag de mange ungdomsprojekter.

Borgere som ikke kom til mødet kan finde planerne beskrevet Projektforslag – Nørre Snede Områdefornyelse 2011 (15 Mb pdf-fil). Det er en stor mappe i A3-format, som er fremlagt til gennemsyn på Nørre Snede Bibliotek samt hos Borgerservice på det gamle rådhus i Nørre Snede.

Se flere billeder fra borgermødet.
.
.

fredag den 11. marts 2011

Kort som viser hjertestierne

Forløbet af de nye hjertestier i Nørre Snede kan ses på kortet. Klik på kortet for se det i større udgave. Brug dette link til Google maps, hvis du har brug for at se et kort med vejnavne.

Du kan få flere detaljer om stierne og de andre nye projekter det samlede projektforslag for områdefornyelsen i Nørre Snede (pdf-fil, 15 Mb). Kortet som er vist kan ses er hentet fra side 73.

torsdag den 10. marts 2011

Vær med til at lave Nørre Snedes nye skilte

Infostandere af denne type vil
blive opstillet på hjertestierne
rundt om Nørre Snede.

Nørre Snede Koordinationsgruppe søger hjælp! Langs byens nye hjertestier skal opstilles informationsskilte som fortæller om bemærkelsesværdig biologi, små anekdoter og historiske markeringer. Hvis du er vidende inden for et eller flere af de beskrevne områder, vil vi gerne invitere dig til at være med til at udarbejde indholdet til skiltene.


Vi kan gå i gang med opgaven her og nu, så vi kommer hurtigt til at se resultatet af vores arbejde. Skiltene placeres udvalgte steder, og de skal indeholde information og oplysninger om det særlige ved netop dét sted. Der skal for eksempel placeres et skilt ved den hellige kilde, som er viet til Skt. Knud. Vi forestiller os at der kan være flere vinkler på formidlingen: Den faktuelle som beskriver kildens historie, kildens betydning for byen og den nutidige og fremtidige brug af kilden. Der kan også være en børnevenlig eventyrlig vinkel som fortæller om, hvordan den hellige kilde egentligt fik sit navn. Var det en forhekset grævling, som ved at drikke vand fra kilden, blev forvandlet til en smuk prins Knud? Tja; kun fantasien sætter grænser, og jo flere historier der er, jo mere mulighed for variation giver det. Skiltenes indhold kan udskiftes og erstattes frit.

Standerne til skiltene er udvalgt af arkitekten for byfornyelsen og opsættes i forbindelse med etableringen af Hjertestien. Der er udarbejdet en skabelon til teksten, hvilket sikrer genkendelighed og sammenhæng langs stisystemet. Skabelonen indeholder også et lille kort så man kan se, hvor på stien det angivne skilt er placeret.

Der findes mange steder på og omkring Den ydre Hjertesti, som vil være værd at besøge, med en forklaring eller en god historie tilknyttet. Ikke alle borgere i Nørre Snede kender historierne, og da slet ikke de vandrende og andre besøgende til vores by.

Hjælp os med at gøre den ydre Hjertesti endnu mere attraktiv ved at dele din viden og dine historier.

For yderligere information om projektet, eller hjælp til at få din viden eller historie formidlet, send en mail til Karina Nissen mail: knissen.solskin@gmail.com. Lad os så komme i gang!

Husk borgermøde i aften kl. 19 på kroen

Husk at det er i aften der er borgermøde. Det er klokken 19 på Nørre Snede Kro. Se annonce med aftenens program på denne side i Den Lille Avis.

søndag den 6. marts 2011

Tidsplan for anlægsarbejder i Nørre Snede 2011

Seneste opdatering af denne tidsplan: 14. april 2011

Fase 1 og 2 (2. maj. – 8. august 2011)
Kloakarbejde på Bellisvej mellem Violvej og Strøget samt Strøget mellem Bellisvej og lyskrydset. Asfaltarbejde udføres ad 2 gange: Når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Bellisvej til Rosengade, og igen når kloakrør er udskiftet på Strøget fra Rosengade til lyskrydset.

Fase 3 (8. august – november 2011)
Lyskrydset fjernes og torvet etableres. Der vil en del af tiden blive mulighed for gennemkørsel mellem Skovbakken, Strøget og Bredgade.
Kloakarbejde på Horsensvej mellem det nye torv (krydset) og Falkevej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på hele strækningen er udskiftet.

Fase 4 og 5 (5. september – november 2011)
Kloakarbejde på Rosengade og Vedbendvej samt det stykke af Toftevej som forbinder Rosengade og Vedbendvej. Asfaltarbejde udføres, når kloakrør på de enkelte veje er udført.

Generelt
Kloakudgravningen fylder hele vejbanens bredde. Der vil være mulighed for tilkørsel fra begge sider men spærret for gennemkørsel. Udgravningen flytter sig ca. 10 meter pr. arbejdsdag.
Beboere vil kunne køre til/fra deres ejendomme, bortset fra den eller de dage hvor kloakudgravning er ud for ejendommens indkørsel. Fortove vil i et vist omfang blive påvirket. Der vil være mulighed for gangpassage forbi alle udgravninger. Omkørsel vil blive markeret ved skiltning.
Endnu er ikke alle detaljer planlagt. Der bliver informeret yderligere, efterhånden som detailplanlægning er færdig, og mens arbejdet foregår. Følg med i de lokale medier samt på nettet via dette noerresnede.dk og ikast-brandespildevand.dk.

Borgermøde 10. marts: Anlægsarbejderne starter i april


Hen over forår og sommer skal den centrale del
af Nørre Snede have udskiftet kloakledninger.
Store dele af midtbyen i Nørre Snede vil i løbet af 2011 blive påvirket af omfattende anlægsarbejder, først i forbindelse med kloakrenovering, og derefter ved anlæggelsen af det nye åbne torv, som skal afløse byens lyskryds.


Ib Boye Lauritzen, der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, siger: ”Det er store anlægsarbejder, som kommer til at påvirke hele Nørre Snede. For borgerne og de handlende vil det komme til at føles som en lang og træls proces – og vi får den velkendte situation med, at det skal være skidt før det kan blive godt. Vi vil være opmærksomme på at sikre gode omkørselsmarkeringer og at på løbende at informere borgerne.”

På et borgermøde 10. marts kl. 19 på Nørre Snede Kro vil byens borgere blive præsenteret for de fornyelsesprojekter som borgerpanelet udarbejdede i løbet af 2010 og som nu er vedtaget politisk.

Fornyelsesprojekterne omfatter et åbent torv i byens midte (2011), etablering af hjertestier og opgradering af byens grønne anlæg (2011) samt en flytning af rutebilstationen til det som i øjeblikket kaldes for Spar-pladsen (2012). Derudover vil der også blive gennemført en række ikke -fysiske projekter og forskellige frivillig-projekter (2011 og frem).

Fornyelsen af Nørre Snede falder sammen med en omfattende renovering af kloaksystemet i bymidten. De gamle kloakledninger skal udskiftes, og der bliver separatkloakeret, så der ikke sendes regnvand med ud til rensningsanlægget. De to anlægsopgaver, fornyelsen af midtbyen og kloakrenoveringen, gennemføres koordineret.

Kloakarbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevandsselskab, som løbende vil informere de berørte grundejere samt borgerne i Nørre Snede generelt. Information om kloakarbejdet vil ske via breve direkte til de berørte, informationsmøde og via de lokale medier.

Den nuværende tidsplan har fastsat starten på gravearbejdet i april og afslutning i november måned. Arbejdet omkring den nye rutebilstation påbegyndes i 2012. Før dette arbejdet med rutebilstationen kan indledes, skal der vedtages en ny lokalplan som i øjeblikket er til indledende behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Opgravning og retablering af Horsensvej/Strøget afsluttes i 2011. Det samlede arbejde med renovering af kloaker og separatkloakering i Nørre Snede kommer til at løbe frem til 2013.

De forskellige anlægsprojekter i forbindelse med områdefornyelsen blev vedtaget af byrådet i Ikast-Brande Kommune d. 31. januar. Der udestår fortsat en endelig godkendelse af driftsbudgettet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 8. marts, før der afholdes udbud, og før arbejdet kan igangsættes.
.