torsdag den 14. april 2011

Nyt om anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

I uge 18 (2. maj) starter anlægsarbejderne på bl.a. Strøget i Nørre Snede. Arbejderne består af følgende:
  • Udskiftning af kloakledninger og vandledninger i vejen.
  • Udskiftning af fjernvarmeledninger i fortove.
  • Udskiftning af kantsten og fortove.
Første etape består af Bellisvej ud for det gamle rådhus samt Strøget fra Bellisvej til Toftevej. Mens arbejderne finder sted, vil Strøget være spærret for gennemkørsel. Der vil blive etableret omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Anden og tredje etape omfatter Strøget, fra Toftevej til Bredgade samt Horsensvej, fra Bredgade til Højtoftegade. Det kommer der mere information om senere.

I forhold til tidligere udmelding er der ændret på planerne, så anlægsarbejde i området syd for Strøget først starter i 2012.

Der vil komme løbende information om arbejdets fremdrift i Den Lille Avis, herunder tidsplaner og kontaktpersoner. Se også den mere detaljerede tidsplan.

Når arbejdet går i gang, vil yderligere informationer kunne ses på www.noerresnede.dk. Der vil også være informationer på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside http://www.ikast-brandespildevand.dk/.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.