mandag den 23. maj 2011

Skal vi have Kunst i Nørre Snede?

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Nu ville vi gerne have skrevet at Nørre Snede er videre i DR’s Vores kunst-finale. Det kan vi desværre ikke, da vores forslag sammen med 9 andre semifinalister ud af 15 blev fravalgt i torsdags.

Den rigtig gode historie er at vores deltagelse i konkurrencen har frembragt en helt enestående lokal opbakning. Nørre Snede fik 1016 ”thumbs-up” (stemmer på Vores kunst siden) og i alt 360 personlige og meget positive kommentarer, som alle handlede om glæden over den kommende byfornyelse og ønsket om at sætte kronen på værket med et gedigent kunstværk til vores lille by.

Kunsteksperterne begrunder vores udtrædelse af konkurrencen med det endnu ufærdige centrale torv. Deres begrundelse lyder således:
”I Nørre Snede mødte vi en gruppe borgere, der har taget byens udvikling i egen hånd. Gennem et stærkt borgerdrevet engagement, har en gruppe af mennesker formået at engagere en hel by i planerne om at skabe et nye og bedre Nørre Snede. Der foreligger dog allerede en masterplan for en gennemgribende fornyelse af byens torv. I denne del af byfornyelsesfasen, hvor fornyelsesplanerne er vedtaget, men endnu ikke realiserede, synes det svært at skabe plads og gode betingelser for et kunstnerisk arbejde med stedet. Vi opfordrer derfor Nørre Snede til at genoptage deres planer med at få mere kunst til byen når det kommende torv er blevet anlagt. Efter byfornyelsen vil en kunstner have bedre mulighed for at skabe et værk som kan bringe noget nyt og mere til en allerede positiv udvikling for byen”
Et så stort og positivt engagement kan vi ikke sidde overhørigt. Vi skylder hinanden at handle konstruktivt med al den opbakning.

Vi inviterer derfor alle interesserede, som vil være med til at skaffe kunst til Nørre Snede, til at møde op i Kulturbanken torsdag d. 26/5 kl. 19.00 – 21.00.

Programmet for aftenen er at indstillerne af Nørre Snede til Vores Kunst konkurrencen Karina Nissen og Henrik Østergaard fortæller om det forløb Nørre Snede har deltaget i under opløbet i DR’s og Statens Kunstfonds konkurrence ”Vores kunst”.

Derefter vil vi i fællesskab skitsere en plan for hvordan vi på vores egen måde skaffer kunst til Nørre Snede. Aftenen skulle gerne munde ud i at nogle personer melder sig til det fremtidige arbejde med at få kunst til Nørre Snede. Byfornyelsens Koordinationsgruppe vil bistå og støtte arbejdet.

Har du ikke mulighed for at komme på torsdag, men gerne vil være med i det fremtidige arbejde så kontakt: Henrik Østergaard, tlf. 7577 0349, mail: hoe8766@gmail.com.

Klik her for at se de mere end 360 citater om Nørre Snede
(NB: siden er lidt tid om at åbne)
.

mandag den 16. maj 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Kloakarbejderne er kommet godt i gang. Kloakledninger er lagt i Bellisvej og vi flytter os nu ud på Strøget, som spærres for gennemkørende trafik mens arbejderne foregår.

Asfalten fræses på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Mens arbejder udføres på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej, vil der være omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Af hensyn til sikkerheden omkring udgravninger, vil gadelyset blive tændt om natten på Strøget, så længe der arbejdes. Kloakledninger lægges i 3-4 meters dybde.

Der vil blive opsat vibrationsmålere på bygninger på Strøget, som vi kan følge hvor store rystelser der kommer i forbindelse med arbejderne. Samtidig vil vi ændre arbejdsmetode hvis rystelserne bliver større end de tilladte.

Der lægges ny vandledning på hele strækningen, der sættes ny stophane til hver ejendom.

Fjernvarmeledningerne, som ligger under fortovet, skiftes hvor fortovet renoveres, fra Strøget til Horsensvej. Arbejdet udføres efter kloak- og vandlednings arbejdet.

Efter endt ledningsarbejder vil Ikast-Brande Kommune anlægge nye fortove i begge sider på Strøget. Det forventes at følge kloakarbejderne med en forskydning på 2-4 uger.

Der er yderligere informationer på noerresnede.dk, på kommunens hjemmeside ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside ikast-brandespildevand.dk.

Hvis der er spørgsmål til projektet, eller arbejderne giver problemer kan følgende kontaktes:

Kloak
NIRAS (rådgiver), Jan Grosmann, mobil 2019 8755
A/S Ole Andersen (Entreprenør), Poul Erik Nielsen, mobil 2127 9914
Ikast-Brande Spildevand A/S, Erik Andersen, mobil 2144 3303

Vand og fjernvarme
Nørre Snede Vandværk og Nørre Snede Varmeværk, Erik Lund, mobil 4032 5255

Fortov og byfornyelse
Ikast-Brande Kommune, Karsten D. H. Jensen, mobil 2144 2571

DR-kunsteksperter på besøg i Nørre Snede

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Torsdag den 12. maj var kunsteksperterne fra DR’s Vores kunst-projekt på besøg i Nørre Snede. Vi vil gerne takke alle de borgere, som mødte op, for deres opbakning. En særlig tak til de personer som var med til at gøre Kulturbanken hyggelig at opholde sig i.

Torsdag den 12. maj 2011 besøgte DR's kunsteksperter
Nørre Snede. Bag kameramanden fra venstre ses: Marie
Nipper, Charlotte Bagger Brandt og Peter Kirkhoff Eriksen.
Videre mod højre ses Karina Nissen og Henrik Østergaard
fra Koordinationsgruppen i Nørre Snede. Forrest i
billedet ses DR's journalist og lydmand.
Lidt om forløbet: Vi modtog kunsteksperterne på tagterrassen oven over skurvognen. Vi havde en god dialog med dem, hvor vi fortalte lidt om byfornyelsesprojektet og vores kommende torv. Vi fortalte også, at vi ikke har et fuldstændigt færdigt projekt med et sted, og at vi heller ikke har lagt os fast på, hvilken type kunst vi vil have. I stedet forestiller vi os en proces med borgerinddragelse, hvor vi også skal have de unge på banen. Især det sidste med proces og ungeinddragelse syntes de lød spændende.

Da vi havde fortalt om vores ideer og fået en god dialog omkring vores forslag, gik Henrik sammen med kunsteksperterne ind i Kulturbanken. I mellemtiden lavede DR et ekstra interview med Karina, for at få uddybet nogle af de ting vi havde forklaret kunsteksperterne.

I Kulturbanken, som kunsteksperterne syntes, var et spændende sted, fortsatte den gode dialog, nu også med deltagelse af Steen Aaes-Jørgensen og Brian Bøge Christensen fra Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune. De kunne fortælle lidt mere omkring økonomi og den plan, der er ved at blive lavet for at skaffe de 400.000 kr., vi skal stille med. Vi vil prøve at skaffe disse penge selv, uden at blande kommunen ind i det. For først når man selv har været med til at finansiere det, kan man for alvor tale om, at det er ”Vores kunst”! Det var i øvrigt også en ting som kunsteksperterne syntes godt om.

Vi tror at kunsteksperterne med sig fik en oplevelse af, at vi i Nørre Snede vil ”Vores kunst”, at vi har den nødvendige opbakning til at løfte opgaven, og ikke mindst – en kreativ tilgang til hele projektet.

Husk at du stadig i denne uge kan nå give din opbakning på den nye semifinale-side på DR’s webside: www.kortlink.dk/8zmg.

mandag den 9. maj 2011

På gaden for Vores kunst

Af Henrik Østergaard

Lørdag den 7. maj var vi et antal borgere som promoverede Vores kunst-projektet  i Nørre Snede.
Richard Andersen fortæller Leif Andersen,
 hvorfor vi skal have "Vores kunst" til Nørre Snede
(Foto: Henrik Østergaard)
Vi var 2 personer ved Rema og 2 ved Brugsen. Vi fik delt en masse postkort ud, og talt med en masse mennesker. Der var også nogle, der fik skrevet deres begrundelse for, at det netop er Nørre Snede, som skal have kunst direkte ind på Vores kunst-websitet, mens vi stod der. Det var rigtigt dejligt at få talt med folk. Vi fik bekræftet, at der virkelig er opbakning til vores projekt. Så det var en succes. Jeg tror vi fik skubbet til en del mennsker mht. at skrive deres kommentar.

Lørdag eftermiddag var vi også med i programmet Levende Lørdag" på P4 (klik på link i højre spalte). Indslagene er ca. 20 og 40 min inde i udsendelsen. Der er desuden også et indslag med keramiker Nina Lund ca. 1,5 time inde i udsendelsen. Hun er medlem af Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune.

Selv om vi har promoveret vores deltagelse i Vores kunst meget her i weekenden, har vi stadig brug for flere kommentarer og meninger om hvorfor det netop er Nørre Snede, der skal have et kunstværk. Vi har kun denne uge (uge 19), da dommerne derefter finder de seks finalister i konkurrencen.

Kommentarer kan skrives ind på den nye semi-finalistside: www.kortlink.dk/8zmg.

Nyt lokalråd på plads

Nørre Snede Lokalråd holdt tirsdag den 3. maj 2011 konstituerende møde i Kulturbanken. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen gjort fuldtallig, hvilket vil sige 9 medlemmer.

Som ny formand for lokalrådet valgtes Jens E. Pedersen, Boest. Som næstformand valgtes Finn Averhoff, Nørre Snede, som sekretær valgtes Rasmus Appelt Winther, Nørre Snede og som kasserer blev Richard Andersen valgt. Desuden består bestyrelsen af Henning Berg, Jens Møller Pedersen, Lars Johansen, Allan Loumann Lissau og Bjørn Kassøe Andersen.

Det blev endvidere besluttet at invitere suppleanterne, Henrik Østergaard og Brian Sigtenbjerggaard, til at deltage i rådets arbejde fremover.

Det nye lokalråd er nu klar til at fortsætte arbejdet med at gøre Nørre Snede til et godt sted at bo. På sit møde mandag den 9. maj vil rådet planlægge det kommende års arbejde.

mandag den 2. maj 2011

Nørre Snede med i ”Vores kunst”-semifinale

Nørre Snede er nu gået videre i Vores kunst-konkurrencen og er med i semifinalen. Blandt 1263 forslag er 15 blevet udvalgt, heriblandt Nørre Snede.

Du kan selv skrive din motivation for
hvorfor Nørre Snede skal vinde
på websiden  www.kortlink.dk/8zmg 
I løbet af maj måned skæres antallet af steder løbende ned til 3 steder. De 3 steder får hver et kunstværk til 1,6 mio. kr., hvoraf de 400.000 kr. skal skaffes lokalt. Offentliggørelse af hvem der vinder sker 31. maj.

"Hvis vi skal gøre os håb om at blive et af de 3 steder som vinder, kræver det at vi viser at vi vil kunsten. Derfor en opfordring til at støtte op om de initiativer der kommer i den kommende måned," siger Henrik Østergaard som sammen med Karina Nissen har taget initiativet. Begge er medlem af byfornyelsens Koordinationsgruppe.

Du kan støtte Nørre Snede i konkurrencen ved at give din personlige motivation ind på den nye semifinalist-side på Vores kunst-websitet via dette link: www.kortlink.dk/8zmg.

Lyt også til DR-interview med Karina Nissen i DR Midt & Vest 2. maj, da hun i en direkte udsendelse får at vide, at Nørre Snede er kommet med i semifinalen via dette link: www.kortlink.dk/dr/8zmm.
.