mandag den 16. maj 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Kloakarbejderne er kommet godt i gang. Kloakledninger er lagt i Bellisvej og vi flytter os nu ud på Strøget, som spærres for gennemkørende trafik mens arbejderne foregår.

Asfalten fræses på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Mens arbejder udføres på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej, vil der være omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Af hensyn til sikkerheden omkring udgravninger, vil gadelyset blive tændt om natten på Strøget, så længe der arbejdes. Kloakledninger lægges i 3-4 meters dybde.

Der vil blive opsat vibrationsmålere på bygninger på Strøget, som vi kan følge hvor store rystelser der kommer i forbindelse med arbejderne. Samtidig vil vi ændre arbejdsmetode hvis rystelserne bliver større end de tilladte.

Der lægges ny vandledning på hele strækningen, der sættes ny stophane til hver ejendom.

Fjernvarmeledningerne, som ligger under fortovet, skiftes hvor fortovet renoveres, fra Strøget til Horsensvej. Arbejdet udføres efter kloak- og vandlednings arbejdet.

Efter endt ledningsarbejder vil Ikast-Brande Kommune anlægge nye fortove i begge sider på Strøget. Det forventes at følge kloakarbejderne med en forskydning på 2-4 uger.

Der er yderligere informationer på noerresnede.dk, på kommunens hjemmeside ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside ikast-brandespildevand.dk.

Hvis der er spørgsmål til projektet, eller arbejderne giver problemer kan følgende kontaktes:

Kloak
NIRAS (rådgiver), Jan Grosmann, mobil 2019 8755
A/S Ole Andersen (Entreprenør), Poul Erik Nielsen, mobil 2127 9914
Ikast-Brande Spildevand A/S, Erik Andersen, mobil 2144 3303

Vand og fjernvarme
Nørre Snede Vandværk og Nørre Snede Varmeværk, Erik Lund, mobil 4032 5255

Fortov og byfornyelse
Ikast-Brande Kommune, Karsten D. H. Jensen, mobil 2144 2571

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.