mandag den 16. maj 2011

DR-kunsteksperter på besøg i Nørre Snede

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Torsdag den 12. maj var kunsteksperterne fra DR’s Vores kunst-projekt på besøg i Nørre Snede. Vi vil gerne takke alle de borgere, som mødte op, for deres opbakning. En særlig tak til de personer som var med til at gøre Kulturbanken hyggelig at opholde sig i.

Torsdag den 12. maj 2011 besøgte DR's kunsteksperter
Nørre Snede. Bag kameramanden fra venstre ses: Marie
Nipper, Charlotte Bagger Brandt og Peter Kirkhoff Eriksen.
Videre mod højre ses Karina Nissen og Henrik Østergaard
fra Koordinationsgruppen i Nørre Snede. Forrest i
billedet ses DR's journalist og lydmand.
Lidt om forløbet: Vi modtog kunsteksperterne på tagterrassen oven over skurvognen. Vi havde en god dialog med dem, hvor vi fortalte lidt om byfornyelsesprojektet og vores kommende torv. Vi fortalte også, at vi ikke har et fuldstændigt færdigt projekt med et sted, og at vi heller ikke har lagt os fast på, hvilken type kunst vi vil have. I stedet forestiller vi os en proces med borgerinddragelse, hvor vi også skal have de unge på banen. Især det sidste med proces og ungeinddragelse syntes de lød spændende.

Da vi havde fortalt om vores ideer og fået en god dialog omkring vores forslag, gik Henrik sammen med kunsteksperterne ind i Kulturbanken. I mellemtiden lavede DR et ekstra interview med Karina, for at få uddybet nogle af de ting vi havde forklaret kunsteksperterne.

I Kulturbanken, som kunsteksperterne syntes, var et spændende sted, fortsatte den gode dialog, nu også med deltagelse af Steen Aaes-Jørgensen og Brian Bøge Christensen fra Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune. De kunne fortælle lidt mere omkring økonomi og den plan, der er ved at blive lavet for at skaffe de 400.000 kr., vi skal stille med. Vi vil prøve at skaffe disse penge selv, uden at blande kommunen ind i det. For først når man selv har været med til at finansiere det, kan man for alvor tale om, at det er ”Vores kunst”! Det var i øvrigt også en ting som kunsteksperterne syntes godt om.

Vi tror at kunsteksperterne med sig fik en oplevelse af, at vi i Nørre Snede vil ”Vores kunst”, at vi har den nødvendige opbakning til at løfte opgaven, og ikke mindst – en kreativ tilgang til hele projektet.

Husk at du stadig i denne uge kan nå give din opbakning på den nye semifinale-side på DR’s webside: www.kortlink.dk/8zmg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.