torsdag den 30. juni 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Så er kloakarbejderne ved at nærme sig 2. etape. Asfalten fræses i denne uge på Strøget mellem Toftevej og indkørsel til Brugsen. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Indtil alle arbejder er forbi Toftevej og der er lagt asfalt på Bellisvej og på Strøget fra Bellisvej til Toftevej, vil der være omkørsel ad Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej. Lastbiler skal dog køre ad Falkevej, da de ikke må køre på Bredgade mellem Engholmvej og Strøget.

Ikast-Brande Spildevands kloakarbejder er 4 dage forsinket i forhold til tidsplanen, således at kloakken først er forbi Toftevej med udgangen af uge 26. Forsinkelsen forventes indhentet inden kloakarbejderne når til krydset Strøget/Bredgade, hvor kloakken skal være forbi den 8. august.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet. Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering opstartes første halvdel af uge 26. Efterhånden som ledningsarbejdet færdiggøres, opstartes anlægsarbejde med nyt fortov.

I den forbindelse har Ikast-Brande kommune besluttet at etablere både fortov og cykelsti på strækningen fra Toftevej (hvor byfornyelsen slutter) til og med den hævede flade ved Bellisvej. Dette udføres i begge vejsider. Ikast-Brande Kommune håber med dette tiltag, at forbedre trafiksikkerheden, og samtidig få mere sammenhæng på Strøget og Horsensvej.

tirsdag den 28. juni 2011

Nyt om cykelstier, shelters og hjertesti

Lene Hoffmann fra Kommunens Drift og Anlægs afdeling har overtaget projektledelsen fra Jeanette Ishi Lehn, som var projektleder på byfornyelsens borgerinddragelse. Skiftet fra borgerinddragelse til anlæg betyder at Jeanette kun vil være at træffe i Kulturbanken, Bredgade 3 den første torsdag i måneden.

I år omfatter anlægsfasen de grønne områder og omdannelsen af krydset til Nørre Snede Torv. ”I forbindelse med fastlæggelse af de sidste detaljer på projektet er der opstået mulighed for at etablere cykelstier i begge sider af vejen på strækningen fra Toftevej til Bellisvej. På grund af de kommende parkeringsbåse langs Strøget er der ikke plads til at føre cykelstien videre op gennem midtbyen. Vi har vurderet at den korte strækning stadig er meget bedre end ingen” siger Lene Hoffmann. Etableringen af cykelstierne kommer ikke til at belaste byfornyelsesbudgettet.

Shelterpladsen har fundet sin endelige placering. Erik Møller Rasmussen har givet lov til opsætning af to shelters på sin jord. Koordinationsgruppen (gruppen af frivillige borgere som samarbejder med kommunen omkring byfornyelse) har sammen med kommunen fundet en meget fin plads i umiddelbar tilknytning til Pilgrimsruten. Pladsen har udsigt til det danske landskab når det er smukkest, græssende køer og solopgang.

Det er planen at shelterpladsen skal gennemføres af lokale frivillige. Når alle formalier er på plads vil koordinationsgruppen invitere til byggeweekend.

Sidst har koordinationsgruppen støttet kommunens forslag om at samarbejde med Hjerteforeningen om offentliggørelse af Hjertestien. Samarbejdet betyder bl.a. at Hjertestien rundt om Nørre Snede bliver en del af foreningens ruteforslag. Stien bliver markeret med Hjerteforeningens kendte hjertelogo. Koordinationsgruppen har fastlagt hvor de ønsker de øvrige informationsskilte på ruten. Informationsskiltene vil være en blanding af blivende fakta om fauna og geologi, og udskiftelige oplysninger om fund og anekdoter fra området.
.