torsdag den 30. juni 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Så er kloakarbejderne ved at nærme sig 2. etape. Asfalten fræses i denne uge på Strøget mellem Toftevej og indkørsel til Brugsen. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Indtil alle arbejder er forbi Toftevej og der er lagt asfalt på Bellisvej og på Strøget fra Bellisvej til Toftevej, vil der være omkørsel ad Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej. Lastbiler skal dog køre ad Falkevej, da de ikke må køre på Bredgade mellem Engholmvej og Strøget.

Ikast-Brande Spildevands kloakarbejder er 4 dage forsinket i forhold til tidsplanen, således at kloakken først er forbi Toftevej med udgangen af uge 26. Forsinkelsen forventes indhentet inden kloakarbejderne når til krydset Strøget/Bredgade, hvor kloakken skal være forbi den 8. august.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet. Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering opstartes første halvdel af uge 26. Efterhånden som ledningsarbejdet færdiggøres, opstartes anlægsarbejde med nyt fortov.

I den forbindelse har Ikast-Brande kommune besluttet at etablere både fortov og cykelsti på strækningen fra Toftevej (hvor byfornyelsen slutter) til og med den hævede flade ved Bellisvej. Dette udføres i begge vejsider. Ikast-Brande Kommune håber med dette tiltag, at forbedre trafiksikkerheden, og samtidig få mere sammenhæng på Strøget og Horsensvej.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.