mandag den 11. juli 2011

Krydset bliver spærret fra 25. juli

Her er nyeste officielle udmelding vedrørende det igangværende arbejde i Nørre Snede:

Kloakarbejderne er godt i gang på 2. etape.


Asfalten fræses sidst i uge 28 på Strøget fra indkørsel til Brugsen og igennem krydset til Horsensvej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Krydset ved Strøget/Bredgade/Horsensvej forventes at blive spærret fra den 25. juli.

Når ledningsarbejder går igennem krydset vil krydset være spærret for kørende trafik. Trafik til Skovbakken fra østsiden vil blive ledt ad Højtoftegade-Skolegade. Trafik til Skovbakken fra vestsiden vil blive ledt ad Vestre Ringvej-Rørbækvej-Solbakkevej.

Trafik mellem den østlige og vestlige del af Nørre Snede vil blive ad Falkevej-Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet.

Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering er ligeledes godt igang.

Sætning af nye kantsten til nyt fortov og cykelsti på Strøget er igang.

Der lægges asfalt på Bellisvej og Strøget i uge 32. Asfalten lægges lige så langt, som øvrige arbejder er færdiggjort til og som der er sat kantsten til.

fredag den 8. juli 2011

Svinget i Nørre Snede

Af Finn Averhoff, Nørre Snede Lokalråd

Der er sikkert mange borgere i Nørre Snede der har stillet spørgsmål om hvordan anlægsarbejdet på Svinget skrider frem. Især beboerne på Svinget, der har udvist forbilledlig tålmodighed.

Nørre Snede Lokalråd satte sig for at bore lidt i sagen om Svinget i Nørre Snede. Vi ville gerne afdække hvorfor det med Svinget kom lidt bagefter.

Vi spurgte i øst og i vest, og har talt med forskellige mennesker der på en eller anden måde har været impliceret i arbejdet på Svinget.

Undervejs blev vi klar over, at der havde været sammenfald af mange uheldige omstændigheder. Økonomiske hensyn har også spillet ind.

Så langt så godt.

Nu ved vi, at alle gode kræfter sættes ind på en snarlig afslutning af arbejdet på Svinget.

Det forventes, at der er klar til at påbegynde arbejdet med fortovet, umiddelbart efter sommerferien. Herefter vil der blive lagt asfalt på vejen.

Der vil stadig, et stykke tid endnu mangle asfaltslidlag på Skolegade, Højtoftevej og Svinget. Det skyldes, at det kan blive nødvendigt at etablere nogle omkørsler i forbindelse med arbejdet på Strøget, Nørre Snede Torv og Horsensvej.

Vi har fra alle sider mødt stor imødekommenhed i vores research.

torsdag den 7. juli 2011

Så er skurvognen flyttet

Den grønne skurvogn som byen enten elsker eller hader er taget på sommerferie.

Den grønne skurvogn på vej ...
Skurvognen flyttede ind i bybilledet som en del af Kommunens ungeinddragelse i forbindelse med byfornyelsen.

Nørre Snede skoles 8. årgang brugte i 2010 to uger af sommerferien på at bygge og indrette i og omkring skuret. Inspirationen og ekspertisen kom fra den Århusianske kunstnergruppen Bureau Detours. ”Vi fandt tidligt i processen ud af at den voksne borgerinddragelse gik hen over hovedet på byens unge, og vi ville have dem med” fortæller byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn. ”Da vi fik kontakt med Bureau Detours vidste vi at her var nogen som både kunne inspirere, og ikke mindst møde de unge 100 % på de unges præmisser. Skurvognen blev et af flere meget vellykkede projekter som foldede sig ud mellem Bureau Detours og skolens ældste elever”. Planen er nu at Nørre Snede skoles P- afdeling (pædagogiske afdeling)overtager vognen med tagterasse og det hele. Efter ferien vil skolen i samarbejde med Ikast-Brande Kommune finde frem til en ny placering tæt på skoven. Det er meningen af vognen skal fungere som ”basecamp” for eleverne og deres lærere, de dage de er flere sammenhængende timer i skoven.

”Det er glædeligt at skolen vil overtage vognen – da den jo ér de unges. Vi har i mellemtiden erfaret at de unge ikke har haft noget udtalt behov for at bruge vognen i dens placering ved siden af Kulturbanken. Man kan ikke opfinde et behov – det skal komme indefra, den erfaring er blevet bekræftet endnu engang” siger Jeanette Ishi Lehn. ”Det vognen til gengæld kunne, var at styrke fællesskabet mellem de unge og ikke mindst at skabe kontakter mellem byens unge og kunstner gruppen Bureau Detours. Det sidste synes jeg personligt har været meget værdifuldt. Bureau Detours består overvejende af unge studerende fra landets videregående kreative læreanstalter. Mødet med dem har bragt muligheden for en kreativ livsbane tættere på 8. klasseleverne”.

Af hensyn til kloakarbejdet og omkørslerne i den forbindelse, opbevares skurvognen i Boest til efter sommerferien.
.