onsdag den 24. august 2011

Præriefestens program online

Hvis du ikke allerede har fundet det, så er her link til Præriefestens website. Programmet ligger på separate sider for henholdsvis torsdag, fredag, lørdag og søndag - og der er også en pdf-fil hvorfra man kan printe hele præriefestens program, så det er til at putte i baglommen.
Blandt de musikalske highlights er Tamra Rosanes lørdag aften (kræver billet til spiseteltet, se mere på  praeriefesten.dk) og korfest fredag aften fra kl. 17, hvor alle kan være med til at lære nogle sange og synge koncert om aftenen. Korfesten har egen Facebook-side, hvor man kan tilmelde sig.

Nu kan man leje bil i Nørre Snede

One2move har åbnet afdeling i Nørre Snede på Strøget 23C. De tilbyder udlejning af lidt ældre biler. Her er link til One2moves hjemmeside.

Nyt lægehus i Nørre Snede by fra december

(Pressemeddelelse) Efter at læge Tage Yde måtte lukke sin praksis for 2 år siden, har der ikke været nogen lægepraksis i byen med 1.866 indbyggere.

Læge Ole Klitgaard flytter nu sin lægepraksis fra Klovborg til Nørre Snede.

Det sker i tæt samarbejde med entreprenør Erik Møller Rasmussen, som nu har købt Nørre Snedes posthus, som har været til salg i nogen tid. Planen er at huset indrettes til et sundhedshus med en moderne lægeklinik. Flytningen af praksis’en vil formentlig kunne ske ved udgangen af december måned 2011.

Oprindeligt var det tanken at Bryrup lægepraksis også skulle være flyttet ind i samme hus, men disse planer er nu droppet. Der er derfor fortsat ledig plads i huset til andre lejere – det kunne f.eks. være psykologer, sundhedsplejersker eller andre med tilknytning til sundhed.

- Der er flere grunde til at jeg har valgt at flytte min praksis til Nørre Snede, fortæller Ole Klitgaard. Der er ved at være for lidt plads i Klovborg lægepraksis. Oprindeligt da jeg startede i 1991 var vi kun to personer: En læge og en sekretær. Nu er vi fire, idet klinikken er udvidet med en uddannelseslæge og  en sygeplejerske. Ved flytningen vil der med tiden måske kunne blive basis for at klinikken kan øges til 2 faste læger.

- Jeg er godt klar over at mange i Klovborg vil være kede af at skulle til Nørre Snede for at komme til læge. Hvis jeg var blevet i Klovborg ville praksis formentlig alligevel lukke den dag jeg går på pension, idet ingen af de nye læger vil sidde i en solo-praksis i en by med 540 indbyggere. Ved flytningen vil der være større chancer for at praksis kan fortsætte i fremtiden. I øvrigt kommer knap halvdelen af mine patienter i dag fra Nørre Snede og den anden halvdel fra Klovborg, siger Ole Klitgaard.

Yderligere oplysninger:
Læge Ole Klitgaard, tlf: 75761001 - mobil 22479957
Entreprenør (udlejer) Erik Møller Rasmussen, tlf: 75771467 - mobil: 40219821

tirsdag den 23. august 2011

Vi gør byen ren på fredag

Vær med til at gøre Nørre Snede til en renere by. Mød op nu på fredag d. 26. august 2011 kl. 14 på parkeringspladsen mellem Kirken og SuperBrugsen.

Sådan lyder invitationen fra Nørre Snede Lokalråd. Fokus vil være på indsamling af affald og fjernelse af ukrudt på veje, fortove og fællesområder.

Selv om det måske kan virke lidt mærkeligt at gøre rent før Præriefest og Sensommermarked, så viser al erfaring at affald har det med at kalde på mere affald. Lokalrådets initiativ skal ses i den sammenhæng, og som en gestus i forhold de mange, der i den kommende weekend besøger og fornøjer sig Nørre Snede.

Lokalrådet beder de, som vil bidrage med 2 timer af deres tid, om at medbringe godt humør og meget gerne også trillebør, kost og skovl – og eventuelt ekstra redskaber som kan udlånes til andre. Lokalrådet sørger for affaldsposer, trailere m.m.

Lokalrådet foreslår også at man medbringer kaffe/the eller andre forfriskninger til en samlet afslutning på parkeringspladsen kl. 16.

mandag den 22. august 2011

Nye billeder fra torvet og Strøget

Så er der en hel stribe nye billeder fra det igangværende arbejde på torvet og Strøget. Se billederne på Flickr.

Fremskridt på Strøget og Nørre Snedes nye torv

Efter en lang sommer er Strøget nu ved at blive genetableret, og Nørre Snedes nye torv er begyndt at tage form.
Sådan kommer det nye torv til at se ud - efter
planen allerede i slutningen af november.
Ifølge tidsplanen vil hele Strøget fra SuperBrugsen og mod vest være genetableret med kantsten og asfalt på vejbanen i starten af september. De nye cykelstier på Strøget fra Toftevej (Byggemarkedet) til Ege Allé bliver asfalteret midt i september. Det nye torv, som afløser byens lyskryds, vil være færdigt ved udgangen af november. Alle disse datoer kan blive udsat, hvis der bliver ved med at komme meget regn.

”Vi ved at forløbet kan virke meget langstrakt, både for byens borgere og handlende, og især for de som har arbejde i gang lige uden for deres hoveddør. Vi gør vores bedste, og vi har lagt en stram tidsplan for genetableringen af Strøget oven på den meget omfattende ledningsrenovering,” siger projektleder Karsten D. H. Jensen fra Ikast-Brande Kommune.

I det nedlagte lyskryds er arbejdet med at etablere byens nye torv nu gået i gang. Torvet bliver anlagt ud fra de planer, som byens borgere var med til at udforme i forbindelse med byfornyelsesprocessen. Der vil om kort tid på torvet blive opstillet plancher, som viser hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Interesserede kan også se planerne via www.noerresnede.dk eller i KulturBanken (tidl. Sydbank) hver torsdag kl. 12-17, hvor byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn vil være at træffe, så længe arbejdet med torvet er i gang.

Undervejs er byfornyelsen blevet udvidet, så der via ekstra midler etableres cykelstier fra Toftevej til Ege Allé.

Byfornyelsesprojektet finansieres med 7,6 mio. kr. fra Ikast-Brande Kommune, 3,8 mio. kr. fra Socialministeriet, 1,8 mio. kr. fra Trafikministeriet og ca. 2,5 mio. kr. fra LAG (Fødevareministeriet). Også den sidste bevilling fra LAG er nu faldet endeligt på plads. Alt arbejde som udføres er baseret på de seneste års omfattende borgerinddragelse, der resulterede i Byfornyelsesprogrammet (pdf-fil, 17Mb) og Projektforslag for Nørre Snede Områdefornyelse (pdf-fil, 14Mb) - eller besøg Jeanette i KulturBanken en torsdag eftermiddag.

.