mandag den 22. august 2011

Fremskridt på Strøget og Nørre Snedes nye torv

Efter en lang sommer er Strøget nu ved at blive genetableret, og Nørre Snedes nye torv er begyndt at tage form.
Sådan kommer det nye torv til at se ud - efter
planen allerede i slutningen af november.
Ifølge tidsplanen vil hele Strøget fra SuperBrugsen og mod vest være genetableret med kantsten og asfalt på vejbanen i starten af september. De nye cykelstier på Strøget fra Toftevej (Byggemarkedet) til Ege Allé bliver asfalteret midt i september. Det nye torv, som afløser byens lyskryds, vil være færdigt ved udgangen af november. Alle disse datoer kan blive udsat, hvis der bliver ved med at komme meget regn.

”Vi ved at forløbet kan virke meget langstrakt, både for byens borgere og handlende, og især for de som har arbejde i gang lige uden for deres hoveddør. Vi gør vores bedste, og vi har lagt en stram tidsplan for genetableringen af Strøget oven på den meget omfattende ledningsrenovering,” siger projektleder Karsten D. H. Jensen fra Ikast-Brande Kommune.

I det nedlagte lyskryds er arbejdet med at etablere byens nye torv nu gået i gang. Torvet bliver anlagt ud fra de planer, som byens borgere var med til at udforme i forbindelse med byfornyelsesprocessen. Der vil om kort tid på torvet blive opstillet plancher, som viser hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Interesserede kan også se planerne via www.noerresnede.dk eller i KulturBanken (tidl. Sydbank) hver torsdag kl. 12-17, hvor byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn vil være at træffe, så længe arbejdet med torvet er i gang.

Undervejs er byfornyelsen blevet udvidet, så der via ekstra midler etableres cykelstier fra Toftevej til Ege Allé.

Byfornyelsesprojektet finansieres med 7,6 mio. kr. fra Ikast-Brande Kommune, 3,8 mio. kr. fra Socialministeriet, 1,8 mio. kr. fra Trafikministeriet og ca. 2,5 mio. kr. fra LAG (Fødevareministeriet). Også den sidste bevilling fra LAG er nu faldet endeligt på plads. Alt arbejde som udføres er baseret på de seneste års omfattende borgerinddragelse, der resulterede i Byfornyelsesprogrammet (pdf-fil, 17Mb) og Projektforslag for Nørre Snede Områdefornyelse (pdf-fil, 14Mb) - eller besøg Jeanette i KulturBanken en torsdag eftermiddag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.