torsdag den 9. februar 2012

Et livsvigtigt bidrag til Nørre Snede Byfornyelse

”Du kan stadig nå at bidrage aktivt til Nørre Snedes forvandling. Og dit bidrag kan vise sig at være livsvigtigt”, siger byfornyelses koordinator i Ikast Brande Kommune, Jeanette Ishi Lehn.

Skiltet betyder at
man normalt skal
køre under 15 km/t
Byens nye torv er færdiganlagt. Det mangler stadig slidlaget (det øverste lag asfalt, som først lægges når de øvrige lag har sat sig), parkstolene og vandet i bassinet, men grundlæggende er torvet færdigt. Nørre Snede har fået et lille stykke ægte gågade lige der, hvor trafikken var mest heftig under den gamle lysregulering. I en gågade skal trafikanterne køre med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t), og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående.

Derfor vil alle de Nørre Snede borgere som færdes på 4 hjul, kunne deltage aktivt og meget afgørende i byfornyelsen ved at sætte farten ned til 15 km/t på den korte strækning hen over Torvet. Hastighedsnedsættelsen vil ikke kun sikre fodgængerne og de børn som færdes på klatrebjerget, den vil også bidrage væsentligt til oplevelsen af et forandret Nørre Snede. Et Nørre Snede hvor den meget dominerende gennemkørende trafik er udskiftet med en langt mere neddæmpet og hensynsfuld færdsel gennem byen.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi kan ikke forhindre at de udenbys gennemkørende ikke respektere vores ønske om hensynsfuld færdsel, men vi kan selv gøre os umage for at hjælpe Nørre Snede videre i den rigtige retning: En gæstfri hovedgade, et torv med liv og spontane udvekslinger og en overordnet oplevelse af større nænsomhed og voksende forfinelse i bybilledet. Støt din by og bidrag med en afgørende indsats: Sæt farten ned til 15 km/t henover vores nye torv og byens igangsatte transformation vil tage endnu et afgørende skridt”.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg synes at man skal hjælpe trafikanterne med at sætte tydelige skilte op med 15 km. De små blå skilte er lette at overse.

Anonym sagde ...

Jeg har lagt mærke til at de fleste bilister kører ind til brugsen umiddelbart efter bassinet og ikke ved opkørslen som er etableret længere mod vest,

Anonym sagde ...

Hej
Jeg er enig i det Jeanette skriver - vi borger i Nr.Snede skal vise vejen. Men jeg syntes også der mangler ordentlig illustration af 15 km/t grænsen. Det nytter jo ikke noget at det er en udenbys gennemkørende person der kører en anden person ned i krydset - de skal vel også respekterer reglerne ??
Ydermere mangler der ordentlig belysning af krydset i de mørke timer, og endelig er der et begrænset udsyn når man kommer fra Skovbakken og skal ud i krydset. Udsynet hen ad Horsensvej er meget forhindret af skiltning. Man skal et stykke ud i krydset for at have ordentlig udsyn, hvilket kan medføre en farlige situation.....

Send en kommentar

.