fredag den 30. marts 2012

Levende Læsegruppe på Nørre Snede Bibliotek

Af Annette Rosendal

Opstart mandag den 23. april kl. 14 - 15.30. Derefter efterfølgende 3 mandage.


Hvad er en Levende læsegruppe? I en læsegruppe mødes mennesker til hyggeligt samvær omkring højtlæsning. Vi læser i fællesskab og reflekterer undervejs over historien og taler om hvad der ellers falder os ind.

Hvem kan være med? Alle. Det kræver ingen specielle forudsætninger at være med i en levende læsegruppe; blot lysten til at få en rigtig god læseoplevelse sammen med andre. Her er ikke lagt op til videnskabelige analyser og krævende fortolkninger.

Hvad læser vi? Vi læser skønlitteratur: Digte, noveller og evt. romaner. Vi læser nyere dansk og nordisk litteratur og vi læser verdensklassikerne.

Vi læser smalt og bredt, stort og småt… Alt hvad der er godt!

Hvor læser vi? Læsegruppen mødes 4 mandage på Nørre Snede Bibliotek og læser en time til halvanden hver gang.

Tilmelding til Annette Rosendal, Nørre Snede Bibliotek tlf.: 9605620/99603420

torsdag den 29. marts 2012

Spørgeskemaundersøgelse om busterminalen i Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune gennemrører i dag en spørgeskemaundersøgelse på den nuværende busterminal i Nørre Snede. I den forbindelse vil der være mulighed for også at svare på spørgeskemaet via kommunens hjemmeside. Klik her for at åbne spørgeskemaet i nyt vindue.

onsdag den 14. marts 2012

Kunsten at køre i gågade

Af Viggo Nielsen, landbetjent

Meningerne om den nye, lille gågade i Nørre Snede er mange og stærkt delte. Rigtig mange synes dog at være enige om, at den virker forvirrende, og en del er tilsyneladende i tvivl om, hvilke regler der gælder på stedet. Derfor denne lille ”opfrisker”.

Hele krydset er udlagt som gågade, som skiltene på alle sider viser. Det vil sige, at gående har ”førsteret” til at færdes der (på kryds og tværs, som det passer dem), men undertavlerne ”Kørsel tilladt” giver altså de kørende lov til at passere krydset.

For kørsel i gågade gælder, at der skal udvises særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Det betyder, at kørslen ikke må fortsættes, før man har sikret sig, at de gående er opmærksomme på køretøjet og har givet plads.

De gående må dog ikke unødigt hindre den kørende trafik, og der må ikke leges eller spilles bold på den del af gågaden, hvor trafikken skal passere.

I gågade må biler kun parkeres i afmærkede båse – og de findes ikke i vores gågade.

Tilladt hastighed gennem krydset

På begge sider af gågaden er der skiltet med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Det gælder selvfølgelig ikke i gågaden. Her skal der køres ”efter forholdene”, hvilket normalt vil være max. 15 km/t – lavere, hvis der er fodgængere i nærheden.

Vigepligtsforhold

”Hajtænder” på kørebanen fortæller, at kørende fra Bredgade og Skovbakken har ubetinget vigepligt, når de kører ind på gågaden. Mange har erfaret, at man ikke kan orientere sig, hvis man standser ved hajtænderne, men det er heller ikke meningen. De viser blot, at man har vigepligt, og man må gerne passere hen over dem for at orientere sig, inden man kører helt ud i krydset.

Jeg svarer gerne på evt. spørgsmål om færdselsreglerne på stedet, men brok og/eller forslag til forbedringer bedes stilet til vejmyndigheden (Ikast-Brande kommune)

Kontaktadresse til Viggo Nielsen: VNI004@politi.dk

mandag den 12. marts 2012

Trafiktælling på vej

Af Henrik Østergaard, K-gruppen

I løbet af kort tid vil kommunen foretage trafiktællinger på Torvet, og derudfra beslutte om det er nødvendigt med flere foranstaltninger for at sænke farten over Torvet.

Nogle af bumpene bliver lidt blødere
når der inden længe kommer nyt slidlag
I løbet af foråret vil Torvet også blive gjort helt færdigt, blandt andet vil Torvet, Strøget og Horsensvej få det sidste lag asfalt. Det vil også ændre profilet på de forhøjede flader hvorefter bumpene vil blive en smule blødere. Indtil da må vi alle følge Viggo betjents gode råd om at sænke farten.

Der er også nogle udfordringer med teknikken til springvandet men kommunen oplyser at de er fortrøstningsfulde omkring at få disse løst i løbet af kort tid.

Omkring byen står der også lige pludselig nogle pæle med hjertesymbol på. Dette er markeringen af Hjertestien. Vi opfordrer byens borgere til at afprøve stien. Stien vil senere blive indviet officielt.

fredag den 2. marts 2012

Fidus vedrørende vejbump

Klip fra Viggo Betjents døgnrapport:

I debatten om den nye vejudformning på Strøget i Nr. Snede har flere givet udtryk for - herunder også i Den Lille Avis - at det er ubekvemt at passere de hastighedsdæmpende "vejbump" i bil med 40 km/t, som er den tilladte hastighed på strækningen. Jeg er helt enig! Ved flere forsøg har jeg imidlertid konstateret, at ubehaget kan mindskes væsentligt ved at nedsætte hastigheden til omkring 30 km/t under passagen, hvilket kun medfører en ubetydelig forsinkelse. Fidusen er hermed videregivet!
.