onsdag den 14. marts 2012

Kunsten at køre i gågade

Af Viggo Nielsen, landbetjent

Meningerne om den nye, lille gågade i Nørre Snede er mange og stærkt delte. Rigtig mange synes dog at være enige om, at den virker forvirrende, og en del er tilsyneladende i tvivl om, hvilke regler der gælder på stedet. Derfor denne lille ”opfrisker”.

Hele krydset er udlagt som gågade, som skiltene på alle sider viser. Det vil sige, at gående har ”førsteret” til at færdes der (på kryds og tværs, som det passer dem), men undertavlerne ”Kørsel tilladt” giver altså de kørende lov til at passere krydset.

For kørsel i gågade gælder, at der skal udvises særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Det betyder, at kørslen ikke må fortsættes, før man har sikret sig, at de gående er opmærksomme på køretøjet og har givet plads.

De gående må dog ikke unødigt hindre den kørende trafik, og der må ikke leges eller spilles bold på den del af gågaden, hvor trafikken skal passere.

I gågade må biler kun parkeres i afmærkede båse – og de findes ikke i vores gågade.

Tilladt hastighed gennem krydset

På begge sider af gågaden er der skiltet med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Det gælder selvfølgelig ikke i gågaden. Her skal der køres ”efter forholdene”, hvilket normalt vil være max. 15 km/t – lavere, hvis der er fodgængere i nærheden.

Vigepligtsforhold

”Hajtænder” på kørebanen fortæller, at kørende fra Bredgade og Skovbakken har ubetinget vigepligt, når de kører ind på gågaden. Mange har erfaret, at man ikke kan orientere sig, hvis man standser ved hajtænderne, men det er heller ikke meningen. De viser blot, at man har vigepligt, og man må gerne passere hen over dem for at orientere sig, inden man kører helt ud i krydset.

Jeg svarer gerne på evt. spørgsmål om færdselsreglerne på stedet, men brok og/eller forslag til forbedringer bedes stilet til vejmyndigheden (Ikast-Brande kommune)

Kontaktadresse til Viggo Nielsen: VNI004@politi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.