tirsdag den 1. maj 2012

Åbning af bannerudstilling i Nørre Snede 23. juni

Den 23. juni kl. 13 bliver der - i tilslutning til indvielsen af Nørre Snedes nye Torv - også åbning en bannerudstilling med kunstværker udført af den amerikanske kunster Brian Reeves. Kunstprojektets bannere bliver ophængt i byens lygtepæle. Fra 13. august vil der blive ophængt et antal nye bannere udført af den indiske kunster Gigi Scarias.

Udstillingerne er resultat af et samarbejde mellem lokale foreninger i landsbyerne Humlum (Struer Kommune), Sdr. Nissum (Holstebro Kommune), Nørre Snede (Ikast-Brande Kommune) og Nees-Skalstrup (Lemvig Kommune). Projektet bringer international samtidskunst ind i gadebilledet i de fire landsbyer hele sommeren 2012.

Der er tale om 4 udstillinger af bannere, der hænger i 13 lygtepæle i hver af de 4 byer i perioden 23. juni – 30. september med et skift midtvejs, således vises i hver landsby to forskellige udstillinger i sommerens løb. De 4 udstillinger er produceret specielt til denne lejlighed af kunstnerne Milena Bonifacini (Danmark), Brian Reeves (USA), Gigi Scaria (Indien) og Chang-Soo Kim (Sydkorea).

De 4 kunstnere, hvis arbejde vi kan se frem til at stifte bekendtskab med i det midt- og vestjyske, er alle anerkendte professionelle samtidskunstnere, de har vidt forskellige intentioner og udtryk, og de er i denne sammenhæng heller ikke valgt efter et bestemt udtryk, tema, stil eller lignende, men snarere ud fra at repræsentere forskellige kulturer, forskellige personlige tilgange til deres arbejde og medie, og med et udtryk, som vi for alle 4 kunstneres vedkommende har fundet udfordrende, spændende og relevant i forhold til opgaven.

Initiativet til udstillingerne kommer fra ET4U, som de seneste tre år hver sommer har vist to bannerudstillinger i Nees-Skalstrup. I 2011 blev udstillingerne også vist i Sdr. Nissum på initiativ af Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening, og i 2012 udvides samarbejdet yderligere til at omfatte Humlum v/ Humlum og omegns Borgerforening og Nørre Snede v/ Nørre Snede Lokalråd samt Kunstpakhuset i Ikast.

ET4U er glade for det voksende samarbejde med de forskellige lokale foreninger, der alle har ydet en stor indsats for at virkeliggøre projektet. Det udvidede samarbejde giver projektet en større tyngde, og muligheden for på én gang at præsentere en lille vifte af forskellige aktuelle kunstneriske udtryk, fra den internationale kunstscene kan vel ikke andet end at vække interesse og nysgerrighed, - ligesom projektet de foregående år har vakt en vis opmærksomhed lokalt, nationalt og internationalt, er denne interesse ikke mindre i år. Projektet er gjort muligt ved økonomisk støtte fra Region Midtjylland, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, de 4 implicerede kommuner – Struer, Ikast-Brande, Holstebro og Lemvig – samt alle de involverede lokale foreninger.

Alle 4 udstillinger åbnes i weekenden omkring Skt. Hans, her bliver der lejlighed til at møde de 4 kunstnere, som vil give en kort præsentation af deres arbejde i forbindelse med hver af deres respektive ferniseringer – vel mødt på de fire strøg i det midt- og vestjyske, der er fri entre!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.