torsdag den 21. juni 2012

Avistillæg om Torveindvielsen og Nørre Snedes fornyelse

I denne uge udkommer et 16 siders avistillæg om indvielsen af Torvet og områdefornyelsen i Nørre Snede. Det er at finde både i Focus-tillægget (Ikast Avis og Brande Bladet) samt i Den Lille Avis. Her er link til onlineudgaven i Brande Bladet.

tirsdag den 19. juni 2012

Nørre Snede, Torvet og farten


Når Nørre Snede den 23. juni fejrer det nye Torv, markerer det afslutningen af 1. etape af byens fornyelse. ”Det er en vigtig dag for byen, fordi vi kommer til at vise både os selv og oplandet, at vi nu er nået igennem de første drøje år med opgravninger og omkørsler og har fået et nyt og spændende torv midt i byen,” siger Jens E. Pedersen, der er formand for Nørre Snede Lokalråd.
Tilbage i 2009 og 2010 etablerede Ikast-Brande Kommune et borgerpanel, som var med til at fastlægge rammerne for byens fornyelse. Et af de ønsker som byens borgere formulerede var, at den tunge gennemkørende trafik skulle ud på omfartsvejen.

”Det er tydeligt for alle, som færdes i byen, at det er lykkedes. Samtidig har borgerinddragelsen og områdefornyelsens første store etape givet Nørre Snede et markant løft. Vi ser mange nye initiativer og samarbejdskonstellationer spire frem i byen,” siger Jens E. Pedersen.

Da borgerpanelet i 2010 afsluttede sit arbejde, fortsatte en række af de mest involverede borgere i det som blev kaldt for koordinationsgruppen (eller blot ”K-gruppen”). K-gruppen har i 2011-2012 fulgt arbejdet med Strøget, Torvet og Horsensvej. De fleste af K-gruppens medlemmer er også involveret i Lokalrådets arbejde.

For høj fart på Torvet og på Horsensvej
Både Lokalrådet og K-gruppen er meget tilfredse med, at der nu er mindre tung trafik gennem byen, og at farten er dæmpet meget i den vestlige del af byen. De peger samtidig på, at fartdæmpningen omkring Torvet desværre ikke svarer til det, som blev lovet og præsenteret for borgerpanelet og vedtaget af politikerne.

Jens E. Pedersen siger: ”Vi gjorde først på året forvaltningen opmærksom på, at skiltningen på Torvet er svær at se og forstå, og at farten hen over Torvet er for høj. Vi fik at vide, at der ikke ville blive ændret noget, før der havde været en trafikmåling. Trafikmålingen blev gennemført i april - og forvaltningen gav i starten af maj en kort orientering til politikerne uden oplæg til justeringer. Vi blev ikke hørt eller orienteret undervejs. Vi undrer os over forløbet.”

Lokalrådet og K-gruppen skrev i slutningen af maj – efter at have fået trafikmålingen præsenteret – et længere brev til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget. På basis trafikmålingen og en række borgerhenvendelser foreslår Lokalrådet og K-gruppen, at farten hen over Torvet skiltes ned til 20 km/t – da mange trafikanter ikke ser, forstår eller respekterer de nuværende gågade-skilte. I brevet er der også en række andre forslag, som kan være med til at påvirke hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget nåede ikke at behandle henvendelsen på sit møde den 12. juni. Det betyder, at den først bliver politisk behandlet efter sommerferien den 21. august. Forvaltningen har meddelt at der i løbet af kort tid vil blive lavet gågade-markering på asfalten ved Torvet.

”Vi ser frem til fortsat dialog med politikerne omkring farten og skilte på Torvet, så vi får en løsning borgerne kan opleve som en succes – og vi er parate til at tage endnu en tørn med 2. etape af byens fornyelse omkring den nye busholdeplads,” sammenfatter Jens E. Pedersen.

Lokalrådets og k-gruppens brev til politikerne kan læses på kortlink.dk/b5st (brevet) og kortlink.dk/b5su (bilag).

Vejbumpene i Nørre Snede


Landbetjent Viggo Nielsen skriver følgende i sin aktuelle døgnrapport:

Det er bemærket, at vejbumpene på Strøget og Horsensvej er ”mildnet” væsentligt efter det sidste slidlag er lagt. Dette vil sikkert glæde de mange, der har oplevet det som ubehageligt at passere de tidligere bump med 40 km/t, som er højst tilladte hastighed på strækningen.

De nye bump vil næppe påvirke kørekomforten. De er dog forsynet med hvid maling, så man kan vide, hvornår man kører over dem.

mandag den 18. juni 2012

Indvielse af Nørre Snede Torv 23. juni


23. Juni går det for alvor løs i Nørre Snede. Vi har bedt guderne om godt vejr, for på denne dag. Sct. Hansaftensdag holder vi indvielse af Nørre Snede Torv. Samme dag tager vi vores Hjertesti i brug. Vi håber, at rigtig mange vil komme og deltage i denne festlige dag.

Vi starter med Hjertestien, Klokken 10:00 sender vi forhåbentlig rigtig mange vandrere ud på stien. For at alle kan være med, har vi lavet forskellige distancer og sværhedsgrader. Der er plads til barnevogne, cykler, gå ben og løbesko. Små og store sko. Dem der går langsomt, og dem der vil småtrave.

Når vi har været ude på Hjertestien, så er det klokken 11:00 tid til den officielle indvielse af Nørre Snede Torv. Det gør vi selvfølgelig med en tale, og et snoreklip.

Hen over dagen vil der komme forskellige indslag. Her skal blot nævnes et særligt af slagsen, idet der er fernisering på et kunstprojekt, Bannerudstillinger 2012.

Om aftenen er Borgerforeningen og Lokalrådet arrangør af Sct. Hansbålet.

Fra Koordinationsgruppen for Byfornyelse og Lokalrådet glæder vi os til at se en masse gæster. Vi vil rigtig gerne vise frem det vi synes er blevet rigtig fint. Vi vil gerne dele det med Jer derude. Kom og del vores glæde.

Bannerudstilling 2012 i Nørre Snede


Bannerudstiling 2012 i Nørre Snede nærmer dig. Fernisering på Torvet lørdag den 23. juni kl. 13.00.

Kunstnerne er:
- Brian Reeves (23. juni - 11. august)
- Gigi Scario (13. august -  30. september)

Alle er velkomne til den officielle åbning af Brian Reeves udstilling langs med Strøget.

Program:
- Kort velkomst ved ET4U.
- Tale v. formand for Kulturudvalget,  Kirsten Mørup.
- Artist talk I Kulturbanken ved Brian Reeves

Ferniseringen er tilrettelagt som en del af indvielsesfesten for den del af byfornyelsen, som handler om Nørre Snedes nye Torv. Se omtale andetsteds. Indvielsesfesten begynder kl. 11.00 og byder på forskellige indslag hen over eftermiddagen.

Udstillingen i Nørre Snede er er en del af et større projekt. ”International samtidskunst i lygtepælene”
Projektet omfatter i alt fire udstillinger. De tre andre udstillinger  kan i samme periode ses i
Humlum, Sdr. Nissum og Nees-Skalstrup.

Ud over de ovennævnte kunstnere deltager:
- Milena Bonifacini, Danmark
- Chang-Soo Kim, Sydkorea
Læs mere på et4u.dk

Hent flyer med program for åbningerne
Hent pressemeddelelsen

onsdag den 6. juni 2012

Imens vi venter "be'r vi bare guderne om godt vejr"

Imens vi venter på, at det skal blive sommer, er det en fornøjelse at kunne meddele at indvielsen af Nørre Snede Torv, med mere, vil finde sted 23. juni 2012. Vi håber, at rigtig mange Nørre Snede-borgere vil bakke op om denne dag, hvor Nørre Snede Torv kan indvies. Hen over dagen vil der finde forskellige aktiviteter sted .

Vores ønske er, at flest mulige Nørre Snede borgere; små som store, vil tage del i åbningsfesten.

Vi har fået rigtig mange gode ting i Nørre Snede, og disse vil vi gerne kvittere for.

Denne lørdag sker også den officielle ibrugtagning af Hjertestien, som går rundt om Nørre Snede By. For at alle har mulighed for at komme på Hjertestien denne dag, er den inddelt i 4 forskellige ruter. Der vil være en kort let rute der vil være velegnet til hjul, eks barnevogne mm. En kort lidt mere kuperet rute, men med rimelige gå forhold. De to sydlige ruter er lidt længere. De vil være velegnede til let garvede gåfolk.

Starten på Nørre Snedes største samlede gåtur vil foregå fra Nørre Snede Torv klokken 10:00. Man kan kombinere flere ruter efter temperament, eller som alternativ til de nævnte ruter vælge sin helt egen bid af Hjerteruten. Vores ønske er blot, at vi får en samlet start fra Torvet klokken 10:00. Der vil så være 1 time til at gå i. Herefter skulle vi gerne være samlede på Torvet igen kl 11:00, hvor en velkendt person vil holde tale, og klippe snoren.

Vi beder om godt vejr. Mindre kan også gøre det. Det vigtigste er, at Nørre Snede får en fælles oplevelse på denne dag. Hvem er vi: Maibritt, Henning og Finn A. Find os i Lokalrådet eller Koordinationsgruppen.

Vi ses 23. Juni. Men følg godt med her på noerresnede.dk og i Den Lille Avis. Program for dagen kommer snart.

mandag den 4. juni 2012

Bliv medlem af Nørre Snede Lokalråd

Nørre Snede Lokalråd arbejder for at give byen en fælles stemme - og vil gerne have flere medlemmer. Lokalrådet afholdt generalforsamling i maj måned, og den let opdaterede bestyrelse har gang i adskillige projekter. Se mere om hvad der sker i årsberetningen på Lokalrådets hjemmeside.

Nørre Snede Lokalråd overtog i foråret lejemålet i Kulturbanken ved Torvet (tidl. Sydbank). Lokalerne er blevet frisket op med kunst på væggene og nye møbler m.m. Foreninger som er medlem af Lokalrådet kan booke lokalet til enkeltstående møder og arrangementer uden beregning.

Lokalrådet opfordrer alle som er engageret i byens fælles liv og fremtid til at melde sig ind. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere kan vi tale byens sag.

Medlemskontingent for 2012 er kr. 150 pr. husstand og kr. 300 for foreninger. Beløbet indsættes direkte på bankkonto 7247-1157981 (anfør mail/tlf.).

Klovneløb i Nørre Snede


Vi har fra forældrene hos Rødhalsene (Nørre-Snede Skole) modtaget følgende:

De fleste af os kender sikkert et barn der har prøvet at komme på hospitalet, og ved at det kan være en skræmmende oplevelse for mange børn at være på hospitalet.

En hospitalsklovn kan være med til at hjælpe børn igennem blodprøvetagning, undersøgelser, mobilisering ved at afdramatisere situationen ved at bruge humor som redskab. Der er ikke mange børn der ikke vil trække på smilebåndet når f.eks. klovnen Fru Ib spørger ”hvor gamle er det nu du hedder?” Klovnen er barnets ven hele vejen igennem, fordi klovnen forstår at være der i nuet sammen med barnet.

Nogle gange bliver klovnen brugt som underholdning, når de f.eks. får alle børnene med rundt på gangen i musik optog, deltager i drabelige kampe med ballonsværd eller de tryller og fjoller rundt.

De dage hvor der er besøg af hospitalsklovnen er der en særlig stemning på børneafdelingerne, der høres på disse dage megen latter og ses mange børn og voksne med et smil om munden.

Lørdag den 16. juni 2012 fra kl. 12:00 til kl. 13:00 er der nu mulighed for at støtte De Danske Hospitalsklovne og samtidig få rørt sig lidt.

Man går eller løber på en ca. 1½ km lang rund strækning, nogle deltagere når 1 omgang, andre når måske 10 omgange, det vigtigste denne dag er at vi alle kan være med.

Derfor klik ind på klovnelob.dk/tilmelding.htm og tilmeld din familie og vær på denne måde med til at skabe glæde hos rigtig mange børn!
.