mandag den 4. juni 2012

Bliv medlem af Nørre Snede Lokalråd

Nørre Snede Lokalråd arbejder for at give byen en fælles stemme - og vil gerne have flere medlemmer. Lokalrådet afholdt generalforsamling i maj måned, og den let opdaterede bestyrelse har gang i adskillige projekter. Se mere om hvad der sker i årsberetningen på Lokalrådets hjemmeside.

Nørre Snede Lokalråd overtog i foråret lejemålet i Kulturbanken ved Torvet (tidl. Sydbank). Lokalerne er blevet frisket op med kunst på væggene og nye møbler m.m. Foreninger som er medlem af Lokalrådet kan booke lokalet til enkeltstående møder og arrangementer uden beregning.

Lokalrådet opfordrer alle som er engageret i byens fælles liv og fremtid til at melde sig ind. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere kan vi tale byens sag.

Medlemskontingent for 2012 er kr. 150 pr. husstand og kr. 300 for foreninger. Beløbet indsættes direkte på bankkonto 7247-1157981 (anfør mail/tlf.).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.