tirsdag den 19. juni 2012

Nørre Snede, Torvet og farten


Når Nørre Snede den 23. juni fejrer det nye Torv, markerer det afslutningen af 1. etape af byens fornyelse. ”Det er en vigtig dag for byen, fordi vi kommer til at vise både os selv og oplandet, at vi nu er nået igennem de første drøje år med opgravninger og omkørsler og har fået et nyt og spændende torv midt i byen,” siger Jens E. Pedersen, der er formand for Nørre Snede Lokalråd.
Tilbage i 2009 og 2010 etablerede Ikast-Brande Kommune et borgerpanel, som var med til at fastlægge rammerne for byens fornyelse. Et af de ønsker som byens borgere formulerede var, at den tunge gennemkørende trafik skulle ud på omfartsvejen.

”Det er tydeligt for alle, som færdes i byen, at det er lykkedes. Samtidig har borgerinddragelsen og områdefornyelsens første store etape givet Nørre Snede et markant løft. Vi ser mange nye initiativer og samarbejdskonstellationer spire frem i byen,” siger Jens E. Pedersen.

Da borgerpanelet i 2010 afsluttede sit arbejde, fortsatte en række af de mest involverede borgere i det som blev kaldt for koordinationsgruppen (eller blot ”K-gruppen”). K-gruppen har i 2011-2012 fulgt arbejdet med Strøget, Torvet og Horsensvej. De fleste af K-gruppens medlemmer er også involveret i Lokalrådets arbejde.

For høj fart på Torvet og på Horsensvej
Både Lokalrådet og K-gruppen er meget tilfredse med, at der nu er mindre tung trafik gennem byen, og at farten er dæmpet meget i den vestlige del af byen. De peger samtidig på, at fartdæmpningen omkring Torvet desværre ikke svarer til det, som blev lovet og præsenteret for borgerpanelet og vedtaget af politikerne.

Jens E. Pedersen siger: ”Vi gjorde først på året forvaltningen opmærksom på, at skiltningen på Torvet er svær at se og forstå, og at farten hen over Torvet er for høj. Vi fik at vide, at der ikke ville blive ændret noget, før der havde været en trafikmåling. Trafikmålingen blev gennemført i april - og forvaltningen gav i starten af maj en kort orientering til politikerne uden oplæg til justeringer. Vi blev ikke hørt eller orienteret undervejs. Vi undrer os over forløbet.”

Lokalrådet og K-gruppen skrev i slutningen af maj – efter at have fået trafikmålingen præsenteret – et længere brev til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget. På basis trafikmålingen og en række borgerhenvendelser foreslår Lokalrådet og K-gruppen, at farten hen over Torvet skiltes ned til 20 km/t – da mange trafikanter ikke ser, forstår eller respekterer de nuværende gågade-skilte. I brevet er der også en række andre forslag, som kan være med til at påvirke hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget nåede ikke at behandle henvendelsen på sit møde den 12. juni. Det betyder, at den først bliver politisk behandlet efter sommerferien den 21. august. Forvaltningen har meddelt at der i løbet af kort tid vil blive lavet gågade-markering på asfalten ved Torvet.

”Vi ser frem til fortsat dialog med politikerne omkring farten og skilte på Torvet, så vi får en løsning borgerne kan opleve som en succes – og vi er parate til at tage endnu en tørn med 2. etape af byens fornyelse omkring den nye busholdeplads,” sammenfatter Jens E. Pedersen.

Lokalrådets og k-gruppens brev til politikerne kan læses på kortlink.dk/b5st (brevet) og kortlink.dk/b5su (bilag).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.