lørdag den 1. december 2012

Busterminalen holder flyttedag

Den nye busterminal i Nørre Snede er færdig, og klar til at blive taget i brug. Det sker søndag den 2. december fra morgenstunden, hvor busserne vil køre via den nye busterminal på Engholmvej.

Terminalen er indrettet så busserne skal køre ind mellem Jyske Bank og Fysioterapeuterne og ud igen på den anden side af banken.

Det ’gamle’ læskur er blevet renoveret, og flyttet til den nye terminal. Desuden er der på alle perroner opsat bænke, så passagerne kan sidde og vente på busserne. Der er opsat nye cykelstativer på terminalen, og som et nyt tiltag, er der nu også mulighed for at du kan pumpe din cykel med den nye cykelpum-pe, der findes ved cykelstativerne.

Pladsen er indrettet med terrasser, med græsbede og træer. Der er opstil-let tre sorte stolper. På stolperne bliver der til foråret monteret kolonier af fuglehuse i pink, blå og orange nuancer. Skoleelever fra Nørre Snede Skole vil efter jul lave fuglehusene.

På hegnet mod syd er der opsat et mindre uddrag af Peter Høeg’s essay "En fortælling om Nørre Snede". Essayet er skrevet til programmet for områdefornyelsen i 2010. Peter Høeg har boet i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, siden 2007.

Har du spørgsmål til Ikast-Brande Kommune vedrørende den nye busterminal, kan du kontakteingeniør Lene Hoffmann på telefon nr.: 9960 3257 eller på email: lehof@ikast-brande.dk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.