tirsdag den 21. maj 2013

Midsommerfest på Hærvejen i Nørre Snede

Af Tinne Lambertsen og Henrik ØstergaardFra indvielsen af Torvet den 23. juni sidste år
I forbindelse med DGI 's Hærvejsløb søndag den 23. juni, som kommer gennem Nørre Snede, syntes vi - en gruppe foreninger i Nørre Snede - at det skulle festliggøres.

Vi har derfor i fællesskab sammensat et varieret festprogram på Torvet. Der kommer til at være aktiviteter hele dagen og vi afslutter med Sankt Hansbål. Nærmere information/program følger. HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen, kom op og hjælp med at heppe på alle løberne og cykelrytterne der kommer gennem byen. Vi ses.
Evt. spørgsmål til Tinne W. Lambertsen (mobil 40 09626) eller Henrik Østergaard (mobil 30248766).

Nørre Snede kom ikke med i DR-semifinale

Af Henrik Østergaard, Nørre Snede Lokalråd

Desværre. I modsætning til hvordan det gik sidste år i 'Vores kunst'-konkurrencen blev vores forslag vedrørende Vandtårnet desværre ikke udvalgt til semifinalen i DR-programmet Byg Det op!
I Nørre Snede Lokalråd forsætter vi arbejdet med at undersøge om vi kan få gjort den fantastiske udsigt fra toppen  offentligt tilgængelig.
Hvis du har selv vil se hvilken udsigt der er fra toppen af vandtårnet, har Vandværket åbent hus den 22. juni hvor det er muligt at komme op i vandtårnet. Fra Nørre Snede Lokalråd skal der lyde en tak til alle der støttede forslaget.

onsdag den 15. maj 2013

Støt Nørre Snede i DR-programmet "Byg Det Op!"

Af Henrik Østergaard, Nørre Snede Lokalråd


Vandtårnet i Nørre Snede
For et par år siden var Nørre Snede med i DR's konkurrence "Vores kunst" Der kom vi til semifinalen, men fik der vores forslag fravalgt. Alligevel resulterede det i masser af positiv omtale af Nørre Snede.
Nu har DR lavet en ny konkurrence Byg Det Op! Der har vi selvfølgelig også indsendt et forslag. Se forslaget og beskrivelsen af ideen t på denne side på DRs website.

Hvis du synes godt om ideen må du meget gerne støtte den ved at klikke på "synes godt om" og måske skrive en kommentar. ¨
God udsigt fra toppen
Vi har brug for al den opbakning vi kan få, hvis vi skal have en chance. Du må også meget gerne opfordre andre til at gøre det samme. Jo flere der bakker op om forslaget, des større chance.

torsdag den 9. maj 2013

Byfornyelsen og bageren

Af koordinationsgruppen

Den 12. marts 2013 redegjorde bager Lars Holmgaard i Den lille Avis for hvorfor han måtte lukke sin butik. Den 16. april efterlyste Vagn K. Kristensen, ligeledes i Den lille Avis et svar fra byfornyelsens koordinationsgruppe (koordinationsgruppen), som Lars Holmgaard gør mere eller mindre ansvarlig for bageriets lukning.
Koordinationsgruppen er - lige som resten af byen - kede af, at vi ikke mere har nogen bager, og har indtil videre afholdt sig fra at svare, fordi anklagerne ikke har hold i virkeligheden og fordi vi har skønnet at vi ikke har kunnet komme i en reel dialog med Lars Holmgaard.
Lars Holmgaard har fra et tidligt tidspunkt i fornyelsesprojektet været indbudt sammen med de øvrige handlende, der blev berørt af projektet. Der har løbende været en dialog mellem Lars Holmgaard, koordinationsgruppen, planafdelingen og politikerne i kommunen og hans ønsker er gentagne gange blevet efterkommet - og efterfølgende ændret efter hans ønsker, ikke mindst hvad angår udformningen af parkeringsforholdene i forbindelse med hans butik.
Da hele processen med udformning af kryds, busterminal og grønne områder var tilendebragt, var man parat til at gå i gang - men inden da forestod hele det omfattende kloakeringsprojekt, der var langvarigt og en drøj tid for alle handlende og erhvervsdrivende i Nørre Snede, ikke mindst på og omkring Strøget. Det har betydet en stor omsætningsnedgang for alle. Derefter kom så selve udførelsen af torvet, som også gav rod og besvær for handelslivet.
Det var et klart ønske fra et flertal af de borgere, der svarede på de husomdelte spørgeskemaer, at bymidten, det gamle kryds, skulle gøres til et mere trygt sted for skolebørn og andre svage trafikanter. Det ønske er blevet opfyldt, men det betyder naturligvis en neddæmpning af den øst-vest gennemkørende trafik.
Koordinationsgruppen skal være de første til at beklage, at Lars Holmgaard har måttet lukke sin butik, men må afvise påstandene om at vi ikke har lyttet til hans ønsker eller på andre måder har lagt ham hindringer i vejen. Efter vores opfattelse er det de ovennævnte forhold der – desværre - har været årsag til lukningen.

Koordinationsgruppen: Bolette Kristensen, Finn Averhoff, Finn Ipsen, Henning Berg, Henrik Østergaard, Ib Andersen, Jens E. Pedersen, Karina Nissen, Lene Mølsted, Richard Andersen
(dette indlæg har også været bragt i Den lille Avis)
.