torsdag den 9. maj 2013

Byfornyelsen og bageren

Af koordinationsgruppen

Den 12. marts 2013 redegjorde bager Lars Holmgaard i Den lille Avis for hvorfor han måtte lukke sin butik. Den 16. april efterlyste Vagn K. Kristensen, ligeledes i Den lille Avis et svar fra byfornyelsens koordinationsgruppe (koordinationsgruppen), som Lars Holmgaard gør mere eller mindre ansvarlig for bageriets lukning.
Koordinationsgruppen er - lige som resten af byen - kede af, at vi ikke mere har nogen bager, og har indtil videre afholdt sig fra at svare, fordi anklagerne ikke har hold i virkeligheden og fordi vi har skønnet at vi ikke har kunnet komme i en reel dialog med Lars Holmgaard.
Lars Holmgaard har fra et tidligt tidspunkt i fornyelsesprojektet været indbudt sammen med de øvrige handlende, der blev berørt af projektet. Der har løbende været en dialog mellem Lars Holmgaard, koordinationsgruppen, planafdelingen og politikerne i kommunen og hans ønsker er gentagne gange blevet efterkommet - og efterfølgende ændret efter hans ønsker, ikke mindst hvad angår udformningen af parkeringsforholdene i forbindelse med hans butik.
Da hele processen med udformning af kryds, busterminal og grønne områder var tilendebragt, var man parat til at gå i gang - men inden da forestod hele det omfattende kloakeringsprojekt, der var langvarigt og en drøj tid for alle handlende og erhvervsdrivende i Nørre Snede, ikke mindst på og omkring Strøget. Det har betydet en stor omsætningsnedgang for alle. Derefter kom så selve udførelsen af torvet, som også gav rod og besvær for handelslivet.
Det var et klart ønske fra et flertal af de borgere, der svarede på de husomdelte spørgeskemaer, at bymidten, det gamle kryds, skulle gøres til et mere trygt sted for skolebørn og andre svage trafikanter. Det ønske er blevet opfyldt, men det betyder naturligvis en neddæmpning af den øst-vest gennemkørende trafik.
Koordinationsgruppen skal være de første til at beklage, at Lars Holmgaard har måttet lukke sin butik, men må afvise påstandene om at vi ikke har lyttet til hans ønsker eller på andre måder har lagt ham hindringer i vejen. Efter vores opfattelse er det de ovennævnte forhold der – desværre - har været årsag til lukningen.

Koordinationsgruppen: Bolette Kristensen, Finn Averhoff, Finn Ipsen, Henning Berg, Henrik Østergaard, Ib Andersen, Jens E. Pedersen, Karina Nissen, Lene Mølsted, Richard Andersen
(dette indlæg har også været bragt i Den lille Avis)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.