tirsdag den 4. juni 2013

I Nørre Snede vil borgerne selv drive deres by!

Pressemeddelelse fra Nørre Snede Lokalråd og Ikast-Brande Kommune

Hvad sker der, når aktive borgere har lyst til at overtage en række af kommunens driftsopgaver? En flok handlekraftige borgere fra Nørre Snede gør forsøget.

Ikast-Brande Kommune er i samarbejde med Nørre Snede Lokalråd ved at søsætte et forsøg, hvor Nørre Snede Lokalråd sammen med andre foreninger og et antal frivillige overtager en række driftsopgaver fra Ikast-Brande Kommune. Forsøget starter d. 1. juni og løber året ud, hvorefter det evalueres. Ideen i forsøget er lade de penge, der spares på driften, komme Nørre Snede til gode.
Projektidéen er fostret i Nørre Snede Lokalråd som en opfølgning på det store engagement, der gennem de sidste år er vist med byfornyelsen. Byfornyelsen har givet Nørre Snede By et stort kvalitetsløft, og Nørre Snede Lokalråd vil gerne stå i spidsen for at fastholde borgerne i den energi. Det giver socialt engagement og ejerskab at engagere sig i at passe på byen. Inspirationen kommer fra biblioteket og NSKUBIB (Nørre Snede Kultur- og biblioteksforening), der har givet biblioteket et stort løft og gjort det til omdrejningspunktet i Nørre Snedes kulturliv.

Projektet lægger vægt på, at byens borgere på en enkel måde kan hjælpe med til at vedligeholde byen. Ejerskabet vil ikke kun omfatte de direkte involverede, hvem smider for eksempel et stykke affald på gaden, når det er ens bedstemor, der er med til at samle det op?

Henning Berg fra Nørre Snede lokalråd siger, at ”Ikast-Brande Kommune har været med på ideen fra dag et og tror på, at byens borgere vil være med på ideen”. Henning Berg håber også, at forsøget betyder, at nogle af de ting, der ikke kunne realiseres i byfornyelsesprojektet, nu bliver mulige.
Nørre Snede Lokalråd er i øjeblikket ved at rekruttere frivillige og foreninger til at løse opgaverne.
Støtte til aktive borgere
Ikast-Brande Kommune forsøger under navnet Mental Frikommune at finde nye måder at drive kommune på, så kommunen bliver bedre i stand til at klare fremtidens udfordringer.

”Det her tiltag er i Mental Frikommunes ånd”, udtaler kommunaldirektør Henning Hansen. ”Her har vi en gruppe borgere, der aktivt har lyst til at tage et ansvar for deres lokalområde. Det kommer både byen og kommunen til stor gavn. Det er en anden måde at tænke velfærd på, som kommunen gerne vil støtte. . Jeg håber, at også andre byer og lokalområder får lyst til noget lignende.”

De konkrete opgaver som borgerne skal stå for er:
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved miljø-øer
-  Indsamling af løst affald på offentlige arealer
-  Renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti
-  Renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved shelters på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde ved bålplads på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af terrænbane med tilhørende faldunderlag i Kirkeskoven
-  Flagning ved administrationsbygningen i Nr. Snede på flagdage

Yderligere oplysninger:
Nørre Snede Lokalråd:  Henning Berg, mob. 2070 8668
Ikast-Brande Kommune:  Henning Hansen, mob. 2027 9777


Se omtale på dr.dk P4 Midt & Vest
Se indslag på TV Syd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.