søndag den 23. juni 2013

Nu er driftopgaverne i Nørre Snede fordelt

De driftsopgaver som fremover løses af frivillige i Nørre Snede, er nu fordelt på en række foreninger og personer.

Renholdelse og affaldsindsamling varetages af Helge Stenkjær, der vil rekruttere et antal personer til at hjælpe sig. Aflønning går til de foreninger som hidtil har fået penge fra Helge’s mangeårige skrotindsamling. Opgaven omfatter tømning af affaldskurv ved miljø-øer, indsamling af løst affald på offentlige arealer og renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti.

De Danske Forsvarsbrøde i Nørre Snede løser opgaven med renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti samt renholdelse samt tømning af affaldskurv ved de nye shelters på Hærvejen og dertil også vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde.

Højderyggens Gymnastik Forening står for flagning ved kommunens administrationsbygning i Nørre Snede på flagdage. Højderyggens Gymnastik Forening har i forvejen opgaven med at hejse flagene på de 3 flagborge i Nørre Snedes udkant.

Nørre Snede lokalråd sørger for vedligeholdelsen af Tarzanbanen i Kirkeskoven. Aftalen mellem Nørre Snede Lokalråd og Ikast-Brande Kommune er en forsøgsordning, som startede 1. juni. og løber året ud, hvorefter den evalueres. Ideen i forsøget er lade de penge, Ikast-Brande Kommune ikke bruger på driften af de pågældende ting, komme Nørre Snede til gode. Der er tale om en række mindre driftsopgaver som Lokalrådet og Ikast-Brande Kommune har vurderet med fordel kan løses lokalt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.