fredag den 20. september 2013

Nørre Snede har fået 36 nye boliger

Af koordinationsgruppen for byfornyelse i Nørre Snede

Nørre
Der er klar til nye beboere
Snede har fået 36 nye boliger - og det bliver samtidig det sidste pip fra koordinationsgruppen for byfornyelsen.

De 36 nye boliger med en meget central beliggenhed, er selvfølgelig de farvestrålende fuglekasser på busstationen. De er sammen med Sound Satellite de sidste fysiske dele af byfornyelsesprojektet.

Koordinationsgruppens formål er hermed fuldført og gruppen har besluttet at nedlægge sig selv efter 3 års intensivt arbejde. De enkelte mindre opgaver der ikke er løst fuldstændigt endnu, overlader koordinationsgruppen til Nørre Snede Lokalråd at følge op på.

De resterende punkter som Nørre Snede Lokalråd vil arbejde videre med er:
  • Lys på træerne på torvet (blev sparet væk i første omgang)
  • Beplantningen ved busterminalen.
  • 1 års gennemgang af busterminalen.
  • Farthastigheden på Horsensvej og Strøget. Ny måling er lovet fra kommunens side.
  • Kort over indre og ydre hjertesti i samarbejde med Hjerteforeningen og kommunen.
  • Mere holdbart bykort til opslagstavlen på torvet.
  • Information om hvordan man kan bruge opslagstavlen på torvet.
  • Kulturvejviser på torvet.
Omkring brug af opslagstavlen kan det nævnes at Finn Averhoff har nøglen til skabet. Så det er ham der skal kontaktes hvis man ønsker at få en plakat op at hænge i skabet. Finn Averhoff kan kontaktes på 20 78 05 00.
 
Hvis man er interesseret i mere information om de andre punkter skal man kontakte Nørre Snede Lokalråd, se www.ns-lokalraad.dk.

Til slut vil Koordinationsgruppen gerne sige tak for indsatsen til alle jer der, på den ene eller anden måde, har været med til at skabe byfornyelsen i Nørre Snede. Lad os holde fast i den fællesskabsfølelse som har betydet at vi er kommet langt siden vi startede i maj 2009. Også meget længere end vi dengang turde håbe på. Og lad os holde fast i, at det fortsat vil være vores fælles ansvar at Nørre Snedes udvikling ikke stopper her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.