tirsdag den 12. november 2013

Flot stort overskud fra årets Præriefest


Præriefest 2013
Torsdag d. 24 oktober afholdte præriefestens venner generalforsamling. På generalforsamlingen blev regnskabet fremlagt. Det viste et overskud fra årets Præriefest på 143.000 kr. Et flot resultat der er blevet opnået ved at de 4 sheriffer havde lavet et supergodt program, samt at vejret flaskede sig hele Præriefestweekenden.

En stor tak til de 4 sheriffer, Gitte Møller, Lars Hansen, Sten Hansen og Jacob Thykjær. Ligeledes skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til før, under og efter festen. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

Det meste af årets overskud bliver fordelt blandt de 4 foreninger der står bag Præriefesten. En mindre del bliver sat til side til nyanskaffelser og vedligeholdelse.

Ud over selve Præriefesten har Præriefestens venner også stået bag et arrangement d. 23. juni. Hærvejsløbet, et DGI arrangement tilbød os at vi kunne stå for en forplejnings station. Det arrangement stod Gitte Møller, Heine Nielsen og Preben Ludvigsen for at gennemføre sammen med en flok hjælpere. En stor tak til dem for det. Også et stort tillykke med det flotte overskud på 40.000 kr. Det er blevet besluttet at dette beløb skal bruges til at købe nogle ting som kan gøre det nemmere at afholde Præriefesten og måske også bruges i andre sammenhænge der er til gavn for Nørre Snede.

På generalforsamlingen blev også næste års sherifhold præsenteret. Præriefesten 2014 bliver arrangeret af Lars Hansen, Sten Hansen, Jacob Thykjær og Morten Heibæk. Der var også valg til bestyrelsen der herefter består af; Michael Vistesen, Dalia Hauge, Marian Poulsen, Merete Krogh og Henrik Østergaard. På gensyn til Præriefesten i 2014.

Nøøøj… det er for børn!

Kom og hør historien om de to piger og kamelen, der tog på eventyr! En musikalsk beretning med billeder for børn fra 4-8 år og deres voksne af Ib Andersen - og Kiku Day på shakuhachi. Det er gratis! Et arrangement fra nskubib.

Dato: lørdag d. 23. november kl. 15.
Sted: Nørre Snede bibliotek.

tirsdag den 5. november 2013

Nyt investeringsselskab vil forny Nørre Snede

En kreds af borgere i Nørre Snede er nu parat til at stifte et investeringsselskab, som kan være med til at fortsætte byens fornyelsesproces. Det nye selskab, Nørre Snede Byinvest A/S, får som formål at udbygge og forbedre mulighederne for både bosætning, erhverv og handel i Nørre Snede.

”Vi ønsker at fortsætte og styrke den gode udvikling i Nørre Snede, som kommunens områdefornyelse har sat i gang,” fortæller Bjørn Kassøe Andersen. For godt et år siden, inviterede han som bestyrelsesmedlem i Nørre Snede Lokalråd en række lokale personer til at være med til at etablere det nye investeringsselskab.

Ole Nørgaard Andersen, der tidligere har drevet virksomhed i Nørre Snede, har koordineret forarbejdet omkring selskabets etablering. Han siger: ”Vi har nu sikret en aktiekapital på mindst 1 mio. kroner. Vi har fået lavet nogle fornuftige vedtægter, indgået aftaler med advokat og revisor, og vi er parate til at etablere Nørre Snede Byinvest A/S på få dage, når det rigtige projekt viser sig.”

Selskabet har 8 stiftere, som alle enten personligt eller via et selskab indskyder kapital. Det er følgende: Benny K. Andersen, Per Breinbjerg, Ole Nørgaard Andersen, Carsten N. Christensen, Erik Møller Rasmussen, Theis W. Jeppesen, Pernille Thorup og Bjørn Kassøe Andersen. Tilsammen har gruppen erfaring inden for blandt andet ejendomsudvikling, byggeri, handel, udvikling og kommunikation.

Ole Nørgaard Andersen siger: ”Selskabet skal kunne løbe rundt, og i det omfang vi opnår overskud, skal det bruges til at igangsætte yderligere projekter her i Nørre Snede. Vi vil gerne have at byen fortsætter med at udvikle sig og kommer til at blomstre.”

På længere sigt er planen at åbne Nørre Snede Byinvest A/S op, så alle, der er interesseret, kan tegne aktier. 

Yderligere oplysninger fås hos gruppens talsmand:
Bjørn Kassøe Andersen
Mail: bka@direction.dk

Hør også interview i DR Midt & Vest


.