tirsdag den 12. november 2013

Flot stort overskud fra årets Præriefest


Præriefest 2013
Torsdag d. 24 oktober afholdte præriefestens venner generalforsamling. På generalforsamlingen blev regnskabet fremlagt. Det viste et overskud fra årets Præriefest på 143.000 kr. Et flot resultat der er blevet opnået ved at de 4 sheriffer havde lavet et supergodt program, samt at vejret flaskede sig hele Præriefestweekenden.

En stor tak til de 4 sheriffer, Gitte Møller, Lars Hansen, Sten Hansen og Jacob Thykjær. Ligeledes skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet til før, under og efter festen. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

Det meste af årets overskud bliver fordelt blandt de 4 foreninger der står bag Præriefesten. En mindre del bliver sat til side til nyanskaffelser og vedligeholdelse.

Ud over selve Præriefesten har Præriefestens venner også stået bag et arrangement d. 23. juni. Hærvejsløbet, et DGI arrangement tilbød os at vi kunne stå for en forplejnings station. Det arrangement stod Gitte Møller, Heine Nielsen og Preben Ludvigsen for at gennemføre sammen med en flok hjælpere. En stor tak til dem for det. Også et stort tillykke med det flotte overskud på 40.000 kr. Det er blevet besluttet at dette beløb skal bruges til at købe nogle ting som kan gøre det nemmere at afholde Præriefesten og måske også bruges i andre sammenhænge der er til gavn for Nørre Snede.

På generalforsamlingen blev også næste års sherifhold præsenteret. Præriefesten 2014 bliver arrangeret af Lars Hansen, Sten Hansen, Jacob Thykjær og Morten Heibæk. Der var også valg til bestyrelsen der herefter består af; Michael Vistesen, Dalia Hauge, Marian Poulsen, Merete Krogh og Henrik Østergaard. På gensyn til Præriefesten i 2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.