mandag den 17. august 2015

Branddam ved Kirkeskoven omdannes til rigtig sø

Næste forår vil branddammen, som ligger ved Kirkeskoven efter alt at dømme være ført tilbage til sin oprindelige form som en egentlig sø. En arbejdsgruppe under Nørre Snede Lokalråd har igennem længere tid arbejdet på sagen, og har nu haft succes med at skaffe den fornødne finansiering.
Projektet har fået bevilget 70.000 kr. fra programmet ”Aktiv Natur” under Friluftsrådet, støttet af Velux Fonden. Derudover har naboer i området givet tilsagn om bidrag på i alt 30-40.000 kr., således at budgettet nu er sikret.

Søen gøres smukkere og mere tryg
Finn Ipsen fra arbejdsgruppen fortæller: ” Vores plan er, at gøre søen smukkere ved at gøre den mindre firkantet. Den vil få mere naturlige kurver, og søens bredder bliver lavet mindre stejle, så der bliver en tryg adgang til søen, også for børn. De mange mennesker, som færdes i området, vil få en oplevelse af, at her er en naturlig sø – en lille oase midt i byen.”

Kirkeskoven, som grænser op til søen, har en motorikbane, som mange børn er glade for, og nogle hundrede meter mod vest vil der om kort tid blive etableret en legeplads for især mindre børn. Dagplejemor Gitte Solgaard Andersen, som er repræsentant for gruppen af dagplejemødre i Nørre Snede, udtrykker tilfredshed med, at børn fremover kan få adgang til søen, og at den også bliver sikker for mindre børn.

Afventer dispensation
Ikast-Brande Kommune har på forhånd tilkendegivet, at søen kan renoveres. Formelt skal der gives en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da søen er større end 100 m2 og har eksisteret i mere end 3 år. Finn Ipsen oplyser, at arbejdsgruppen har indsendt ansøgning om at gennemføre projektet, og han forventer, at projektet kan igangsættes til vinter, når naturen er gået i hi.

Branddam tur/retur
Den eksisterende branddam, der er på ca. 500 kvadratmeter, blev udgravet i 1985. Det skete i forbindelse med byggemodningen, da rækkehusene på Kirkeskovvej skulle opføres. På det tidspunkt var der allerede en sø, som lå 20-30 meter længere mod syd, og det var denne oprindelige sø, som blev flyttet. Søen kan ses på kort over området så langt tilbage som 1842.

Efter at søen fik status som branddam, var der regler, som foreskrev, at den skulle indhegnes. Siden er søens status som branddam ophørt.

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Nørre Snede 2009-2012 var der planer om at ændre søen ved at tage hegnet ned og udvide arealet noget. Udgiften til forskønnelse blev dengang budgetteret som en del af det store projektet, hvor regnvand skulle adskilles fra spildevand. Planen var, at søen skulle bruges som regnvandsreservoir.  Disse planer blev ændret, og de nye regnvandsreservoirer kom i stedet til at ligge uden for byen. Nu har aktive borgere så i stedet sørget for, at Nørre Snede får en rigtig sø midt i byen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.