mandag den 17. august 2015

Lokalrådet starter på en frisk: Giv Nørre Snede en stærk fælles stemme

Af Nørre Snede Lokalråd

Vær med, når Lokalrådet i Nørre Snede starter på en frisk. Det sker på et aftenmøde 7. september kl. 19, hvor alle interesserede foreninger og borgere hermed inviteres til at deltage. Mødet afholdes i kantinen på Nørre-Snede Skole.

Lokalrådet har igennem længere tid været i dialog med flere af Nørre Snedes foreninger for at undersøge, hvad der skal til, for at byen kan få en fælles stærk stemme.

Senest har der været afholdt to møder med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening, som ønsker at medvirke til, at byen får et løft. Inden for det seneste år har Lokalrådet også afholdt møder og haft god dialog med Højderyggens Gymnastikforening, Husflidsforeningen, Borgerforeningen, Nørre Snede Gymnastikforening, Hærvejens Håndboldklub, Nørre Snede og Omegns Skytteforening og Nørre-Snede Skole. Endvidere har Lokalrådet løbende været i dialog om emnet med Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening.

Nye forventninger fra kommunen
Initiativet aktualiseres af, at Ikast-Brande Kommune i foråret meddelte, at kommunen fremover forventer, at en bys lokalråd er i stand til at repræsentere byen bredt i spørgsmål, der vedrører hele byen. Kommunen forventer også, at Lokalrådet videregiver relevante informationer fra Ikast-Brande Kommune til borgere og foreninger, klubber m.fl. i lokalområdet. Nogle henvendelser fra kommunen vil således fremover formodentlig kun blive stilet til Lokalrådet.

Nørre Snede Lokalråd inviterer med dette som udgangspunkt alle interesserede foreninger og borgere til en dialog om, hvordan vi bedst sikrer, at Lokalrådet bliver i stand til bedre at repræsentere hele byen med en fælles stærk stemme – og hvordan vi sikrer bedst muligt samarbejde og koordinering mellem byens omkring 50 forskellige foreninger og sammenslutninger.

Alle mulighed er åbne
Målet er at finde en arbejdsform, hvor de, som er interesseret og har lyst, kan være med til at sætte nye initiativer i gang. Dette kan ske både i regi af enkelte foreninger og grupperinger, koordineret med andre via Lokalrådet eller i arbejdsgrupper under Lokalrådet.

Fra Lokalrådets side er alle muligheder åbne, både i forhold til hvordan arbejdet fremover skal organiseres og hvem der beklæder hvilke poster – og om nødvendigt kan vi tilpasse Lokalrådets nuværende vedtægter til den nye situation.

Jo flere vi er til at igangsætte en ny frisk start på det lokale samarbejde, jo stærkere bliver vi – og jo mere attraktiv kan byen blive i forhold til både bosætning, erhvervsaktivitet og fritids- og kulturtilbud. Kom og vær med den.

Tid: 7. september kl. 19
Sted: Kantinen på Nørre-Snede Skole.Ingen kommentarer:

Send en kommentar

.