onsdag den 30. september 2015

Oplev "Det Uventede" på kulturnatten 9. okt. i Nørre Snede

Fredag den 9. oktober er der Kulturnat med temaet "Det Uventede".

Programmet i Nørre Snede har følgende indhold:
 • Torvet afspærres kl. 19:00 for al kørende trafik frem til kl. 21:00 og lyset slukkes.
 • Bymidten og dens omgivelser er illumineret med levende lys, og der er bål på kirkegårdens gravhøj.
 • På Torvet serveres varm kakao og småkager – og grill dine egne skumfiduser over bål.
 • Oplev kirken oplyst med ild og levende lys.
 • Lyt til korsang og en lille fortælling om døbefonten i Kirken kl 19:10, 20:00 og 20:30. 
 • Få en guidet tur på kirkeloftet.
 • Tænd lys og nyd den smukke musik i kirken, mens du laver dit eget vokslys.
 • I Brugsen og i Rema kan du komme ud for uventede musikalske oplevelser.
 • Rope-skipping kl 19:15 på den Runde P-plads, sjip selv med.
 • Folkedansere kl 19:50 på den Runde P-plads, og de danser videre med publikum.
 • Byt dig til en ny bog i ”Bog bytte centralen”, Brugsens indgangsparti.

Butikkerne i Nørre Snede vil holde åbent frem til kl. 21:00

Alle aktiviteter er arrangeret i samarbejde med FDF, Hærvejskoret, Skolekoret, Centerkoret, Nørre Snede Kirke, NSH, Ikast-Brande Bibliotek, nskubib, Ikastværkerne.
Sponsorer: SuperBrugsen, Rema, Jens Møller Pedersen, Ikast-Brande Kommune

Se mere på Facebook-siden for Kulturnat Ikast-Brandetirsdag den 22. september 2015

Bliv Røde Kors-indsamler 4. oktober

Brug 3 timer af din tid som Røde Kors-indsamler den 4. oktober, og vær med til at hjælpe nogen af de millioner af mennesker, der er på flugt i verden. Vinteren med sne og kulde står for døren, og mange mennesker på flugt og i flytningelejre mangler basale fornødenheder.

Du kan blive indsamler for Røde Kors Lokalafdelingen i Nørre Snede / Ejstrupholm, som stadig gerne vil have flere til at give en hånd med.

Tilmelding til:
Hanne Nørregaard
tlf. 29 46 03 36
mail: hannesnorregaard@mail.dk

torsdag den 10. september 2015

Nørre Snede lokalråd – en frisk start

Nørre Snede Lokalråd havde 7. september indbudt foreninger og borgere til et møde om, hvordan lokalrådet i fremtiden skal udformes, så byen får en fælles stærk stemme. Anledningen var en henvendelse fra Ikast-Brande Kommune, der fremover forventer, at lokalrådet kan repræsentere byen i fælles anliggender og også informere lokale borgere og foreninger om henvendelser fra kommunen.

Efter en kort velkomst og fællessang tog Pernille Thorup over og gelejdede de fremmødte gennem aftenen. Mødet havde været annonceret offentligt, og der var udsendt personlige invitationer til cirka 200 af byens borgere, som gennem tiden har været involveret til byens fælles liv og foreningsliv. Cirka 35 deltog i mødet, som foregik i kantinen på Nørre Snede Skole.

Første punkt var en indsamling af gode og dårlige erfaringer ved fællesskaber. Det foregik ved, at hver enkelt skrev sin personlige vinkel på små papirlapper, der blev samlet på større plancher. Det var også muligt at melde ind med gode ideer til byens fremtid.

Lokalrådets oplæg var, at aftenen skulle udmunde i etablering af en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan lokalrådets kan styrkes.

Herefter var der kaffe og udveksling rundt om bordene. Opgaven for hvert enkelt bord var at finde frem til to ting, som arbejdsgruppen skal tage med i den videre proces. Indspil fra hvert bord blev præsenteret og opsamlet på plancher.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af seks personer. Sammen med to fra lokalrådet blev fire personer foreslået og valgt. Arbejdsgruppen består af følgende:
- Gitte Solgaard Andersen
- Bente Mortensen
- Elvin Laursen
- Carsten Thomsen
- Bjørn Kassøe Andersen
- Henning Berg
- Ole Weilstrup

Arbejdsgruppen meddelte efter en kort betænkningstid, at den regner med at have et forslag klar senest til lokalrådets generalforsamling i foråret.

Under mødet kom det frem, at nogle var i tvivl om, hvordan man som privatperson eller forening bliver medlem af Lokalrådet. Det er ganske simpelt. Send en mail til mail@ns-lokalraad.dk med navn og adresse, så kommer man med på Rådets mailingliste. Fra 2015 koster det for privatpersoner ikke længere noget at være medlem. Det koster kr. 300 om året for foreningerf. Du kan også melde dig ind ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Find kontaktinformation og se mere om lokalrådets arbejde på ns-lokalraad.dk..