torsdag den 15. december 2016

Boliger på vej på Nama-grunden i Nørre Snede


I løbet af de næste par år kommer den forladte Nama-fabrik i Nørre Snede samt et naboareal til at vige pladsen for omkring 20 tæt-lav almene lejeboliger og et antal ejerlejligheder.
Det nystiftede Nørre Snede Byinvest ApS har netop købt den gamle fabrik med henblik på nedrivning. Bag selskabet står otte borgere i Nørre Snede, som ønsker at fremme byens udvikling. De har gennem længere tid forberedt købet i tæt dialog med både Ikast-Brande Kommune og boligskabet Domea Nørre-Snede.

Her er nogle af de involverede fra Nørre Snede Byinvest, Domea og
Ikast-Brande Kommune (fra venstre): Carsten Kissmeyer, Olav Holst Hansen,
Lars Todbjerg-Hansen, Louise Prahm, Kaare Graversen, Henning Berg,
Thies W. Jeppesen, Jytte Marie Rasmussen, Carsten Christensen
Carsten Christensen og Bjørn Kassøe Andersen.
Første etape bestående af de omkring 20 lejeboliger vil blive opført af Domea på den østlige del af Nama-grunden samt på et areal på godt 4000 kvadratmeter på Vinkelvej umiddelbart nord for Nama-grunden. På den vestlige del af Nama-grunden, hvor de nuværende fabriksbygninger ligger, vil Nørre Snede Byinvest i efterfølgende etaper lade opføre et antal ejerlejligheder, formodentlig i form af to eller flere 4-etagers punkthuse. Hvor mange punkthuse der bliver, vil afhænge af efterspørgslen.

Ole Nørgaard Andersen, der er bestyrelsesformand for det nydannede anpartsselskab, siger: ”Vi har arbejdet længe på sagen, og vi er meget glade for nu have rådighed over en stor og centralt beliggende grund i Nørre Snede. Vi håber, at vi, ved at skyde gang i dette projekt, kan bidrage yderligere til den fornyelsesproces, som de seneste år har præget Nørre Snede.”

Byrådsmedlem Kaare Graversen (DF), der er formand for Domea Nørre-Snede siger: ”Vi ser frem til at kunne udvide vores antal af lejeboliger i byen. Over de seneste år har vi mærket stigende efterspørgsel fra ældre borgere, som gerne vil fraflytte fra deres parcelhuse – og Domeas erfaring er generelt, at tæt-lav lejeboliger er attraktive for alle aldersgrupper.”

Før projektet igangsættes, skal der udformes detaljerede planer, i første omgang for lejeboligerne og Domeas projekt skal godkendes af Ikast-Brande kommunes byråd. Der skal også i løbet af det næste års tid udarbejdes en lokalplan for området, afholdes informationsmøder og træffes beslutning om antallet af punkthuse. I denne periode vil Nama-bygningerne bliver udlejet på tidsbegrænset basis. Den første aftale er allerede indgået med et nyt fitness center, som åbner i februar.

Borgmester Carsten Kissmeyer har det seneste halvandet år været i dialog med Nørre Snede Byinvest om projektet på Nama-grunden. Han siger: ”Jeg glæder mig over, at en gruppe lokale borger tager Nørre Snedes udvikling alvorligt og vil investere i fremtiden. Det tror jeg kan få afgørende betydning for byens udvikling. Vi ved fra andre byer, at initiativer af denne type kan skabe dynamik i boligmarkedet, hvilket blandt andet kan være med til at tiltrække nye børnefamilier.”

Holdet bag Nørre Snede Byinvest er optimistiske i forhold til Nørre Snedes muligheder for videre udvikling. Både det store borgerengagement i byfornyelsesprocessen for nogle år siden og den aktuelle renovering af byens skole mener de peger i den rigtige retning – og de ser etableringen af et attraktivt boligkvarter tæt på bymidten som et vigtigt næste skridt.

Ole Nørgaard Andersen siger: ”Mange af de lidt ældre borgere vil meget gerne blive boende i Nørre Snede, også når villaen begynder at blive for stor. Vi ved samtidig, at der er god efterspørgsel efter parcelhuse fra 1970’erne – så vi er optimistiske og vurderer, at nye attraktive boliger i midtbyen kan være med til at styrke Nørre Snede både som bysamfund og handelsby.”

Kredsen, der har stiftet Nørre Snede Byinvest ApS består af: Ole Nørgaard Andersen, Per Breinbjerg, Benny K. Andersen, Bjørn Kassøe Andersen, Theis W. Jeppesen, Carsten Christensen, Pernille Thorup og Jytte Marie Rasmussen. De fire førstnævnte udgør selskabets bestyrelse. Stifterne har enten personligt eller via eksisterende egne selskaber indskudt tæt ved 1 mio. kroner i anpartskapital. Tilsammen har gruppen erfaring inden for blandt andet ejendomsudvikling, byggeri, handel, udvikling og kommunikation.

Nørre Snede Byinvest og Domea.dk vil afholde informationsmøder om projektet i løbet af 2017 – og hører også gerne allerede nu fra borgere, som er interesseret i boligerne. Der vil også i løbet af 2017 blive åbnet op for at øvrige interesserede borgere og virksomheder hen over en 3-måneders periode kan tegne anparter á kr. 10.000 i anpartsselskabet og på den måde være med til at styrke Nørre Snedes udvikling.

Pressekontakt:
Bjørn Kassøe Andersen
Mobil/sms: 42 44 03 30


Yderligere information:
Ole Nørgaard Andersen, bestyrelsesformand for Nørre Snede Byinvest ApS
Mobil/sms: 20 20 22 10

Kaare Graversen, bestyrelsesformand for Domea Nørre-Snede
Mobil/sms: 41 62 58 59

Nyt fitness center starter op i Namas gamle administrationslokaler

I slutningen af februar åbner et nyt fitness center i Nørre Snede. Det starter op i den højloftede tidligere tegnestue i Nama-ejendommen og i nogle af de tilstødende lokaler, i alt cirka 350 kvadratmeter. Det nye center får navnet Nørre Snede Fitness. Det indrettes med 17 helt nye træningsstationer, og der bliver mulighed for at tage bad. Det vil være åbent fra tidlig morgen til sen aften.

Manden bag Nørre Snede Fitness er Henning Berg, som er født og opvokset i byen, hvor han stadig bor. Efter i 15 år at have arbejdet som lastvognschauffør mærkede han på egen krop, at der skulle mere bevægelse til: ”Vi skylder os selv at bevæge os godt igennem mindst et par gange om ugen. Vi skal holde i mange år, og et godt helbred kommer ikke af sig selv,” siger han – og konstaterer, at han nu 57 år gammel selv er i bedre form, end da han var 40.

Henning Berg har gennem længere tid barslet med planerne for det nye fitness center. Egentlig ville han helst, at det kom til at ligge i Nørre Snede Hallen, hvor han mener, det naturligt hører hjemme. ”Jeg er i dialog med Hallen om at rykke derover, når de har lokaler klar til det. Indtil da er Nama-bygninger et godt sted at starte op,” siger han.

Nørre Snede Fitness ejes og drives af Henning Berg personligt. Det kommer til at tilbyde både måneds- og halvårskontingent til private samt firmaordninger til områdets lokale virksomheder. Med adgang via Namas gamle hovedindgang på Spættevej er centeret centralt beliggende med gode parkeringsmuligheder.


Yderligere oplysninger:
Henning Berg
Mobil/sms: 20 70 86 68lørdag den 3. september 2016

Så er det nye lokalråd på plads

Afstemningstallene for valget til Nørre Snede Lokalråd er nu opgjort. I alt deltog 316 personer i valget, hvilket giver en stemmeprocent på cirka 16. Hver stemmeberettiget kunne afgive op til 7 stemmer. Der blev afgivet i alt 1313 stemmer.
Følgende blev valgt til at sidde i bestyrelsen:
Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Carsten Thomsen, Gitte Solgaard Andersen, Anja Isgaard Jensen, Dennis Knudsen og Henning Berg. Som 1. suppleant blev valgt Ole Weilstrup og som 2. suppleant Henrik Østergaard.


Kandidat
Stemmetal
Hans Jørgen Jensen
167
Britta Sørensen
161
Carsten Thomsen
147
Gitte Solgaard Andersen
129
Anja Isgaard Jensen
127
Dennis Knudsen
123
Henning Berg
99
Ole Weilstrup
95
Henrik Østergaard
84
Finn Bjertrup
80
Ricki Voss Kjærgaard
56
Janie Rasmussen
33
Claus Vilhelmsen
12
Antal afgivne stemmer i alt
1313

mandag den 15. august 2016

Anja Isgaard Jensen: Jeg tager gerne arbejdshandskerne på

NSLvalg2016 - Anjas præsentation:
Jeg er ikke bare et ansigt, jeg synes faktisk, jeg har noget at bidrage med. Jeg er er 34 år og mor til tre dejlige unger på 8, 5 år og en på snart 10 mdr. Jeg arbejder i Viborg og pendler hver dag mellem byerne.

Jeg har før deltaget i forskelligt bestyrelsesarbejde, og nyder at kunne bidrage. Jeg kan ikke have at tingene tager lang tid. Tag nu bare og gør noget ved det med det samme. Jeg er typen som ikke er bleg for at sige hvad jeg mener, og jeg tager gerne arbejdshandskerne på :-)

Nogle har spurgt mig om vuggestuepladser. Egentlig synes jeg, at det er et kommunalpolitisk spørgsmål, men jeg har valgt at dreje den. Hvis der fra byrådets side er et ønske om vuggestuepladser, så skal jeg ikke sige nej tak. Jeg synes det er vigtigt, at vi som borgere har et valg, om man ønsker offentlig dagpleje, vuggestue eller privat pasningsordning.

Noget af det, jeg synes det kunne være spændende at arbejde med, er blandt andet:

 • Børn og unge, herunder deres sikkerhed til og fra skole eller deres aktivitetsmuligheder som for eksempel legeplads og skaterbane.
 • At "sælge" Nørre Snede ved at fortælle alle, hvilken dejlig by vi bor i og derved forhåbentlig trække flere til, som vil bosætte sig. Personligt synes jeg, at der godt kunne være flere byggegrunde, så vi kan få noget cirkulation, og gøre plads til tilflytterne.

Jeg mener, at Lokalrådet være en platform for dialog, der skal lytte til borgernes ønsker. De som sidder i Lokalrådet skal påvirke borgere til aktivt fællesskab og synliggøre lokale ønsker og behov.

Hans Jørgen Jensen: Vi skal være nytænkende og se muligheder

NSLvalg2016 - Hans Jørgens præsentation: 

Om mig selv

 • 65 år og stadig arbejdende på fuld tid. De sidste 16 år som storkundechef i Alka Forsikring. Tidligere har jeg  været havnearbejder, lærer i 10 år på Nr. Snede Skole, assurandør, rekrutteringskonsulent og salgschef.
 • Har boet i 8766 siden 1977 med et par enkelte afstikkere, men må sande at byen er et godt sted og dens mennesker bare er dejlige.
 • Bor alene og har 3 dejlige børn og 4 nuttede børnebørn.
 • Har gennem årene arbejdet i adskillige bestyrelser, udvalg og kommissioner.
 • Elsker rare mennesker og godt øl.
Jeg vil arbejde for: 


 • 8766 skal være et unikt lokalområde for alle borgere.
 • Vi er nytænkende og ser muligheder.
 • Skabe og være katalysator for aktiviteter og events.
 • Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. 
 • Gøre det attraktivt at leve en sund og aktiv livsstil ved at udnytte de rekreative potentialer i de spændende naturarealer, der omkranser byen.
 • Videreudvikle, styrke og synliggøre det stærke kultur- og fritidsliv ved at gøre foreningerne og de mange engagerede ildsjæle til aktive spillere i skabelsen af liv i byen.
 • Tiltrække nye borgere og forstærke markedsføring af 8766 som bosætningsstedet, der skaber rammer for trivsel, kvalitet og vækst.
 • Lokalrådet inspirerer og fremmer til nye boligformer, der styrker byliv og fællesskab.
 • At sikre og udbygge borgernes muligheder for attraktive samlingssteder og fritids- og kulturtilbud med gode faciliteter såvel indendørs som udendørs.
 • Fortsat forskønnelse af bymiljøet.
 • Stimulering af det lokale engagement og den aktive deltagelse i udviklingen af 8766. 
 • Være talerør for alle borgere. 
 • Vi skal have det sjovt og behandle hinanden ordentligt.


Britta Sørensen: Jeg vil arbejde for byen

NSLvalg2016 - Brittas præsentation:
Jeg hedder Britta Sørensen, er 56 år.  Jeg har boet i Nørre Snede i snart 40 år og arbejdet for lokale arbejdsgivere snart lige så længe. Mine børn og mand er også stærk forankret i Nørre Snede, og derfor har jeg valgt at stille op til Lokalrådet for at gøre et stykke frivilligt arbejde for byen.

Det jeg vil arbejde for står i vedtægterne for Lokalrådet, så om jeg er grøn, gul eller blå har forhåbentlig ingen betydning for arbejdet i Lokalrådet.

Henning Berg: Kontinuitet og unge kræfter

NSLvalg2016 - Hennings præsentation:
Jeg hedder Henning og er født og opvokset i Nørre Snede. Efter at have været væk herfra i cirka 10 år, flyttede jeg tilbage i 2002. Jeg er 57 år gammel og far til to børn på 16 og 10 år.

Siden 2009 har jeg været med i arbejdet omkring byfornyelsen i Nørre Snede, og jeg har efterfølgende været medlem af bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd.

Jeg mener, at det er vigtigt at bevare kontinuiteten i Lokalrådet og den tillid, vi har opbygget i forhold til kommunens embedsværk og politikere. Den gode dialog vi har opbygget med kommunen i forbindelse med byfornyelsen har været medvirkende til, at vi også har fået gennemført en række andre projekter.

Jeg har været involveret blandt andet følgende projekter:

 • Renovering/ombygning af Nørre Snede Skole
 • Byvedligeholdelse (affaldsindsamling)
 • Den nye legeplads
 • Forsøget på at få uplights på Torvet
 • Trafikafviklingen på Torvet (dialog med kommune og politi om fartdæmpning).

Lige så vigtig som kontinuiteten er det at få nogle unge kræfter med i lokalrådet. Derfor en opfordring til også at stemme på nogle af de unge kandidater. Vi skal have nye kræfter, der ønsker noget godt for vores i forvejen dejlige by.

Fremadrettet forestiller jeg mig at man blandt andet kunne arbejde med:

 • Den fortsatte udvikling af Nørre Snede som et attraktivt sted at bo. 
 • Det at kunne tiltrække nye borgere til byen. 
 • At vi plejer de unge mennesker i Nørre Snede, for eksempel i form af støtte til vores nye skole.

Desuden vil jeg også gerne arbejde med at få alle byens villavej op i en god standard.

Henning Berg besvarer evt. spørgsmål på mail henning.berg@live.dk eller mobil 20708668. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Claus Vilhelmsen: Flere fælles aktiviteter og bedre sammenhold

NSLvalg2016 - Claus' præsentation:
Jeg er uddannet tømrer. Jeg er 55 år gammel og bor på Lindbjerg Allé. Jeg synes, at vi skal gøre noget for de unge mennesker, så de for eksempel får et aktivitetshus eller en café.

Det voksne publikum efterlyser også et fristed, hvor man kan komme forbi efter fyraften.
Jeg synes, vi skal have nogle flere fælles aktiviteter, så vi får bedre sammenhold og får sat Nørre Snede på landkortet.

Claus besvarer evt. spørgsmål på mobil 52587633. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Dennis Knudsen: En by med plads til alle

NSLvalg2016 - Dennis' præsentation:
Jeg er en ung mand på 32 år, som har boet i Nørre Snede, lige siden min fødsel i 1983. I dag bor jeg sammen med min kone Pernille og vores datter Camilla på 2 år i vores hus på Horsensvej. 

Til dagligt arbejder jeg hos Jysk Emballage Rens, samtidig med, at jeg er ansat hos Falck som deltidsbrandmand og holdleder. Udover det er jeg hver mandag eftermiddag FDF-leder for en masse skønne børn og unge på Oasen.

Mit ønskede fokus i Lokalrådet er bl.a. at vores by og omegn får et godt og solidt samarbejde alle parter imellem. Jeg ønsker en by, hvor der er plads til nytænkning, forandringer og forbedringer –  en by hvor der er plads til os alle. Jeg ønsker et lokalsamfund, der samler folk og løser udfordringerne i fællesskab og med sammenhold.

Jeg lægger vægt på, at alle i vores lille samfund skal have mulighed for lige taletid, og at alle, der har idéer, skal kunne høres. For at vi i vores by og omegn skal kunne danne fællesskab og samarbejde, skal vi nemlig alle have mulighed for at komme med vores idéer, store som små. Det er ikke kun dem, der taler højst, der har gode input og tanker for vores fælles samfund.


Jeg ønsker mig et lokalråd, der er til for alles interesse, store og små, unge som ældre, foreninger, virksomheder og erhvervsdrivende. Vores lokale samfund har i dag mange ting at byde på, og hvis vi alle i sammenhold skaber et solidt lokalt fællesskab, mener jeg, at vi kan få et endnu bedre lokalsamfund med masser af muligheder.

Henrik Østergaard: Fokus på tilflytning og bosætning

NSLvalg2016 - Henriks præsentation:
Jeg hedder Henrik og har boet i Nørre Snede siden 1989 Jeg er 50 år gammel, gift og far til tre piger på 20, 17 og 11 år. Udover at være aktiv i Lokalrådet er jeg også engageret i Nørre Snede Hallen, Lokalradioen og Præriefesten.

Fra 2009 var jeg med i byfornyelsen i Nørre Snede, og efterfølgende er jeg trådt ind i bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi bevarer kontinuiteten i Lokalrådet og det netværk, vi har opbygget i forhold til politikere og kommunens embedsværk. Derfor har jeg valgt at tage en tørn mere. Det er også vigtigt, at vi bevarer og videreudvikler de projekter, Lokalrådet i forvejen er involveret i.

Jeg mener, at det vigtigste arbejde for Lokalrådet fremadrettet er at fokusere på tilflytning og bosætning, samt at gøre ”branded” Nørre Snede kendt for noget positivt. Jeg er også optaget af, hvordan vi kan udbygge fællesskabet og få byen til ”at trække på samme hammel”. Desuden mener jeg, at Lokalrådet skal være det forum, hvor projekter og ideer, der ikke hører til andetsteds, skal udvikles og realiseres.

Janie Rasmussen: Jeg vil gerne gøre byen mere kendt

NSLvalg2016 - Janies præsentation:
Mit navn er Janie Rasmussen. Jeg er 40 år gammel. Min mand Lars og jeg har boet i byen i 10 år. Jeg er blind og bruger førerhunden Øja.

Jeg er studievært på weekendradioen fredag eftermiddag fra kl. 14 til 18 og nogle gange også lørdag. Jeg elsker frivilligt arbejde. At kunne hjælpe andre og få lov at gøre en forskel.

Jeg har meget erfaring med den slags arbejde både fra Landsforeningen af førerhundebrugere, hvor jeg arrangerede både kurser og arrangementer fra 2000 til 2005 og fra forskellige kommunale råd, da vi boede på Sjælland - blandt andet kommunikationsrådet, handicapudvalget og andet i Korsør.

Jeg vil meget gerne være med til at gøre noget for byen, både ved at lave arrangementer og gøre byen mere kendt.

For mig vil det betyde meget, at I har lyst til at vælge mig. Jeg lover, at jeg er meget god til at få ideer og også til at samarbejde med andre. Jeg mener selv, at jeg er et godt valg, da jeg er vant til at finde løsninger og få ideer og mener, at det er vigtigt at lave nogle arrangementer for alle grupper. Også for at gøre byen mere spændende.

Ricki Voss: De unge skal have et værested

NSLvalg2016 - Rickis præsentation:
Jeg hedder Ricki og er 25 år. Jeg vil arbejde for at vi får sat noget i gang for de unge. Mit motto er "væk fra gaden – væk fra balladen”.

I den forbindelse vil jeg kæmpe for et værested for de unge, hvor de kan slå sig løs og blive en del af et større sammenhold. For mig giver det god mening.

Jeg vil gøre mit for at hjælpe til, hvor der kan hjælpes, evt. med aktiviteter, der kan ryste os sammen i byen. Nørre Snede skal være en attraktiv og smuk by at bo i. For mig skal der være plads til alle her i byen, også dem, der har det svært eller eventuelt kommer fra udlandet. Lad os alle stå sammen. For sammen er vi stærke :)

Lokalrådsvalg 2016: Præsentation af kandidaterne

NSLvalg2016:
Den 27. august og den 2. september 2016 er der valg til Nørre Snede Lokalråd. Der skal vælges i alt 7 medlemmer til bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd ”version 2.0”. På flere borgeres opfordring har Lokalrådet bedt de i alt 13 opstillede kandidater om at præsentere sig selv.

I alt 8 af de 13 opstillede kandidater har taget imod opfordringen. Deres præsentationer offentliggøres som indlæg her på noerresnede.dk, og der linkes til dem fra Facebook-gruppen.
Listen over alle de opstillede kandidater fremgår af dette indlæg fra 7. juli.

torsdag den 7. juli 2016

13 kandidater til bestyrelsen i Nørre Snede Lokalråd

Så er kandidatlisten til Valg i Nørre Snede lokalråd klar - og tilmeldingsfristen er udløbet. Nedenstående stiller op til valg til bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd:

· Anja Isgaard Jensen
· Britta Sørensen
· Carsten Thomsen
· Claus Vilhelmsen
· Dennis Knudsen
· Finn Bjertrup
· Gitte Solgaard Andersen
· Hans Jørgen Jensen
· Henning Berg
· Henrik Østergaard
· Janie Rasmussen
· Ricki Voss Kjærgaard
· Ole Weilstrup

Valget afholdes følgende steder:

· 27. august: Superbrugsen og Rema1000, kl. 10-12
· 27. august: Præriefesten, kl. 13-15
· 2. september: Sensommermarked, kl. 17-21

Valgets resultat offentliggøres 3. september kl. 12 på SuperBrugsens P-plads.

Se stemmeseddel med billeder af kandidaterne her

onsdag den 1. juni 2016

Nye vedtægter til Lokalrådet på mandag - kom og vær medAf Nørre Snede Lokalråd

Mandag den 6. juni afhold Nørre Snede Lokalråd afholder ekstraordinær generalforsamling. Det sker kl. 19:30 på Nørre Snede skole. Målet er at få vedtaget de nye vedtægter som kommer til at skabe grundlag for det, som er blevet kaldt Nørre Snede Lokalråd version 2.0.

Dagsorden: Vedtægtsændringer.
Hvis ikke vedtægterne kan endeligt vedtages afholdes der efterfølgende endnu en generalforsamling for endelig vedtagelse.

tirsdag den 3. maj 2016

Er jeg medlem af Nørre Snede Lokalråd?

Af Henrik Østergaard, formand for Nørre Snede Lokalråd

Nogle personer i Nørre Snede har udtrykt tvivl omkring, om hvorvidt de er medlem af Nørre Snede Lokalråd.

Fra 2015 er det besluttet, at medlemskab af Nørre Snede Lokalråd er gratis. Vi regner med, at alle, der var medlem fra 2012 og frem, stadig er medlem. Det gælder også, selv om der ikke er betalt kontingent siden. Man er medlem af lokalrådet, indtil man aktivt melder sig ud igen.

På nuværende tidspunkt er der 65 personer, som står som noteret som medlem af Lokalrådet. Undervejs i Lokalrådets historie, har der været en del flere medlemmer – men de gamle medlemsregistreringer findes ikke længere, og nogle undlod at forny medlemskab, dengang det kostede penge at være medlem.

Hvis du er i tvivl om du er medlem, eller ønsker at blive det, så send navn og adresse til
mail@ns-lokalraad.dk. Du kan også ringe til formand Henrik Østergaard på 75 77 03 49.

Når man er medlem, bliver man automatisk tilmeldt www.noerresnede.dk og derfra modtager nyheder vedrørende Lokalrådets aktiviteter og andre nyheder af almen interesse for Nørre Snede. Mødereferater m.m. findes på www.ns-lokalraad.dk.

tirsdag den 12. april 2016

Sæt kryds ved 25. april: Et nyt stærkere Nørre Snede Lokalråd v. 2.0

Den 25. april kl. 19.30 afholder Nørre Snede Lokalråd generalforsamling i kantinen på Nørre Snede Skole. Efter en hurtigt afviklet generalforsamling er der informationsmøde om de kommende ændringer - præsenteret af arbejdsgruppen  for Nørre Snede Lokalråd v. 2.0, som blev nedsat på et offentligt møde i efteråret 2015. Kom og vær med og hør forslagene til, hvordan vi får et stærkere Nørre Snede Lokalråd.

Arbejdsgruppen vil fremlægge en række forslag, som kan være med til i højere grad at give Nørre Snede og hele postnummer 8766 en fælles stemme via Lokalrådet, blandt andet bedre præsentation af kandidater og brug af stemmesedler med billeder af de, som stiller op. Der vil også blive fremlagt forslag til ny valgprocedure, hvor man vil kunne stemme og blive medlem af Lokalrådet ved flere forskellige af byens begivenheder i sensommerens løb.

Den ordinære generalforsamling afholdes jf. Lokalrådets nuværende vedtægter. Der vil inden sommerferien blive afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor nye ændrede vedtægter for Lokalrådet kan vedtages. På den måde vil valget efter de nye retningslinjer kunne finde sted i august og september. Der er allerede nu åbent for melde sig som kandidat til det nye lokalråds bestyrelse. Interesserede kan henvende til formand Henrik Østergaard via mail@ns-lokalraad.dk.

Generalforsamlingen og informationsmødet blev omtalt i Den Lille Avis den 5. april.
Link til side med artikel
Link til side med annonce
mandag den 11. april 2016

Nyt fra Lokalrådet: Kildesø, legeplads, vimpler, toiletskur, Egeskoven m.m.

Så er der der lidt nyheder fra Nørre Snede Lokalråd:

Affaldsindsamling - forårsrengøring i Nørre Snede:
Lørdag den 16. april er der affaldsindsamling over hele landet arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med lokale foreninger og skoler. I Nørre Snede starter indsamlingen kl. 10 på den runde p-plads på Torvet. Kontaktperson er Henning Berg, mobil: 20 70 86 68. Kom og være med, så vi sammen giver byen et løft.

Kildesø:
Kildesø er navnet nu
- efter den den gennemførte renovering
- På seneste møde har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at den renoverede sø ved Kirkeskoven nu hedder Kildesø. Navnet er foreslået af arbejdsgruppen under Lokalrådet, som har stået for renoveringen af søen. I forbindelse med renoveringen blev det synligt, at der udspringer kilder tre steder i søens bund.

Legepladsen i Kirkeskoven:
- Projektet er næsten færdigt, senest er der flyttet planter fra Frugthaven (ved den store sten) over på legepladsen. På legepladsen mangler fortsat lidt faldsand, og der er stadig noget, som skal ordnes med dræn.

Nye vimpler ved indkørselsvejene.
- Vimperne på de tre flagborge ved byens indkørsler var noget mærket af en hård vinter, og vi har skiftet dem ud med nogle friske. Lokalrådet har dialog med Borgerforeningen ift. at sponsorere de friske vimpler.

Toiletskur flyttes:
- Toiletskur ved shelteren nordøst skal flyttes, det kræver fire stærke mænd. Henning Berg og Henrik Østergaard får det organiseret. Skriv til mail@ns-lokalraad.dk, hvis du vil give en hånd med.

Rengøring af diverse. plastik-elementer på torvet:
- Gitte Solgaard og Henning Berg er ved at finde ud af, hvordan de forskellige plastik-elementer på Torvet. Producenten har oplyst, hvilke materialer der er benyttet og hvordan det skal renses. Gitte bringer det videre til Ikast-Brande Kommune. I øvrigt er springvandet blevet gjort rent, og de gule stole er stillet frem i rengjort stand.

Egeskoven:
Lidt forsinket har vi også en en orientering om oprydning i Egeskoven ved Ege Allé. Dorthe Sandholm Overgaard, som er Skov- og Landskabsingeniør ved Ikast-Brande Kommune meddelte forud for det arbejde, der nu er gennemført: "Jeg vil gerne orientere Nørre Snede Lokalråd om, at Ikast-Brande Kommune har fået gennemgået egekrattet på Ege Allé mht. risikotræer. Der vil derfor blive fældet træer og beskåret træer i skovarealet i den den kommende tid."

Du kan læse mere om Lokalrådets aktiviteter i referaterne på ns-lokalraad.dk.

torsdag den 7. januar 2016

Nyt fra Lokalrådet: Om uplights på Torvet

Af Henrik Østergaard og Henning Berg, Nørre Snede Lokalråd

I forbindelse med byfornyelsesprojektet omkring Torvet var det oprindeligt planlagt, at der skulle være belysning af træernes kroner nedefra, også kendt som ”uplights”.

Undervejs i forløbet blev der behov for at stramme op på budgettet, og en af de ting som blev udeladt var denne ekstra belysning. Dog blev der lagt tomme kabelrør, således at belysningen senere eventuelt kunne etableres.

Derfor var det en glæde at Nørre Snede Borgerforening for noget tid siden stillede kr. 40.000 kr. til rådighed for at få uplights under træerne på Torvet. En stor tak til dem for det.

Nørre Snede lokalråd påtog sig opgaven med at få det organiseret. Det viste sig dog, at det var en umulig opgave at finde og få hul i gennem tomrørene, som efter tegningen skulle lige klar.

Eftersøgning af rørene er prøvet med både rensebånd, professionel udført spuling og til sidst en manuel opgravning i et af bedene. Men ingen af delene gav det ønskede resultat.

En sidste mulighed ville være at bore/skyde nogle nye rør op i bedene og hen under Torvet. Det vil dog være en bekostelig opgave til mindst 25.000. Derved vil det samlede projekt løbe op i mindst 65.000 kr. På denne baggrund har Lokalrådet besluttet at opgive projektet og har sendt de resterende midler tilbage med tak til Nørre Snede Borgerforening.


.