lørdag den 3. september 2016

Så er det nye lokalråd på plads

Afstemningstallene for valget til Nørre Snede Lokalråd er nu opgjort. I alt deltog 316 personer i valget, hvilket giver en stemmeprocent på cirka 16. Hver stemmeberettiget kunne afgive op til 7 stemmer. Der blev afgivet i alt 1313 stemmer.
Følgende blev valgt til at sidde i bestyrelsen:
Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Carsten Thomsen, Gitte Solgaard Andersen, Anja Isgaard Jensen, Dennis Knudsen og Henning Berg. Som 1. suppleant blev valgt Ole Weilstrup og som 2. suppleant Henrik Østergaard.


Kandidat
Stemmetal
Hans Jørgen Jensen
167
Britta Sørensen
161
Carsten Thomsen
147
Gitte Solgaard Andersen
129
Anja Isgaard Jensen
127
Dennis Knudsen
123
Henning Berg
99
Ole Weilstrup
95
Henrik Østergaard
84
Finn Bjertrup
80
Ricki Voss Kjærgaard
56
Janie Rasmussen
33
Claus Vilhelmsen
12
Antal afgivne stemmer i alt
1313
.