torsdag den 15. december 2016

Boliger på vej på Nama-grunden i Nørre Snede


I løbet af de næste par år kommer den forladte Nama-fabrik i Nørre Snede samt et naboareal til at vige pladsen for omkring 20 tæt-lav almene lejeboliger og et antal ejerlejligheder.
Det nystiftede Nørre Snede Byinvest ApS har netop købt den gamle fabrik med henblik på nedrivning. Bag selskabet står otte borgere i Nørre Snede, som ønsker at fremme byens udvikling. De har gennem længere tid forberedt købet i tæt dialog med både Ikast-Brande Kommune og boligskabet Domea Nørre-Snede.

Her er nogle af de involverede fra Nørre Snede Byinvest, Domea og
Ikast-Brande Kommune (fra venstre): Carsten Kissmeyer, Olav Holst Hansen,
Lars Todbjerg-Hansen, Louise Prahm, Kaare Graversen, Henning Berg,
Thies W. Jeppesen, Jytte Marie Rasmussen, Carsten Christensen
Carsten Christensen og Bjørn Kassøe Andersen.
Første etape bestående af de omkring 20 lejeboliger vil blive opført af Domea på den østlige del af Nama-grunden samt på et areal på godt 4000 kvadratmeter på Vinkelvej umiddelbart nord for Nama-grunden. På den vestlige del af Nama-grunden, hvor de nuværende fabriksbygninger ligger, vil Nørre Snede Byinvest i efterfølgende etaper lade opføre et antal ejerlejligheder, formodentlig i form af to eller flere 4-etagers punkthuse. Hvor mange punkthuse der bliver, vil afhænge af efterspørgslen.

Ole Nørgaard Andersen, der er bestyrelsesformand for det nydannede anpartsselskab, siger: ”Vi har arbejdet længe på sagen, og vi er meget glade for nu have rådighed over en stor og centralt beliggende grund i Nørre Snede. Vi håber, at vi, ved at skyde gang i dette projekt, kan bidrage yderligere til den fornyelsesproces, som de seneste år har præget Nørre Snede.”

Byrådsmedlem Kaare Graversen (DF), der er formand for Domea Nørre-Snede siger: ”Vi ser frem til at kunne udvide vores antal af lejeboliger i byen. Over de seneste år har vi mærket stigende efterspørgsel fra ældre borgere, som gerne vil fraflytte fra deres parcelhuse – og Domeas erfaring er generelt, at tæt-lav lejeboliger er attraktive for alle aldersgrupper.”

Før projektet igangsættes, skal der udformes detaljerede planer, i første omgang for lejeboligerne og Domeas projekt skal godkendes af Ikast-Brande kommunes byråd. Der skal også i løbet af det næste års tid udarbejdes en lokalplan for området, afholdes informationsmøder og træffes beslutning om antallet af punkthuse. I denne periode vil Nama-bygningerne bliver udlejet på tidsbegrænset basis. Den første aftale er allerede indgået med et nyt fitness center, som åbner i februar.

Borgmester Carsten Kissmeyer har det seneste halvandet år været i dialog med Nørre Snede Byinvest om projektet på Nama-grunden. Han siger: ”Jeg glæder mig over, at en gruppe lokale borger tager Nørre Snedes udvikling alvorligt og vil investere i fremtiden. Det tror jeg kan få afgørende betydning for byens udvikling. Vi ved fra andre byer, at initiativer af denne type kan skabe dynamik i boligmarkedet, hvilket blandt andet kan være med til at tiltrække nye børnefamilier.”

Holdet bag Nørre Snede Byinvest er optimistiske i forhold til Nørre Snedes muligheder for videre udvikling. Både det store borgerengagement i byfornyelsesprocessen for nogle år siden og den aktuelle renovering af byens skole mener de peger i den rigtige retning – og de ser etableringen af et attraktivt boligkvarter tæt på bymidten som et vigtigt næste skridt.

Ole Nørgaard Andersen siger: ”Mange af de lidt ældre borgere vil meget gerne blive boende i Nørre Snede, også når villaen begynder at blive for stor. Vi ved samtidig, at der er god efterspørgsel efter parcelhuse fra 1970’erne – så vi er optimistiske og vurderer, at nye attraktive boliger i midtbyen kan være med til at styrke Nørre Snede både som bysamfund og handelsby.”

Kredsen, der har stiftet Nørre Snede Byinvest ApS består af: Ole Nørgaard Andersen, Per Breinbjerg, Benny K. Andersen, Bjørn Kassøe Andersen, Theis W. Jeppesen, Carsten Christensen, Pernille Thorup og Jytte Marie Rasmussen. De fire førstnævnte udgør selskabets bestyrelse. Stifterne har enten personligt eller via eksisterende egne selskaber indskudt tæt ved 1 mio. kroner i anpartskapital. Tilsammen har gruppen erfaring inden for blandt andet ejendomsudvikling, byggeri, handel, udvikling og kommunikation.

Nørre Snede Byinvest og Domea.dk vil afholde informationsmøder om projektet i løbet af 2017 – og hører også gerne allerede nu fra borgere, som er interesseret i boligerne. Der vil også i løbet af 2017 blive åbnet op for at øvrige interesserede borgere og virksomheder hen over en 3-måneders periode kan tegne anparter á kr. 10.000 i anpartsselskabet og på den måde være med til at styrke Nørre Snedes udvikling.

Pressekontakt:
Bjørn Kassøe Andersen
Mobil/sms: 42 44 03 30


Yderligere information:
Ole Nørgaard Andersen, bestyrelsesformand for Nørre Snede Byinvest ApS
Mobil/sms: 20 20 22 10

Kaare Graversen, bestyrelsesformand for Domea Nørre-Snede
Mobil/sms: 41 62 58 59

Nyt fitness center starter op i Namas gamle administrationslokaler

I slutningen af februar åbner et nyt fitness center i Nørre Snede. Det starter op i den højloftede tidligere tegnestue i Nama-ejendommen og i nogle af de tilstødende lokaler, i alt cirka 350 kvadratmeter. Det nye center får navnet Nørre Snede Fitness. Det indrettes med 17 helt nye træningsstationer, og der bliver mulighed for at tage bad. Det vil være åbent fra tidlig morgen til sen aften.

Manden bag Nørre Snede Fitness er Henning Berg, som er født og opvokset i byen, hvor han stadig bor. Efter i 15 år at have arbejdet som lastvognschauffør mærkede han på egen krop, at der skulle mere bevægelse til: ”Vi skylder os selv at bevæge os godt igennem mindst et par gange om ugen. Vi skal holde i mange år, og et godt helbred kommer ikke af sig selv,” siger han – og konstaterer, at han nu 57 år gammel selv er i bedre form, end da han var 40.

Henning Berg har gennem længere tid barslet med planerne for det nye fitness center. Egentlig ville han helst, at det kom til at ligge i Nørre Snede Hallen, hvor han mener, det naturligt hører hjemme. ”Jeg er i dialog med Hallen om at rykke derover, når de har lokaler klar til det. Indtil da er Nama-bygninger et godt sted at starte op,” siger han.

Nørre Snede Fitness ejes og drives af Henning Berg personligt. Det kommer til at tilbyde både måneds- og halvårskontingent til private samt firmaordninger til områdets lokale virksomheder. Med adgang via Namas gamle hovedindgang på Spættevej er centeret centralt beliggende med gode parkeringsmuligheder.


Yderligere oplysninger:
Henning Berg
Mobil/sms: 20 70 86 68.