mandag den 18. oktober 2010

Lav-det-hele-selv i Kulturbanken (Mellemrum2)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse
Anden gang vi mødtes i projekt Mellemrum var den 6. oktober i Kulturbanken, som den gamle Sydbank nu bliver kaldt. Vi startede ud med at finde ud af, hvad vi skulle lave. Nogle skulle lave forhøjet gulv, og andre skulle lave et skab på hjul. Der var nogle, der skulle male bordene med tavlelak, så man kunne tegne på dem. Et hold skulle også lave fødder til lamper, og så var der nogle, der skulle lave blomsterpotter. Og så skulle de sidste tavler laves færdige. Der var også nogen, der skulle lave møbler.
Vi skulle lave det hele selv, så vi gik i gang med at måle op, bore og male og alt mulig andet. Det er vildt hyggeligt at være hernede, og det er sjovt at lave noget med hænderne i stedet for bare at læse og skrive. Jeg har været med til at male borde og lave blomsterpotter. Det er helt vildt sjovt at lave det, og jeg glæder mig vildt meget til næste gang.

Starten på projekt Mellemrum (Mellemrum1)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Vi er nu begyndt på byfornyelsesprojektet, hvor vores overskrift er ”Mellemrum”. Vi startede 28. september i den gamle Sydbank, hvor vi blev introduceret for Heidi og Alexander, som skulle hjælpe os med det her projekt.
Vi fik planen for hele forløbet at vide, og så skulle vi ellers rystes sammen. Vi fik bud på at spille skuespil af Morten, som besøgte os, og det var sjovt men også lidt pinligt. Vi skulle også lege en leg, hvor vi fik nogle spørgsmål at vide, og så skulle vi rejse os, hvis vi var enige og så skifte plads, med en af de andre, der var enige.
Pigerne og drengene blev også splittet i to hold, og så skulle vi lave nogle kampråb. Begge kom op med nogle gode kampråb, og det var meget sjovt at finde på. Vi skulle lege statuer, hvor vi med vores kroppe skulle lave et rum, hvor vi var møblerne. Her var vi også delt op i drenge og piger.

Så blev vi bedt om at tænke på, hvad man kunne gøre for at pifte lokalet i Sydbank op. Der kom mange forslag, og nogle var lettere at udføre end andre. Ud fra de forslag der kom frem, blev vi bedt om at sige, hvilke der var vigtigst, men næsten alle blev nævnt som værende vigtige. Det bliver meget sjovt at se, hvad vi skal lave.

Til sidst blev vi bedt om at lave nogle opslagstavler af fire pinde, hvor der kun måtte være én lige vinkel, og det var faktisk sværere, end man skulle tro. Alt i alt var det en meget hyggelig dag, og næste gang bliver garanteret også meget hyggelig.

torsdag den 2. september 2010

Du kan også bruge multi-kulti-Kulturbanken

Hvis du har behov for at låne et lokale til en aktivitet her i efteråret, så er det nyligt opgraderede multi-kulti hus en mulighed. Stedet som også er blevet døbt ”Kulturbanken” ligger centralt i byen ved Superbrugsens parkeringsplads i den gamle Sydbank-bygning.

Flere af de som arbejder med byfornyelsen er blevet spurgt om hvorfor der skal være et multi-kulti hus i Nørre Snede?

Henrik Østergaard som er med i projektet siger: ”Byfornyelsen har brug for et kontor og et mødelokale i Nørre Snede. Derfor valgte man at leje den gamle Sydbank. Det har så givet den mulighed at vi kan prøve ideen med et midlertidigt multi-kulti hus, foreløbig i et halvt år. Nogle gange ved man slet ikke at der er et behov før man har muligheden for at få det opfyldt.”

Booking sker ved henvendelse til en af følgende personer: Helle (75770630), Dorte (75770746), Tage (29407020) eller Henrik (75770349).

Kaffe betyder kaffe

Nu er den lille flok af byfornyere som arbejder med at etablere et midlertidigt kulturkontor i Nørre Snede ved at at være færdige med opgraderingen af den gamle Sydbank, eller Kulturbanken som stedet også er blevet døbt.

Henrik Østergaard som er en af ildsjælene i projektet siger: "Vi vil gerne vise byen hvad der sker, og alle der kommer forbi er velkommen til at kigge indenfor. Vi giver den første kop kaffe og en snak om byfornyelsen. Når den grønne kaffe-pil hænger udenfor, er der åbent. Vores mål er et styrket byfællesskab, så alle er velkomne."

mandag den 30. august 2010

Billeder fra den ydre Hjertesti


I forbindelse med arbejdet i Grøn gruppe har Hans Jørgen Jensen taget en stribe billeder fra den ydre hjertesti rundt om Nørre Snede, altså den sti som er ved at blive etableret og markeret rundt om Nørre Snede by. ”Billedturen” starter ca. 100 meter efter nedgangen/indgangen til skoven ved sportspladsen. Klik her for at se alle billederne

mandag den 23. august 2010

Skurvogn med pølser og udsigt

I lørdags var der ”åben skurvogn” i krydset ved den tidligere Sydbank-bygning i Nørre Snede. I forbindelse med arrangementet kunne de besøgende stille spørgsmål om byfornyelsen og planerne for Skurvogn for (X).
Resten af året vil den grønne skurvogn blive stående på sin nuværende placering. Den fungerer som mødested for de unge som medvirker i byfornyelsen. Et af temaerne de unge arbejder med er hvilke behov de gerne vil have tilgodeset i den fremtidige udformning af krydset.
Alle øvrige unge i Nørre Snede opfordres til at bidrage med forslag, der kan afleveres i den postkasse som bliver sat op på skurvognen på tirsdag.
Åbent hus-eftermiddagen blev arrangeret af Thomas Thomsen, Johanne Ligaard Kristensen, Laura Gisselbæk Fransen og Vivian Hansen som alle kan svare på evt. spørgsmål.

Præriefest 2010

Så er der billeder fra prærieoptoget 2010. Se dem alle på Flickr-websitet.

fredag den 20. august 2010

Åben Skurvogn for (X) lørdag kl. 14

Der er åbent hus i Skurvogn for (X) lørdag d. 21. aug. fra kl. 14. Det er den grønne skurvogn ved den gamle Sydbank-bygning som en flok af byens unge har indrettet i løbet af sommerferien. Der er pølser, øl, sodavand, musik, hygge - og udsigt fra platformen. Kig forbi.

torsdag den 5. august 2010

Byfornyelsen i Nørre Snede fortsætter som planlagt

Byfornyelsen fortsætter ...
Byfornyelsen i Nørre Snede er ikke omfattet af det midlertidige anlægsstop, som Ikast-Brande Byråd vedtog den 21. juni 2010. Anlægsstoppet gælder udelukkende nye projekter, der endnu ikke er sat i gang.

- I maj frigav Byrådet midler til at realisere byfornyelsen i Nørre Snede. Projektet er i fuld gang ikke kun økonomisk, men også i kraft af den store planlægningsindsats, der for tiden ydes af byens borgere. 52 Nørre Snede borgere i alle aldre er dybt engageret i at færdigudvikle de projektforslag, som borgerpanelet skrev ind i byfornyelsesprogrammet i 2009. Borgerne i borgerpanelet har skabt et meget fint og brugbart grundlag til videre ud-vikling, fortæller planchef i Ikast-Brande Kommune, Karina Kisum Jensen.

I øjeblikket arbejder landskabsarkitekt Stephan Gustin på højtryk for at omsætte borgerpanelet 2010's input til projekter, som skal realiseres inden for de kommende to år. Projekterne udvikles i et dynamisk samarbejde mellem borgerpanel og arkitekt, og næste workshop finder sted efter sommerferien. De fem projekter, som borgerpanelet arbejder med, er Krydset og Strøget, Sparområdet, Byens grønne områder, et Multi-Kulti-Hus og de unges kreative entreprenørprojekt: SKURVOGN for (X).

Hvad i al verden er Skurvogn for (X)?

Haveplanen for Skurvogn for (X)
Hen over sommeren har der stået en skurvogn foran den gamle Sydbank på Bredgade 3.

I løbet af juni blev den forvandlet fra at være en ganske almindelig mandskabsvogn til at være et midlertidigt projektkontor for byfornyelsens 12 unge fra Nørre Snedes 8. (snart 9.) årgang.

Jeanette Ishi Lehn, Projekt koordinator fra Ikast Brande Kommune forklarer: "Efter borgermødet i hallen i april fik vi den meget positive udfordring at borgerpanelet voksede fra 38 aktive deltagere i 2009 til 52 aktive deltagere i 2010. Det betød et pladsproblem i Sydbank, som jo er byfornyelsens midlertidige hovedkontor. For at løse problemet købte vi en brugt skurvogn som hurtig blev til de unges mødelokale. Borgerpanelet består nemlig i år af 40 voksne og 12 unge fra Nørre Snede skole. Og da vi har skrevet i byfornyelsesprogrammet at de unge skal være mere synlige i byen, var skurvognen et oplagt sted at starte".

De unge har fået respons fra både turister og medborgere. To begejstrede pilgrimsvandrere har siddet på "terrassen" og drukket Nescafé mens byggeriet var undervejs. Cykelturister har fået slukket tørsten og ladet mobilen op og de unges medborgere har venligt fået stillet nysgerrigheden hvis de har spurgt de travle "byudviklere".

"Det er tydeligt at sådan et aktivt fokuspunkt lige i centrum af vores lille by tiltrækker både opmærksomhed og lyst til spontan kontakt. Et sådant sommer-sted med kaffe på kanden, en småkage eller en flaske koldt vand lige her hvor vi alle kommer forbi, er super befordrende for fællesskabet i vores by" siger Jeanette Ishi Lehn.

De 12 unge samarbejder med kunstnergruppen Büro DeTours om et kreativt entreprenør projekt. Skurvognen, som langsomt har forvandlet sig til et minibyværksted hvorfra de unges kreative projekter kan udfolde sig henover sommeren og efteråret, skal ikke stå permanent i Bredgade. Når kommunens lejemål af Sydbank efter planen udløber pr. 31. dec. 2010, skal skurvogne finde sin endelige og blivende placering.
.