onsdag den 24. november 2010

Mellemrummene tager form (Mellemrum 4 & 5)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Fjerde gang til "mellemrum" var 17. november. Arbejdsmoralen er dykket lidt da vi har gang i det tørre planlægningsarbejde, men der bliver alligevel arbejdet løs, da vi snart har produktionsuge.

Tegninger bliver tegnet, modeller bliver bygget, skilt ad og bygget op igen på andre måder. Sådan set forsøger vi bare at finde ud af hvordan det kan bygges, så det bliver enkelt, men alligevel fedt. Vi finder ud af hvordan det hele skal bygges, hvordan det skal sættes, og hvordan man kan flytte det rundt, da tingene skal kunne flyttes, hvis det ikke passer godt, der hvor det står og skal hen et andet sted at stå.
Nogle har været ude og kigge de steder de skulle have deres projekter, mens andre syntes de har nogle billeder der illustrerer stederne godt nok. Flere grupper skitserede i 1:1 med trælister ude hvor deres projekter skal bygges.

Dagen efter, den 18. november, var femte gang vi mødtes til til "mellemrum". Vi startede med at fremlægge vores ideer, om hvordan vi ville bygge vores forskellige projekter. Hver gruppe skulle give feedback til en af de andre grupper, og give gode ideer og stille spørgsmål. Efter vi havde fremlagt vores projekter, skulle vi begynde at undersøge hvilke materialer og farver vi skulle bruge og så lave lister over hvad vi skulle bruge. Til sidst sluttede vi af med kakao og så en film om de forskellige Detours projekter. De hjælper os undervejs i projektet, og har lavet nogle ret seje ting. Alle havde arbejdet hårdt så de forskellige designs næsten var færdig.

mandag den 8. november 2010

Kloak- og byfornyelse går hånd i hånd

Fornyelsen af Nørre Snedes kloakledninger kommer til at gå hånd i hånd med byfornyelsen.
"Dér hvor begge projekter skal grave, sørger vi selvfølgelig for at få koordineret optimalt," fortæller spildevandsingeniør Erik Hedegaard Andersen fra Ikast-Brande Spildevand A/S.  
Der er specielt to steder hvor kloak- og byfornyelsen kommer til at følges ad. Det ene er Krydset hvor hovedkloakledningerne skal fornys. Det andet er den gamle branddam i Kirkeskoven der skal udvides til en større sø, og samtidig fungere som bassin for regnvand fra midtbyen under kraftig regn.
Jeanette Ishi Lehn fra byfornyelsesprojektet siger: "Det er en stor fordel at vi kommer til at dele en række udgifter med kloakprojektet. På den måde strækker byfornyelsens penge lidt længere. Koordineringen mellem de to projekter betyder at renovering af Strøget tidligst sker et godt stykke hen i 2011. Krydset kommer vi nok tidligst i gang med midt i 2012, til gengæld får vi en opdateret rørføring under byens nye plads."
Den del af vejbelægningen i krydset og langs Strøget, som graves op i forbindelse med kloakrenoveringen betales af Ikast-Brande Spildevand. Byfornyelsens udgifter til ny belægning bliver tilsvarende mindre. "Det er på alle måder god timing," siger Jeanette Ishi Lehn
Søen ved Kirkeskoven bliver i princippet fremover et teknisk anlæg. Thomas Rolskov Christiansen fra Niras som er rådgiver på projektet for både byfornyelsen og Ikast-Brande Spildevand siger: "Vi er særdeles opmærksomme at anlægget bliver udformet som et rekreativt element, sådan som allerede er sket i mange andre byer. Søen får meget flade skråninger så der ikke længere er behov for indhegning. De nødvendige tekniske elementer bliver udformet diskret, og hele anlægget vil i forbindelse med byfornyelsen få et  løft."
I øjeblikket er kloakrenoveringen ved at blive planlagt. Grundejere som bliver berørt vil få direkte besked fra Ikast-Brande Spildevand. Kloakprojektet er allerede i gang i Skolegade, Svinget og Højtoftegade. Anden etape af kloakudskiftningen forventes at løbe fra forår til efterår 2011, tredje etape i forårsmånederne 2012.

mandag den 1. november 2010

Ud og finde mellemrum i Nørre Snede (Mellemrum3)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Tredje gang til "mellemrum" var 26. oktober, og nu er vi ved at få startet rigtig op. Vi har været ude at kigge efter mellemrum i Nørre Snede så vi fik et kort, som vi skulle følge. Nogle af os kunne dog ikke læse kortet og gik bare rundt og kiggede efter mellemrum, som vi så tog billeder af. Derefter fandt vi på ideer til hvad der skulle være der.
Da vi så kom tilbage, skulle vi fremlægge vores ideer for de andre samt vise, hvor vores billeder var taget i Nørre Snede. Nogle af ideerne var helt crazy, som en strand uden vand, som vi vist blev enig om, var en ørken. Eller for eksempel en kæmpe stol som man kunne sætte nogle bænke under, så man sidder i læ, når det regner. Man kunne også sætte bænke oven på så kunne man sidde der, og ved ryglænet skulle der være en klatrevæg, og der skulle også være rutschebaner. De ideer blev dog ikke til noget, da tingene skulle kunne flyttes.
Så nogle af vores planer var at lave et busskur til skolen, så man kunne stå i læ, når man venter på bussen, og som kan flyttes. Eller noget ned til andedammen eller branddammen eller hvad man nu kalder den. Der blev uddelt nogle små jobs til nogle af os, som skal ud og snakke med nogle eller finde ud af andre ting. Alt i alt var det sjovt nok, men det var meget koldt at gå rundt udenfor.
Sebastian fra 8b. siger om arbejdet: "Vi arbejder rigtigt godt sammen hernede, og vi får meget inspiration af de voksne, og de hjælper os med at komme med nogle rigtig fede ideer. Det er en helt anden måde at arbejde på - det er sjovt og hyggeligt, at man kan komme med de sygeste ideer, uden de siger, at det kan man ikke. De prøver at få det til at virke sammen med os, så det er rigtig sjovt og spændende."

Lancering af Nørre Snede Byinvest A/S

Nørre Snede Lokalråd lancerer nu Nørre Snede Byinvest A/S. Formålet er opkøbe mindre godt vedligeholdte huse, sætte dem i stand og derefter enten sælge eller udleje dem. For at etablere aktieselskabet, skal der skaffes kapital på mindst kr. 300.000. Målet er at nå op på 1 mio. kroner i aktiekapital.
Planerne for det nye selskab blev præsenteret på et møde i Kulturbanken (tidl. Sydbank) fredag den 29. oktober. Lokalrådets formand, Richard Andersen, sagde blandt andet: "Dette er en mulighed for at være med til at gøre en indsats for udviklingen af vores lokalsamfund."
Det blev fra Lokalrådets side understreget at initiativet ligger i forlængelse af den igangværende byfornyelsesproces. Borgere som er interesseret i at tegne aktier kan henvende sig til Richard Andersen, tlf. 23453053, mail@ns-lokalraad.dk.

torsdag den 28. oktober 2010

En fortælling om Nørre Snede - af Peter Høeg


Tidligere på året holdt forfatter Peter Høeg et oplæg i forbindelse med byfornyelsesarbejdet. Vi har fået lov at gengive teksten fra hans oplæg. Det også er blevet bragt på aoib.dk, tvmidtvest.dk samt i ugens udgave af det trykte Focus-tillæg (Brandebladet og Ikast Avis).

Af Peter Høeg, forfatter

Da jeg for 15 år siden for første gang kom til Nørre Snede, troede jeg, at jeg var havnet i en almindelig dansk provinsby.

I den vildfarelse svævede jeg nogle år. Selvfølgelig fik jeg min del af de små chok, som byen tildeler den naive besøgende. Vinternætterne for eksempel, hvis de var kolde på Sjælland, så var de polaragtige i Nørre Snede. Under en knivskarp stjernehimmel. Eller når jeg kom op ad Solbakkevej og nåede toppen af bakken og altid måtte standse op, fordi udsigten deroppefra altid får en til at miste vejret og spørge sig selv, om det her virkelig er Danmark, med så stejlt et fald og så specielt et lys og en vidde, så man føler, at det må være havet, man kan skimte i horisonten.

Lille Monte Carlo
Når jeg drejede ned ad Rørbækvej og kom forbi Vækstcentret undrede jeg mig altid over, at det sted lå netop i Nørre Snede. Og fortsætter man herfra i en bue rundt om Kildebakkens millionærkvarter, så går man pludselig neden for villaer, der hænger på bakkeskrænter, som var det et lille Monte Carlo – og det er ment som en kompliment.

Derfra tror man, man er på vej ind i skoven igen, for man har kurs mod et skovbryn, og man kommer forbi, hvad der må være en af Danmarks 100 bedste kælkebakker. Men så åbner den økologiske landsby sig og ligner på én gang en gruppe landede ufo’er og Christiania i de gode år, og et canadisk nybyggersamfund.

Krydset
Når man herfra kommer ud på den gamle Vejlevej, tror man et øjeblik, man har fundet det virkelige Nørre Snede. For her er på en gang mere normalt og mere moderne. Men så bryder krydset løs, med kirkens velholdte middelalderskønhed, der lægger arm med to benzintanke og Brugsen og Rema 1000.

Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen de første år. Og det blev ikke bedre, når man fortsatte ned ad Bredgade. For dér fik man uden varsel en svensk udsigt over endeløse fyrreskove og en fornemmelse af, hvor spinkel byen på en måde er i forhold til naturen omkring den.

Byens røde tråd
Jeg prøvede også at regne indbyggerne ud. Men bedst som jeg tænkte, at nu kendte jeg håndværkerne og de handlende, og medlemmerne af min andelsboligforening, og nu var jeg ved at have fat i Nørre Snede-typen, bedst som jeg var nået så langt, så fik jeg min yngste datter i Nørre Snede skole, og så opdagede jeg helt nye vinkler på byens mennesker og foreningsliv.

Og det er endeløst. For nu hvor jeg har fået lov igen at blive far, så har dagplejemødrenes omsorgsnet åbnet sig. Og lægernes, og tandlægernes, og sundhedplejerskernes. Så på en måde har jeg måttet opgive at få hold på Nørre Snede. Og så er der alligevel kommet noget til syne, som en rød tråd, især efter jeg flyttede rigtigt hertil: Jeg har opdaget, at vi på gadeplan har en basal venlighed og respekt over for hinanden. Når jeg bevæger mig igennem byen, færdes jeg slet og ret blandt gode bekendte, det er det, der er følelsen.

Vildt og storslået
Det betyder ikke, at vi har en idyllisk by. Nogle af Nørre Snedes mange virkeligheder har en skarp kant. Vi har et fængsel lige i nærheden, og vi har medborgere iblandt os, som lever fattigere, end mennesker burde i et overflodsland som Danmark. Og den natur, man træder ud i, hvis man vover sig bare et par skridt uden for byen, den er hverken friseret eller fønbølget, den er vildere end man kan finde det ret mange andre steder i Danmark. Og mere storslået. Mod nord er der fyrreskovene og mod syd er der Rørbæk Søs stenalderlandskab og de stejle bakker omkring nedkastningsstedet Yvonne, så udanske at man også dér må spørge sig selv, om man er endt i Østrig eller hvad.

Så vores by bliver aldrig en kulisse til en film om de gode gamle dage. Det er en virkelig by, hvor mennesker fødes og dør og bliver gift og får børn og mediterer og sætter varer på hylder og går i kirke og driver forretning og bliver forladte og forelskede og river ned og bygger op. Men igennem det alt sammen går der, det er jeg blevet sikker på, en rød tråd, og det er denne her basale venlighed og respekt.

Forandring indefra
Jeg er jo en grøn tilflytter, jeg kender ikke byens historie i detaljer, men jeg fornemmer at Nørre Snede – hvis vi nu alligevel forestillede os at byen var én person – har været lidt for lavmælt og nøjsom.

Det tror jeg er ved at være slut. Byen er ved at blive lidt mere højrøstet. Prøv bare at se byfornyelsesprogrammet. Det er ikke ufarligt. Det bærer vidnesbyrd om, at en ikke helt almindelig dansk provinsby er ved at forandre sig selv indefra.

Læs Byfornyelsesprogrammet som Peter Høeg omtaler.
.

onsdag den 20. oktober 2010

Cykelkælderen bliver pimpet

Friske fotos fra cykelkælderen på Nørre Snede Skole onsdag i efterårsferien. Cykelkælderen bliver pimpet på både den ene og anden måde ... Se flere fotos på vores Flickr-side

mandag den 18. oktober 2010

Lav-det-hele-selv i Kulturbanken (Mellemrum2)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse
Anden gang vi mødtes i projekt Mellemrum var den 6. oktober i Kulturbanken, som den gamle Sydbank nu bliver kaldt. Vi startede ud med at finde ud af, hvad vi skulle lave. Nogle skulle lave forhøjet gulv, og andre skulle lave et skab på hjul. Der var nogle, der skulle male bordene med tavlelak, så man kunne tegne på dem. Et hold skulle også lave fødder til lamper, og så var der nogle, der skulle lave blomsterpotter. Og så skulle de sidste tavler laves færdige. Der var også nogen, der skulle lave møbler.
Vi skulle lave det hele selv, så vi gik i gang med at måle op, bore og male og alt mulig andet. Det er vildt hyggeligt at være hernede, og det er sjovt at lave noget med hænderne i stedet for bare at læse og skrive. Jeg har været med til at male borde og lave blomsterpotter. Det er helt vildt sjovt at lave det, og jeg glæder mig vildt meget til næste gang.

Starten på projekt Mellemrum (Mellemrum1)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Vi er nu begyndt på byfornyelsesprojektet, hvor vores overskrift er ”Mellemrum”. Vi startede 28. september i den gamle Sydbank, hvor vi blev introduceret for Heidi og Alexander, som skulle hjælpe os med det her projekt.
Vi fik planen for hele forløbet at vide, og så skulle vi ellers rystes sammen. Vi fik bud på at spille skuespil af Morten, som besøgte os, og det var sjovt men også lidt pinligt. Vi skulle også lege en leg, hvor vi fik nogle spørgsmål at vide, og så skulle vi rejse os, hvis vi var enige og så skifte plads, med en af de andre, der var enige.
Pigerne og drengene blev også splittet i to hold, og så skulle vi lave nogle kampråb. Begge kom op med nogle gode kampråb, og det var meget sjovt at finde på. Vi skulle lege statuer, hvor vi med vores kroppe skulle lave et rum, hvor vi var møblerne. Her var vi også delt op i drenge og piger.

Så blev vi bedt om at tænke på, hvad man kunne gøre for at pifte lokalet i Sydbank op. Der kom mange forslag, og nogle var lettere at udføre end andre. Ud fra de forslag der kom frem, blev vi bedt om at sige, hvilke der var vigtigst, men næsten alle blev nævnt som værende vigtige. Det bliver meget sjovt at se, hvad vi skal lave.

Til sidst blev vi bedt om at lave nogle opslagstavler af fire pinde, hvor der kun måtte være én lige vinkel, og det var faktisk sværere, end man skulle tro. Alt i alt var det en meget hyggelig dag, og næste gang bliver garanteret også meget hyggelig.

torsdag den 2. september 2010

Du kan også bruge multi-kulti-Kulturbanken

Hvis du har behov for at låne et lokale til en aktivitet her i efteråret, så er det nyligt opgraderede multi-kulti hus en mulighed. Stedet som også er blevet døbt ”Kulturbanken” ligger centralt i byen ved Superbrugsens parkeringsplads i den gamle Sydbank-bygning.

Flere af de som arbejder med byfornyelsen er blevet spurgt om hvorfor der skal være et multi-kulti hus i Nørre Snede?

Henrik Østergaard som er med i projektet siger: ”Byfornyelsen har brug for et kontor og et mødelokale i Nørre Snede. Derfor valgte man at leje den gamle Sydbank. Det har så givet den mulighed at vi kan prøve ideen med et midlertidigt multi-kulti hus, foreløbig i et halvt år. Nogle gange ved man slet ikke at der er et behov før man har muligheden for at få det opfyldt.”

Booking sker ved henvendelse til en af følgende personer: Helle (75770630), Dorte (75770746), Tage (29407020) eller Henrik (75770349).

Kaffe betyder kaffe

Nu er den lille flok af byfornyere som arbejder med at etablere et midlertidigt kulturkontor i Nørre Snede ved at at være færdige med opgraderingen af den gamle Sydbank, eller Kulturbanken som stedet også er blevet døbt.

Henrik Østergaard som er en af ildsjælene i projektet siger: "Vi vil gerne vise byen hvad der sker, og alle der kommer forbi er velkommen til at kigge indenfor. Vi giver den første kop kaffe og en snak om byfornyelsen. Når den grønne kaffe-pil hænger udenfor, er der åbent. Vores mål er et styrket byfællesskab, så alle er velkomne."
.