fredag den 31. december 2010

Nytårshilsen

Vi siger tak for 2010 og ønsker alle et godt 2011.

søndag den 26. december 2010

Fernisering af mellemrum

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Mobil bod
Så er ferniseringsdagen den 10. december begyndt! Vi startede dog alle med at gå hen på skolen og være med i første time, da vi først skulle møde 8:30.

Da vi mødte dernede fik vi i grove træk planen for dagen at vide. Klokken 10 kom mange af de forskellige klasser som havde fået indbydelsen ned og blev delt ind i hold. Så blev holdene sendt med de grupper der stod for de forskellige projekter ned til stederne hvor projekterne stod.

Nede ved stederne blev projekterne præsenteret, og så blev holdene sendt
videre til et andet projekt indtil man havde været alle steder henne, og så gik holdene tilbage til skolen. Da alle hold var færdige fik vi pause indtil ferniseringen klokken 15.

Mobilt busskur
De 5 projekter hedder Game Zone, And Damm, Træstamme, Non Stop og UV Klub.

Allerede klokken 14 begyndte folk at komme. Klokken 15 blev der sagt velkommen og givet information om turen. Folk de kunne få kaffe, te eller kakao med på turen og der var også små overraskelser ved hvert projekt.

Vi startede ved Game Zone, hvor overraskelsen var kirsebær vingummier. Game Zone ligger ved stien hen til den gamle Spar. Fra Game Zone gik vi ned til UV Klub. UV Klub ligger ved Nr. Snedes ældste hus (det ligger i nærheden af pizzeriaet) og overraskelsen var tonic vand. UV Klub er en klub som man kan komme ind i indtil huset skal rives ned i februar.

Game zone
Fra UV Klub gik vi til Træstamme som ligger i den lille passage ved siden af bageren, hvor overraskelsen var nogle kager der hedder træstammer. Efter det gik vi til And Damm som ligger nede ved den gamle branddam. Overraskelsen var
kyskager. Fra And Damm gik vi til Non Stop, som ligger oppe ved skolen. Her var overraskelsen en refleks, og efter det var der suppe nede i skolens cykelkælder.

Det var meget sjovt at vise det vi havde lavet frem for de andre og vi håber at vi kan få lov at lave sådan noget igen.


UV Klub
Træstamme

Glædelig jul

Glædelig jul fra byfornyelsen - nu med ny webadresse: www.noerrresnede.dk.

mandag den 6. december 2010

Unge inviterer til fernisering i Nørre Snedes Mellemrum

Unge fra Projekt Mellemrum holder fernisering fredag d.10.december. Skoleklasser får en rundvisning i byen kl. 10.00. Resten af byen er inviteret til kl. 15.00 Turen starter i Bredgade 3, i den gamle Sydbank. Efter byvandringen byder de unge på varm suppe og boller.

Projekt Mellemrum er opstået i forbindelse med byfornyelsesprojektet. Nørre Snede byfornyelse ved Ikast-Brande Kommune og Nørre Snede skole påbegyndte i vinteren 2009 et samarbejde, som i år kulminerer i et kreativt entreprenørskabsforløb.

Kommunens byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn fortæller: ”I forbindelse med Vision 2016 har Ikast-Brande Kommunes Byråd besluttet, at entreprenørskabsskolen i byrådsperioden 2010-2014 skal være et af kommunens 4 fyrtårne. Nørre Snede skole er sådan en entreprenørskabsskole. Skolen har allerede haft adskillige entreprenørskabsforløb, alle med et virksomhedsperspektiv. Vi vil i Mellemrumprojektet aktivt støtte de unges kreative virkelyst, så de efterfølgende føler sig bedre rustet til at byde aktivt ind på deres bys udvikling.”

Det er en slags kunstudstilling i kæmpeformat.

I visionen for Nørre Snede fra byfornyelsesprogrammet står der: "Vi vil give byens børn og unge konkrete muligheder for at få indflydelse på og medansvar for et aktivt og kreativt børne- og unge miljø i byen.”

Jeanette Ishi Lehn fortsætter: ”Det er præcis det vi gør med dette projekt. De unge har fundet mellemrum i Nørre Snede som de synes trænger til identitet, og så har de skabt midlertidige byrumsprojekter til stederne. Det handler om at få de unge til at udtrykke sig i dialog med deres by og det har de modigt kastet sig ud i med fynd og klem. At projekterne er midlertidige betyder at de bliver fjernet igen efter et passende tidsrum.

Projekt Mellemrum ledes af Heidi Lyng som er studerende fra Arkitektskolen i Århus og praktikant i Kommunen, og Alexander Munchenberger som er designstuderende fra Kolding Designskole og en del af Bureau DeTours. De to fungerer sammen som tovholdere og undervisere og kaster deres engagement ind i projektet uden løn.

Det kreative entreprenørskabsforløb er det sidste projekt i en perlerække af kreative ungeprojekter i Nørre Snede. Vinteren 2009 samarbejdede 7 unge sammen med kunstnergruppem Bureau Detours om at indrette overbygningens pauserum. I sommer byggede 12 unge fra 9. klasse den grønne skurvogn som nu står ved siden af Sydbank. Skurvognen er et ungeværksted og projektkontor, og den har endnu ikke fundet sin permanente plads, men bliver ved siden af Sydbank højst sandsynligt året ud.

Siden har 5 unge været med kunstnergruppen Bureau Detours i Rotterdam på arkitekturfestival. De byggede møbler til det offentlige rum. Dette aktuelle undervisningsforløb er kulminationen som bygger på erfaringerne fra de mindre projekter.

”Det kræver en indsats, også økonomisk, at forvente af de unge at de kan byde ind i udviklingen af deres by, når de aldrig har fået sådan en invitation før. De skal klædes på til opgaven, og det er vores ansvar at finde en metode som fænger dem. Det tror jeg i den grad er lykkedes. Vi håber nu at finde en model på grundlag af alle vores erfaringer, som byens erhvervsliv har lyst til at støtte i fremtiden, så vi kan blive ved med at tilbyde 8. årgang på Nørre
Snede skole undervisning i kreativitet, samarbejde og byudvikling,”
siger Jeanette Ishi Lehn.

TAK til Super Brugsen for råvarer til suppen.
TAK til REMA for venlig udlån af uundværlig palleløfter.
TAK til Knud Kristensen for udlån af minigummieged.

onsdag den 24. november 2010

Mellemrummene tager form (Mellemrum 4 & 5)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Fjerde gang til "mellemrum" var 17. november. Arbejdsmoralen er dykket lidt da vi har gang i det tørre planlægningsarbejde, men der bliver alligevel arbejdet løs, da vi snart har produktionsuge.

Tegninger bliver tegnet, modeller bliver bygget, skilt ad og bygget op igen på andre måder. Sådan set forsøger vi bare at finde ud af hvordan det kan bygges, så det bliver enkelt, men alligevel fedt. Vi finder ud af hvordan det hele skal bygges, hvordan det skal sættes, og hvordan man kan flytte det rundt, da tingene skal kunne flyttes, hvis det ikke passer godt, der hvor det står og skal hen et andet sted at stå.
Nogle har været ude og kigge de steder de skulle have deres projekter, mens andre syntes de har nogle billeder der illustrerer stederne godt nok. Flere grupper skitserede i 1:1 med trælister ude hvor deres projekter skal bygges.

Dagen efter, den 18. november, var femte gang vi mødtes til til "mellemrum". Vi startede med at fremlægge vores ideer, om hvordan vi ville bygge vores forskellige projekter. Hver gruppe skulle give feedback til en af de andre grupper, og give gode ideer og stille spørgsmål. Efter vi havde fremlagt vores projekter, skulle vi begynde at undersøge hvilke materialer og farver vi skulle bruge og så lave lister over hvad vi skulle bruge. Til sidst sluttede vi af med kakao og så en film om de forskellige Detours projekter. De hjælper os undervejs i projektet, og har lavet nogle ret seje ting. Alle havde arbejdet hårdt så de forskellige designs næsten var færdig.

mandag den 8. november 2010

Kloak- og byfornyelse går hånd i hånd

Fornyelsen af Nørre Snedes kloakledninger kommer til at gå hånd i hånd med byfornyelsen.
"Dér hvor begge projekter skal grave, sørger vi selvfølgelig for at få koordineret optimalt," fortæller spildevandsingeniør Erik Hedegaard Andersen fra Ikast-Brande Spildevand A/S.  
Der er specielt to steder hvor kloak- og byfornyelsen kommer til at følges ad. Det ene er Krydset hvor hovedkloakledningerne skal fornys. Det andet er den gamle branddam i Kirkeskoven der skal udvides til en større sø, og samtidig fungere som bassin for regnvand fra midtbyen under kraftig regn.
Jeanette Ishi Lehn fra byfornyelsesprojektet siger: "Det er en stor fordel at vi kommer til at dele en række udgifter med kloakprojektet. På den måde strækker byfornyelsens penge lidt længere. Koordineringen mellem de to projekter betyder at renovering af Strøget tidligst sker et godt stykke hen i 2011. Krydset kommer vi nok tidligst i gang med midt i 2012, til gengæld får vi en opdateret rørføring under byens nye plads."
Den del af vejbelægningen i krydset og langs Strøget, som graves op i forbindelse med kloakrenoveringen betales af Ikast-Brande Spildevand. Byfornyelsens udgifter til ny belægning bliver tilsvarende mindre. "Det er på alle måder god timing," siger Jeanette Ishi Lehn
Søen ved Kirkeskoven bliver i princippet fremover et teknisk anlæg. Thomas Rolskov Christiansen fra Niras som er rådgiver på projektet for både byfornyelsen og Ikast-Brande Spildevand siger: "Vi er særdeles opmærksomme at anlægget bliver udformet som et rekreativt element, sådan som allerede er sket i mange andre byer. Søen får meget flade skråninger så der ikke længere er behov for indhegning. De nødvendige tekniske elementer bliver udformet diskret, og hele anlægget vil i forbindelse med byfornyelsen få et  løft."
I øjeblikket er kloakrenoveringen ved at blive planlagt. Grundejere som bliver berørt vil få direkte besked fra Ikast-Brande Spildevand. Kloakprojektet er allerede i gang i Skolegade, Svinget og Højtoftegade. Anden etape af kloakudskiftningen forventes at løbe fra forår til efterår 2011, tredje etape i forårsmånederne 2012.

mandag den 1. november 2010

Ud og finde mellemrum i Nørre Snede (Mellemrum3)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Tredje gang til "mellemrum" var 26. oktober, og nu er vi ved at få startet rigtig op. Vi har været ude at kigge efter mellemrum i Nørre Snede så vi fik et kort, som vi skulle følge. Nogle af os kunne dog ikke læse kortet og gik bare rundt og kiggede efter mellemrum, som vi så tog billeder af. Derefter fandt vi på ideer til hvad der skulle være der.
Da vi så kom tilbage, skulle vi fremlægge vores ideer for de andre samt vise, hvor vores billeder var taget i Nørre Snede. Nogle af ideerne var helt crazy, som en strand uden vand, som vi vist blev enig om, var en ørken. Eller for eksempel en kæmpe stol som man kunne sætte nogle bænke under, så man sidder i læ, når det regner. Man kunne også sætte bænke oven på så kunne man sidde der, og ved ryglænet skulle der være en klatrevæg, og der skulle også være rutschebaner. De ideer blev dog ikke til noget, da tingene skulle kunne flyttes.
Så nogle af vores planer var at lave et busskur til skolen, så man kunne stå i læ, når man venter på bussen, og som kan flyttes. Eller noget ned til andedammen eller branddammen eller hvad man nu kalder den. Der blev uddelt nogle små jobs til nogle af os, som skal ud og snakke med nogle eller finde ud af andre ting. Alt i alt var det sjovt nok, men det var meget koldt at gå rundt udenfor.
Sebastian fra 8b. siger om arbejdet: "Vi arbejder rigtigt godt sammen hernede, og vi får meget inspiration af de voksne, og de hjælper os med at komme med nogle rigtig fede ideer. Det er en helt anden måde at arbejde på - det er sjovt og hyggeligt, at man kan komme med de sygeste ideer, uden de siger, at det kan man ikke. De prøver at få det til at virke sammen med os, så det er rigtig sjovt og spændende."

Lancering af Nørre Snede Byinvest A/S

Nørre Snede Lokalråd lancerer nu Nørre Snede Byinvest A/S. Formålet er opkøbe mindre godt vedligeholdte huse, sætte dem i stand og derefter enten sælge eller udleje dem. For at etablere aktieselskabet, skal der skaffes kapital på mindst kr. 300.000. Målet er at nå op på 1 mio. kroner i aktiekapital.
Planerne for det nye selskab blev præsenteret på et møde i Kulturbanken (tidl. Sydbank) fredag den 29. oktober. Lokalrådets formand, Richard Andersen, sagde blandt andet: "Dette er en mulighed for at være med til at gøre en indsats for udviklingen af vores lokalsamfund."
Det blev fra Lokalrådets side understreget at initiativet ligger i forlængelse af den igangværende byfornyelsesproces. Borgere som er interesseret i at tegne aktier kan henvende sig til Richard Andersen, tlf. 23453053, mail@ns-lokalraad.dk.

torsdag den 28. oktober 2010

En fortælling om Nørre Snede - af Peter Høeg


Tidligere på året holdt forfatter Peter Høeg et oplæg i forbindelse med byfornyelsesarbejdet. Vi har fået lov at gengive teksten fra hans oplæg. Det også er blevet bragt på aoib.dk, tvmidtvest.dk samt i ugens udgave af det trykte Focus-tillæg (Brandebladet og Ikast Avis).

Af Peter Høeg, forfatter

Da jeg for 15 år siden for første gang kom til Nørre Snede, troede jeg, at jeg var havnet i en almindelig dansk provinsby.

I den vildfarelse svævede jeg nogle år. Selvfølgelig fik jeg min del af de små chok, som byen tildeler den naive besøgende. Vinternætterne for eksempel, hvis de var kolde på Sjælland, så var de polaragtige i Nørre Snede. Under en knivskarp stjernehimmel. Eller når jeg kom op ad Solbakkevej og nåede toppen af bakken og altid måtte standse op, fordi udsigten deroppefra altid får en til at miste vejret og spørge sig selv, om det her virkelig er Danmark, med så stejlt et fald og så specielt et lys og en vidde, så man føler, at det må være havet, man kan skimte i horisonten.

Lille Monte Carlo
Når jeg drejede ned ad Rørbækvej og kom forbi Vækstcentret undrede jeg mig altid over, at det sted lå netop i Nørre Snede. Og fortsætter man herfra i en bue rundt om Kildebakkens millionærkvarter, så går man pludselig neden for villaer, der hænger på bakkeskrænter, som var det et lille Monte Carlo – og det er ment som en kompliment.

Derfra tror man, man er på vej ind i skoven igen, for man har kurs mod et skovbryn, og man kommer forbi, hvad der må være en af Danmarks 100 bedste kælkebakker. Men så åbner den økologiske landsby sig og ligner på én gang en gruppe landede ufo’er og Christiania i de gode år, og et canadisk nybyggersamfund.

Krydset
Når man herfra kommer ud på den gamle Vejlevej, tror man et øjeblik, man har fundet det virkelige Nørre Snede. For her er på en gang mere normalt og mere moderne. Men så bryder krydset løs, med kirkens velholdte middelalderskønhed, der lægger arm med to benzintanke og Brugsen og Rema 1000.

Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen de første år. Og det blev ikke bedre, når man fortsatte ned ad Bredgade. For dér fik man uden varsel en svensk udsigt over endeløse fyrreskove og en fornemmelse af, hvor spinkel byen på en måde er i forhold til naturen omkring den.

Byens røde tråd
Jeg prøvede også at regne indbyggerne ud. Men bedst som jeg tænkte, at nu kendte jeg håndværkerne og de handlende, og medlemmerne af min andelsboligforening, og nu var jeg ved at have fat i Nørre Snede-typen, bedst som jeg var nået så langt, så fik jeg min yngste datter i Nørre Snede skole, og så opdagede jeg helt nye vinkler på byens mennesker og foreningsliv.

Og det er endeløst. For nu hvor jeg har fået lov igen at blive far, så har dagplejemødrenes omsorgsnet åbnet sig. Og lægernes, og tandlægernes, og sundhedplejerskernes. Så på en måde har jeg måttet opgive at få hold på Nørre Snede. Og så er der alligevel kommet noget til syne, som en rød tråd, især efter jeg flyttede rigtigt hertil: Jeg har opdaget, at vi på gadeplan har en basal venlighed og respekt over for hinanden. Når jeg bevæger mig igennem byen, færdes jeg slet og ret blandt gode bekendte, det er det, der er følelsen.

Vildt og storslået
Det betyder ikke, at vi har en idyllisk by. Nogle af Nørre Snedes mange virkeligheder har en skarp kant. Vi har et fængsel lige i nærheden, og vi har medborgere iblandt os, som lever fattigere, end mennesker burde i et overflodsland som Danmark. Og den natur, man træder ud i, hvis man vover sig bare et par skridt uden for byen, den er hverken friseret eller fønbølget, den er vildere end man kan finde det ret mange andre steder i Danmark. Og mere storslået. Mod nord er der fyrreskovene og mod syd er der Rørbæk Søs stenalderlandskab og de stejle bakker omkring nedkastningsstedet Yvonne, så udanske at man også dér må spørge sig selv, om man er endt i Østrig eller hvad.

Så vores by bliver aldrig en kulisse til en film om de gode gamle dage. Det er en virkelig by, hvor mennesker fødes og dør og bliver gift og får børn og mediterer og sætter varer på hylder og går i kirke og driver forretning og bliver forladte og forelskede og river ned og bygger op. Men igennem det alt sammen går der, det er jeg blevet sikker på, en rød tråd, og det er denne her basale venlighed og respekt.

Forandring indefra
Jeg er jo en grøn tilflytter, jeg kender ikke byens historie i detaljer, men jeg fornemmer at Nørre Snede – hvis vi nu alligevel forestillede os at byen var én person – har været lidt for lavmælt og nøjsom.

Det tror jeg er ved at være slut. Byen er ved at blive lidt mere højrøstet. Prøv bare at se byfornyelsesprogrammet. Det er ikke ufarligt. Det bærer vidnesbyrd om, at en ikke helt almindelig dansk provinsby er ved at forandre sig selv indefra.

Læs Byfornyelsesprogrammet som Peter Høeg omtaler.
.

onsdag den 20. oktober 2010

Cykelkælderen bliver pimpet

Friske fotos fra cykelkælderen på Nørre Snede Skole onsdag i efterårsferien. Cykelkælderen bliver pimpet på både den ene og anden måde ... Se flere fotos på vores Flickr-side
.