mandag den 24. januar 2011

Koordinationsgruppe vil sikre sammenhæng i byfornyelsen

Når de fysiske forandringer af Nørre Snede går i gang, vil en koordinationsgruppe med bred repræsentation af byens borgere følge byens fornyelse på tæt hold.

Koordinationsgruppen holder møde i Sognehuset
Bolette Kristensen der er med i koordinationsgruppen fortæller: ”I arbejdet med byfornyelsen har vi som borgere været opdelt i fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen består af personer fra hver af de fem grupper, og vores opgave er at holde overblikket og sikre sammenhængen mellem det, som kommer til at ske i krydset, på Spar-pladsen og de grønne områder og i forbindelse med de øvrige byfornyelsesprojekter. ”

I et brev til Ikast-Brande Kommune skriver koordinationsgruppen, at den vil følge byfornyelsesprojektet til det står færdigt i sin fysiske form og derved sikre, at det udformes, som borgerne i Nørre Snede har ønsket det.
Koordinationsgruppen har i sin henvendelse til Ikast-Brande kommune tilbudt at stå til rådighed, og har foreslået, at gruppen får en rolle i det byggeudvalg, som skal følge byfornyelsesprojekterne. Endvidere vil medlemmerne af koordinationsgruppen fungere som tovholdere på de frivillig-projekter der indgår som del af byfornyelsen.

Kom til borgermøde 24. februar
Næste opgave for koordinationsgruppen bliver afholdelse af et stort borgermøde. Det finder sted 24. februar på Nørre Snede Kro, og her vil byens borgere blive præsenteret for de endeligt udformede og politisk vedtagne fornyelsesprojekter samt tidsplanen for, hvad der skal ske hvornår.
Bolette siger: ”Vi opfordrer alle til at komme 24. februar. Nu har vi virkelig noget at vise frem, og nu skal vi i gang med de fysiske projekter.”

Et andet af koordinationsgruppens medlemmer, Finn Averhoff, trækker de store linjer op: ”I byfornyelsesarbejdet startede jeg med at fokusere på krydset og på Strøget hvor jeg selv bor. Undervejs i arbejdet er jeg begyndt at se på byen som en helhed, som vi har fået lov at arbejde med. Det vi er i gang med rækker ud over selve byfornyelsen. Vi har fat i hvad man kunne kalde for Nørre Snedes ånd, og dermed også i selve byens fremtid.”
Koordinationsgruppen fulgte i 2010 et statsfinansieret uddannelsesforløb, og kan nu kalde sig "lokale byudviklere". Uddannelsen har givet gruppen træning i hvordan man som borger kan bidrage til positiv udvikling af lokalsamfundet .


Koordinationsgruppens medlemmer
Følgende borgere er på nuværende tidspunkt aktive i koordinationsgruppen:
 • Bolette Kristensen
 • Finn Ipsen
 • Finn Averhoff
 • Henning Berg
 • Henrik Østergaard
 • Jens E. Pedersen
 • Karina Nissen
 • Lene Mølsted Ibsen
 • Richard Andersen
I 2010 deltog endvidere følgende i koordinationsgruppens arbejde:
 • Erik Steffensen
 • Helle Hansen
 • Jens E. Pedersen (repræsentant for LAG)
 • Richard Andersen (repræsentant for Lokalrådet)
 • Laura Gisselbæk Frandsen (Nørre Snede skole, 9. klasse)
 • Karina Kisum Jensen (planchef, Ikast-Brande Kommune)
 • Lise Ulrika Videbæk (kommuneplanlægger, Ikast-Brande Kommune)
 • Jeanette Ishi Lehn (projektkoordinator, Ikast-Brande Kommune)

mandag den 17. januar 2011

Nu er byfornyelsesplanerne færdige

Planerne for fornyelsen af Nørre Snede by er nu færdige og sendt til politisk behandling i Ikast-Brande Kommune.

Byfornyelsesprojekterne er nu sendt til 
politisk behandling.  Det første arbejde 
går  i gang i løbet af foråret.
Byfornyelsen omfatter tre hovedprojekter:
 • Renovering af de grønne områder i Nørre Snede by, herunder etablering af to løbe- og gåruter (den ydre og den indre hjertesti).
 • Omdannelse af krydset midt i byen til et nyt torv, ”Nørre Snede Torvet.”
 • Flytning af rutebilstationen til en mere central placering ved den tidligere SPAR-bygning.
Der er som led i byfornyelsesarbejdet også etableret en internet-baseret fælles bykalender for Nørre Snede, og Kulturbanken (den tidl. Sydbank) vil resten af 2011 fungere som projektlokale for byfornyelsen og byggemøder.

Planer for byfornyelsen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar, derefter af Økonomi- og Planudvalget d. 25. og til slut af byrådet den 31. januar.

Borgermøde i februar

Fra seneste borgermøde i Hallen
I februar 2011 når byrådet har godkendt projekterne vil der blive afholdt et stort borgermøde, hvor projekter, budget og tidsplan bliver præsenteret.

Byfornyelsen startede i sommeren 2009. Der er arbejdet grundigt for at finde løsninger, som opfylder de mange ønsker og behov fremført af borgere, der har involveret sig i processen. Det er foregået på fyraftensmøder og i weekender, og den slags tager tid, når mange mennesker som skal være enige.

Kommunen valgte fra start at lave en omfattende borgerinddragelse hvor alle interesserede kunne være med, og hvor der blev rekrutteret bredt ud fra køn, alder og roller i byen. Der har været fem forskellige projektgrupper. Koordinationsgruppen har haft til opgave at koordinere og prioritere de aktiviteter som de fem grupper har foreslået.

Mange af Lokalrådets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har deltaget i byfornyelsesarbejdet, og det diskuteres i øjeblikket, hvordan det bedste fra Lokalrådet og de konstruktive samarbejdserfaringer fra koordinationsgruppen bliver bragt med ind i fremtiden.

Kom ind og se tegningerne

Der er nu igen åbent i Kulturbanken - den tidligere Sydbank - hver torsdag i fra kl. 9-17, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe, få svar på sine spørgsmål og se tegningerne. Man kan også se de tegninger og planer som politikerne skal tage stilling til på nettet via følgende links:

Spørgsmål og svar om byfornyelsen


Hvad sker der i min by? Sådan må der der være mange i Nørre Snede som har det i øjeblikket. Efter lang tids indsats i borgerpanel og projektgrupper har byfornyelses-projekterne nu taget form.
Byfornyelsens koordinationsgruppe som består af 15 lokale borgere, har samlet en række af de spørgsmål, de oftest bliver stillet. Du kan se spørgsmålene og nogle svar på denne side.

onsdag den 5. januar 2011

fredag den 31. december 2010

Nytårshilsen

Vi siger tak for 2010 og ønsker alle et godt 2011.

søndag den 26. december 2010

Fernisering af mellemrum

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Mobil bod
Så er ferniseringsdagen den 10. december begyndt! Vi startede dog alle med at gå hen på skolen og være med i første time, da vi først skulle møde 8:30.

Da vi mødte dernede fik vi i grove træk planen for dagen at vide. Klokken 10 kom mange af de forskellige klasser som havde fået indbydelsen ned og blev delt ind i hold. Så blev holdene sendt med de grupper der stod for de forskellige projekter ned til stederne hvor projekterne stod.

Nede ved stederne blev projekterne præsenteret, og så blev holdene sendt
videre til et andet projekt indtil man havde været alle steder henne, og så gik holdene tilbage til skolen. Da alle hold var færdige fik vi pause indtil ferniseringen klokken 15.

Mobilt busskur
De 5 projekter hedder Game Zone, And Damm, Træstamme, Non Stop og UV Klub.

Allerede klokken 14 begyndte folk at komme. Klokken 15 blev der sagt velkommen og givet information om turen. Folk de kunne få kaffe, te eller kakao med på turen og der var også små overraskelser ved hvert projekt.

Vi startede ved Game Zone, hvor overraskelsen var kirsebær vingummier. Game Zone ligger ved stien hen til den gamle Spar. Fra Game Zone gik vi ned til UV Klub. UV Klub ligger ved Nr. Snedes ældste hus (det ligger i nærheden af pizzeriaet) og overraskelsen var tonic vand. UV Klub er en klub som man kan komme ind i indtil huset skal rives ned i februar.

Game zone
Fra UV Klub gik vi til Træstamme som ligger i den lille passage ved siden af bageren, hvor overraskelsen var nogle kager der hedder træstammer. Efter det gik vi til And Damm som ligger nede ved den gamle branddam. Overraskelsen var
kyskager. Fra And Damm gik vi til Non Stop, som ligger oppe ved skolen. Her var overraskelsen en refleks, og efter det var der suppe nede i skolens cykelkælder.

Det var meget sjovt at vise det vi havde lavet frem for de andre og vi håber at vi kan få lov at lave sådan noget igen.


UV Klub
Træstamme

Glædelig jul

Glædelig jul fra byfornyelsen - nu med ny webadresse: www.noerrresnede.dk.

mandag den 6. december 2010

Unge inviterer til fernisering i Nørre Snedes Mellemrum

Unge fra Projekt Mellemrum holder fernisering fredag d.10.december. Skoleklasser får en rundvisning i byen kl. 10.00. Resten af byen er inviteret til kl. 15.00 Turen starter i Bredgade 3, i den gamle Sydbank. Efter byvandringen byder de unge på varm suppe og boller.

Projekt Mellemrum er opstået i forbindelse med byfornyelsesprojektet. Nørre Snede byfornyelse ved Ikast-Brande Kommune og Nørre Snede skole påbegyndte i vinteren 2009 et samarbejde, som i år kulminerer i et kreativt entreprenørskabsforløb.

Kommunens byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn fortæller: ”I forbindelse med Vision 2016 har Ikast-Brande Kommunes Byråd besluttet, at entreprenørskabsskolen i byrådsperioden 2010-2014 skal være et af kommunens 4 fyrtårne. Nørre Snede skole er sådan en entreprenørskabsskole. Skolen har allerede haft adskillige entreprenørskabsforløb, alle med et virksomhedsperspektiv. Vi vil i Mellemrumprojektet aktivt støtte de unges kreative virkelyst, så de efterfølgende føler sig bedre rustet til at byde aktivt ind på deres bys udvikling.”

Det er en slags kunstudstilling i kæmpeformat.

I visionen for Nørre Snede fra byfornyelsesprogrammet står der: "Vi vil give byens børn og unge konkrete muligheder for at få indflydelse på og medansvar for et aktivt og kreativt børne- og unge miljø i byen.”

Jeanette Ishi Lehn fortsætter: ”Det er præcis det vi gør med dette projekt. De unge har fundet mellemrum i Nørre Snede som de synes trænger til identitet, og så har de skabt midlertidige byrumsprojekter til stederne. Det handler om at få de unge til at udtrykke sig i dialog med deres by og det har de modigt kastet sig ud i med fynd og klem. At projekterne er midlertidige betyder at de bliver fjernet igen efter et passende tidsrum.

Projekt Mellemrum ledes af Heidi Lyng som er studerende fra Arkitektskolen i Århus og praktikant i Kommunen, og Alexander Munchenberger som er designstuderende fra Kolding Designskole og en del af Bureau DeTours. De to fungerer sammen som tovholdere og undervisere og kaster deres engagement ind i projektet uden løn.

Det kreative entreprenørskabsforløb er det sidste projekt i en perlerække af kreative ungeprojekter i Nørre Snede. Vinteren 2009 samarbejdede 7 unge sammen med kunstnergruppem Bureau Detours om at indrette overbygningens pauserum. I sommer byggede 12 unge fra 9. klasse den grønne skurvogn som nu står ved siden af Sydbank. Skurvognen er et ungeværksted og projektkontor, og den har endnu ikke fundet sin permanente plads, men bliver ved siden af Sydbank højst sandsynligt året ud.

Siden har 5 unge været med kunstnergruppen Bureau Detours i Rotterdam på arkitekturfestival. De byggede møbler til det offentlige rum. Dette aktuelle undervisningsforløb er kulminationen som bygger på erfaringerne fra de mindre projekter.

”Det kræver en indsats, også økonomisk, at forvente af de unge at de kan byde ind i udviklingen af deres by, når de aldrig har fået sådan en invitation før. De skal klædes på til opgaven, og det er vores ansvar at finde en metode som fænger dem. Det tror jeg i den grad er lykkedes. Vi håber nu at finde en model på grundlag af alle vores erfaringer, som byens erhvervsliv har lyst til at støtte i fremtiden, så vi kan blive ved med at tilbyde 8. årgang på Nørre
Snede skole undervisning i kreativitet, samarbejde og byudvikling,”
siger Jeanette Ishi Lehn.

TAK til Super Brugsen for råvarer til suppen.
TAK til REMA for venlig udlån af uundværlig palleløfter.
TAK til Knud Kristensen for udlån af minigummieged.

onsdag den 24. november 2010

Mellemrummene tager form (Mellemrum 4 & 5)

Af Ninna Pedersen, 8. klasse

Fjerde gang til "mellemrum" var 17. november. Arbejdsmoralen er dykket lidt da vi har gang i det tørre planlægningsarbejde, men der bliver alligevel arbejdet løs, da vi snart har produktionsuge.

Tegninger bliver tegnet, modeller bliver bygget, skilt ad og bygget op igen på andre måder. Sådan set forsøger vi bare at finde ud af hvordan det kan bygges, så det bliver enkelt, men alligevel fedt. Vi finder ud af hvordan det hele skal bygges, hvordan det skal sættes, og hvordan man kan flytte det rundt, da tingene skal kunne flyttes, hvis det ikke passer godt, der hvor det står og skal hen et andet sted at stå.
Nogle har været ude og kigge de steder de skulle have deres projekter, mens andre syntes de har nogle billeder der illustrerer stederne godt nok. Flere grupper skitserede i 1:1 med trælister ude hvor deres projekter skal bygges.

Dagen efter, den 18. november, var femte gang vi mødtes til til "mellemrum". Vi startede med at fremlægge vores ideer, om hvordan vi ville bygge vores forskellige projekter. Hver gruppe skulle give feedback til en af de andre grupper, og give gode ideer og stille spørgsmål. Efter vi havde fremlagt vores projekter, skulle vi begynde at undersøge hvilke materialer og farver vi skulle bruge og så lave lister over hvad vi skulle bruge. Til sidst sluttede vi af med kakao og så en film om de forskellige Detours projekter. De hjælper os undervejs i projektet, og har lavet nogle ret seje ting. Alle havde arbejdet hårdt så de forskellige designs næsten var færdig.

mandag den 8. november 2010

Kloak- og byfornyelse går hånd i hånd

Fornyelsen af Nørre Snedes kloakledninger kommer til at gå hånd i hånd med byfornyelsen.
"Dér hvor begge projekter skal grave, sørger vi selvfølgelig for at få koordineret optimalt," fortæller spildevandsingeniør Erik Hedegaard Andersen fra Ikast-Brande Spildevand A/S.  
Der er specielt to steder hvor kloak- og byfornyelsen kommer til at følges ad. Det ene er Krydset hvor hovedkloakledningerne skal fornys. Det andet er den gamle branddam i Kirkeskoven der skal udvides til en større sø, og samtidig fungere som bassin for regnvand fra midtbyen under kraftig regn.
Jeanette Ishi Lehn fra byfornyelsesprojektet siger: "Det er en stor fordel at vi kommer til at dele en række udgifter med kloakprojektet. På den måde strækker byfornyelsens penge lidt længere. Koordineringen mellem de to projekter betyder at renovering af Strøget tidligst sker et godt stykke hen i 2011. Krydset kommer vi nok tidligst i gang med midt i 2012, til gengæld får vi en opdateret rørføring under byens nye plads."
Den del af vejbelægningen i krydset og langs Strøget, som graves op i forbindelse med kloakrenoveringen betales af Ikast-Brande Spildevand. Byfornyelsens udgifter til ny belægning bliver tilsvarende mindre. "Det er på alle måder god timing," siger Jeanette Ishi Lehn
Søen ved Kirkeskoven bliver i princippet fremover et teknisk anlæg. Thomas Rolskov Christiansen fra Niras som er rådgiver på projektet for både byfornyelsen og Ikast-Brande Spildevand siger: "Vi er særdeles opmærksomme at anlægget bliver udformet som et rekreativt element, sådan som allerede er sket i mange andre byer. Søen får meget flade skråninger så der ikke længere er behov for indhegning. De nødvendige tekniske elementer bliver udformet diskret, og hele anlægget vil i forbindelse med byfornyelsen få et  løft."
I øjeblikket er kloakrenoveringen ved at blive planlagt. Grundejere som bliver berørt vil få direkte besked fra Ikast-Brande Spildevand. Kloakprojektet er allerede i gang i Skolegade, Svinget og Højtoftegade. Anden etape af kloakudskiftningen forventes at løbe fra forår til efterår 2011, tredje etape i forårsmånederne 2012.
.