mandag den 23. maj 2011

Skal vi have Kunst i Nørre Snede?

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Nu ville vi gerne have skrevet at Nørre Snede er videre i DR’s Vores kunst-finale. Det kan vi desværre ikke, da vores forslag sammen med 9 andre semifinalister ud af 15 blev fravalgt i torsdags.

Den rigtig gode historie er at vores deltagelse i konkurrencen har frembragt en helt enestående lokal opbakning. Nørre Snede fik 1016 ”thumbs-up” (stemmer på Vores kunst siden) og i alt 360 personlige og meget positive kommentarer, som alle handlede om glæden over den kommende byfornyelse og ønsket om at sætte kronen på værket med et gedigent kunstværk til vores lille by.

Kunsteksperterne begrunder vores udtrædelse af konkurrencen med det endnu ufærdige centrale torv. Deres begrundelse lyder således:
”I Nørre Snede mødte vi en gruppe borgere, der har taget byens udvikling i egen hånd. Gennem et stærkt borgerdrevet engagement, har en gruppe af mennesker formået at engagere en hel by i planerne om at skabe et nye og bedre Nørre Snede. Der foreligger dog allerede en masterplan for en gennemgribende fornyelse af byens torv. I denne del af byfornyelsesfasen, hvor fornyelsesplanerne er vedtaget, men endnu ikke realiserede, synes det svært at skabe plads og gode betingelser for et kunstnerisk arbejde med stedet. Vi opfordrer derfor Nørre Snede til at genoptage deres planer med at få mere kunst til byen når det kommende torv er blevet anlagt. Efter byfornyelsen vil en kunstner have bedre mulighed for at skabe et værk som kan bringe noget nyt og mere til en allerede positiv udvikling for byen”
Et så stort og positivt engagement kan vi ikke sidde overhørigt. Vi skylder hinanden at handle konstruktivt med al den opbakning.

Vi inviterer derfor alle interesserede, som vil være med til at skaffe kunst til Nørre Snede, til at møde op i Kulturbanken torsdag d. 26/5 kl. 19.00 – 21.00.

Programmet for aftenen er at indstillerne af Nørre Snede til Vores Kunst konkurrencen Karina Nissen og Henrik Østergaard fortæller om det forløb Nørre Snede har deltaget i under opløbet i DR’s og Statens Kunstfonds konkurrence ”Vores kunst”.

Derefter vil vi i fællesskab skitsere en plan for hvordan vi på vores egen måde skaffer kunst til Nørre Snede. Aftenen skulle gerne munde ud i at nogle personer melder sig til det fremtidige arbejde med at få kunst til Nørre Snede. Byfornyelsens Koordinationsgruppe vil bistå og støtte arbejdet.

Har du ikke mulighed for at komme på torsdag, men gerne vil være med i det fremtidige arbejde så kontakt: Henrik Østergaard, tlf. 7577 0349, mail: hoe8766@gmail.com.

Klik her for at se de mere end 360 citater om Nørre Snede
(NB: siden er lidt tid om at åbne)
.

mandag den 16. maj 2011

Anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

Af Erik Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S

Kloakarbejderne er kommet godt i gang. Kloakledninger er lagt i Bellisvej og vi flytter os nu ud på Strøget, som spærres for gennemkørende trafik mens arbejderne foregår.

Asfalten fræses på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Mens arbejder udføres på Strøget mellem Bellisvej og Toftevej, vil der være omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Af hensyn til sikkerheden omkring udgravninger, vil gadelyset blive tændt om natten på Strøget, så længe der arbejdes. Kloakledninger lægges i 3-4 meters dybde.

Der vil blive opsat vibrationsmålere på bygninger på Strøget, som vi kan følge hvor store rystelser der kommer i forbindelse med arbejderne. Samtidig vil vi ændre arbejdsmetode hvis rystelserne bliver større end de tilladte.

Der lægges ny vandledning på hele strækningen, der sættes ny stophane til hver ejendom.

Fjernvarmeledningerne, som ligger under fortovet, skiftes hvor fortovet renoveres, fra Strøget til Horsensvej. Arbejdet udføres efter kloak- og vandlednings arbejdet.

Efter endt ledningsarbejder vil Ikast-Brande Kommune anlægge nye fortove i begge sider på Strøget. Det forventes at følge kloakarbejderne med en forskydning på 2-4 uger.

Der er yderligere informationer på noerresnede.dk, på kommunens hjemmeside ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside ikast-brandespildevand.dk.

Hvis der er spørgsmål til projektet, eller arbejderne giver problemer kan følgende kontaktes:

Kloak
NIRAS (rådgiver), Jan Grosmann, mobil 2019 8755
A/S Ole Andersen (Entreprenør), Poul Erik Nielsen, mobil 2127 9914
Ikast-Brande Spildevand A/S, Erik Andersen, mobil 2144 3303

Vand og fjernvarme
Nørre Snede Vandværk og Nørre Snede Varmeværk, Erik Lund, mobil 4032 5255

Fortov og byfornyelse
Ikast-Brande Kommune, Karsten D. H. Jensen, mobil 2144 2571

DR-kunsteksperter på besøg i Nørre Snede

Af Karina Nissen og Henrik Østergaard, Koordinationsgruppen

Torsdag den 12. maj var kunsteksperterne fra DR’s Vores kunst-projekt på besøg i Nørre Snede. Vi vil gerne takke alle de borgere, som mødte op, for deres opbakning. En særlig tak til de personer som var med til at gøre Kulturbanken hyggelig at opholde sig i.

Torsdag den 12. maj 2011 besøgte DR's kunsteksperter
Nørre Snede. Bag kameramanden fra venstre ses: Marie
Nipper, Charlotte Bagger Brandt og Peter Kirkhoff Eriksen.
Videre mod højre ses Karina Nissen og Henrik Østergaard
fra Koordinationsgruppen i Nørre Snede. Forrest i
billedet ses DR's journalist og lydmand.
Lidt om forløbet: Vi modtog kunsteksperterne på tagterrassen oven over skurvognen. Vi havde en god dialog med dem, hvor vi fortalte lidt om byfornyelsesprojektet og vores kommende torv. Vi fortalte også, at vi ikke har et fuldstændigt færdigt projekt med et sted, og at vi heller ikke har lagt os fast på, hvilken type kunst vi vil have. I stedet forestiller vi os en proces med borgerinddragelse, hvor vi også skal have de unge på banen. Især det sidste med proces og ungeinddragelse syntes de lød spændende.

Da vi havde fortalt om vores ideer og fået en god dialog omkring vores forslag, gik Henrik sammen med kunsteksperterne ind i Kulturbanken. I mellemtiden lavede DR et ekstra interview med Karina, for at få uddybet nogle af de ting vi havde forklaret kunsteksperterne.

I Kulturbanken, som kunsteksperterne syntes, var et spændende sted, fortsatte den gode dialog, nu også med deltagelse af Steen Aaes-Jørgensen og Brian Bøge Christensen fra Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune. De kunne fortælle lidt mere omkring økonomi og den plan, der er ved at blive lavet for at skaffe de 400.000 kr., vi skal stille med. Vi vil prøve at skaffe disse penge selv, uden at blande kommunen ind i det. For først når man selv har været med til at finansiere det, kan man for alvor tale om, at det er ”Vores kunst”! Det var i øvrigt også en ting som kunsteksperterne syntes godt om.

Vi tror at kunsteksperterne med sig fik en oplevelse af, at vi i Nørre Snede vil ”Vores kunst”, at vi har den nødvendige opbakning til at løfte opgaven, og ikke mindst – en kreativ tilgang til hele projektet.

Husk at du stadig i denne uge kan nå give din opbakning på den nye semifinale-side på DR’s webside: www.kortlink.dk/8zmg.

mandag den 9. maj 2011

På gaden for Vores kunst

Af Henrik Østergaard

Lørdag den 7. maj var vi et antal borgere som promoverede Vores kunst-projektet  i Nørre Snede.
Richard Andersen fortæller Leif Andersen,
 hvorfor vi skal have "Vores kunst" til Nørre Snede
(Foto: Henrik Østergaard)
Vi var 2 personer ved Rema og 2 ved Brugsen. Vi fik delt en masse postkort ud, og talt med en masse mennesker. Der var også nogle, der fik skrevet deres begrundelse for, at det netop er Nørre Snede, som skal have kunst direkte ind på Vores kunst-websitet, mens vi stod der. Det var rigtigt dejligt at få talt med folk. Vi fik bekræftet, at der virkelig er opbakning til vores projekt. Så det var en succes. Jeg tror vi fik skubbet til en del mennsker mht. at skrive deres kommentar.

Lørdag eftermiddag var vi også med i programmet Levende Lørdag" på P4 (klik på link i højre spalte). Indslagene er ca. 20 og 40 min inde i udsendelsen. Der er desuden også et indslag med keramiker Nina Lund ca. 1,5 time inde i udsendelsen. Hun er medlem af Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune.

Selv om vi har promoveret vores deltagelse i Vores kunst meget her i weekenden, har vi stadig brug for flere kommentarer og meninger om hvorfor det netop er Nørre Snede, der skal have et kunstværk. Vi har kun denne uge (uge 19), da dommerne derefter finder de seks finalister i konkurrencen.

Kommentarer kan skrives ind på den nye semi-finalistside: www.kortlink.dk/8zmg.

Nyt lokalråd på plads

Nørre Snede Lokalråd holdt tirsdag den 3. maj 2011 konstituerende møde i Kulturbanken. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen gjort fuldtallig, hvilket vil sige 9 medlemmer.

Som ny formand for lokalrådet valgtes Jens E. Pedersen, Boest. Som næstformand valgtes Finn Averhoff, Nørre Snede, som sekretær valgtes Rasmus Appelt Winther, Nørre Snede og som kasserer blev Richard Andersen valgt. Desuden består bestyrelsen af Henning Berg, Jens Møller Pedersen, Lars Johansen, Allan Loumann Lissau og Bjørn Kassøe Andersen.

Det blev endvidere besluttet at invitere suppleanterne, Henrik Østergaard og Brian Sigtenbjerggaard, til at deltage i rådets arbejde fremover.

Det nye lokalråd er nu klar til at fortsætte arbejdet med at gøre Nørre Snede til et godt sted at bo. På sit møde mandag den 9. maj vil rådet planlægge det kommende års arbejde.

mandag den 2. maj 2011

Nørre Snede med i ”Vores kunst”-semifinale

Nørre Snede er nu gået videre i Vores kunst-konkurrencen og er med i semifinalen. Blandt 1263 forslag er 15 blevet udvalgt, heriblandt Nørre Snede.

Du kan selv skrive din motivation for
hvorfor Nørre Snede skal vinde
på websiden  www.kortlink.dk/8zmg 
I løbet af maj måned skæres antallet af steder løbende ned til 3 steder. De 3 steder får hver et kunstværk til 1,6 mio. kr., hvoraf de 400.000 kr. skal skaffes lokalt. Offentliggørelse af hvem der vinder sker 31. maj.

"Hvis vi skal gøre os håb om at blive et af de 3 steder som vinder, kræver det at vi viser at vi vil kunsten. Derfor en opfordring til at støtte op om de initiativer der kommer i den kommende måned," siger Henrik Østergaard som sammen med Karina Nissen har taget initiativet. Begge er medlem af byfornyelsens Koordinationsgruppe.

Du kan støtte Nørre Snede i konkurrencen ved at give din personlige motivation ind på den nye semifinalist-side på Vores kunst-websitet via dette link: www.kortlink.dk/8zmg.

Lyt også til DR-interview med Karina Nissen i DR Midt & Vest 2. maj, da hun i en direkte udsendelse får at vide, at Nørre Snede er kommet med i semifinalen via dette link: www.kortlink.dk/dr/8zmm.

mandag den 18. april 2011

Opdateret version af spørgsmål og svar

Siden med spørgsmål og svar er blevet opdateret. Den indeholder nu også svar på en række spørgsmål som blev indsamlet på borgermødet den 10. marts 2011.

fredag den 15. april 2011

Billedkunstråd støtter ”Vores kunst” i Nørre Snede

Billedkunstrådet mødtes 14. april med repræsentanter for
Koordinationsgruppen i Nørre Snede. På billedet ses
(startende bagest t.v.) Henrik Østergaard, Brian Bøge
Christensen, Steen Aaes-Jørgensen, Nina Lund
 og Karina Nissen. Henrik og Karina er medlemmer
af Koordinationsgruppen. Brian, Steen
og Nina er medlemmer af Billedkunstrådet.
Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune melder nu sin støtte og fulde opbakning til Nørre Snedes deltagelse i ”Vores kunst”-konkurrencen. ”Vores kunst” er arrangeret af Statens Kunstfond i samarbejde med DR. Hvis Nørre Snede bliver en af de tre byer som vinder, vil byen få tildelt 1,2 mio. kr. til etablering af et kunstværk, forudsat at der rejses 400.000 kr. lokalt.

Billedkunstrådets formand, Steen Aaes-Jørgensen, siger: ”Jeg synes det er en virkelig god idé, at færdiggøre byfornyelsen i Nørre Snede med et kunstprojekt, og det vil være perfekt, hvis kunstværket kommer ved at byen vinder en konkurrence, og selv rejser de sidste penge. Dette vil vidne om stor folkelig opbakning, og det vil give befolkningen i Nørre Snede meget stort ejerskab til den nye kunst.”

Steen Aaes-Jørgensen peger på, at der i de gamle Ikast og Brande Kommuner har været en lang tradition for kunst i det offentlige rum, og at ”Vores kunst”-projektet er en oplagt lejlighed til at starte en folkelig bevægelse i Nørre Snede for mere kunst i det offentlige rum.

Keramiker Nina Lund, som også er medlem af Billedkunstrådet, siger: ”Lige siden jeg gik i skole i Nørre Snede, har jeg syntes, at Nørre Snede har manglet noget kunst. Jeg er begejstret over den store lokale opbakning. Et kunstprojekt her i byen vil falde på et tørt sted og give byen et løft.”

Entusiasmen deles af Brian Bøge Christensen (V), der ud over at være medlem af Billedkunstrådet også er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune. Han siger: ”Med det sammenhold som borgerne i Nørre Snede har vist i forbindelse med byfornyelsen, er det oplagt, at Nørre Snede får et kunstværk, som kan pryde bymidten og hele området. Jeg har læst, at det sidste kunstværk som Nørre Snede har fået, er den 800 år gamle døbefond i kirken, så nu må det vist være deres tur til at få noget nyt!”

Billedkunstrådet er et kommunalt nedsat udvalg som har til opgave at renovere kunstværker i det offentlige rum i Ikast-Brande Kommune. Rådet fungerer som kunstnerisk rådgiver ved offentlige byggerier og anlægsprojekter. Rådet har ikke noget budget til etablering af ny kunst, men det har via sine medlemmer et stærkt netværk til kunstnere både lokalt, nationalt og internationalt.

Steen Aaes-Jørgensen siger: ”Billedkunstrådet ser det som sin fornemste opgave at hjælpe de, som køber kunst med at få mest muligt for pengene. Vi har også omfattende erfaring med at finde sponsorer til kunstprojekter, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe Nørre Snede-borgerne med at skaffe de 400.000 kr. der skal rejses lokalt, når byen vinder.”

Du kan selv støtte ”Vores kunst” i Nørre Snede

Gå ind på Nørre Snede-siden på DR’s ”Vores kunst”-website og støt projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Rul derefter længere ned på siden og skriv din kommentar. Mere end 700 har allerede støttet Nørre Snede, og der er brug for at endnu flere gør det. Du kan stemme og afgive din kommentar frem til 26. april.

torsdag den 14. april 2011

Nyt om anlægsarbejder i Nørre Snede midtby

I uge 18 (2. maj) starter anlægsarbejderne på bl.a. Strøget i Nørre Snede. Arbejderne består af følgende:
  • Udskiftning af kloakledninger og vandledninger i vejen.
  • Udskiftning af fjernvarmeledninger i fortove.
  • Udskiftning af kantsten og fortove.
Første etape består af Bellisvej ud for det gamle rådhus samt Strøget fra Bellisvej til Toftevej. Mens arbejderne finder sted, vil Strøget være spærret for gennemkørsel. Der vil blive etableret omkørsel ad Toftevej-Engholmvej-Bellisvej.

Anden og tredje etape omfatter Strøget, fra Toftevej til Bredgade samt Horsensvej, fra Bredgade til Højtoftegade. Det kommer der mere information om senere.

I forhold til tidligere udmelding er der ændret på planerne, så anlægsarbejde i området syd for Strøget først starter i 2012.

Der vil komme løbende information om arbejdets fremdrift i Den Lille Avis, herunder tidsplaner og kontaktpersoner. Se også den mere detaljerede tidsplan.

Når arbejdet går i gang, vil yderligere informationer kunne ses på www.noerresnede.dk. Der vil også være informationer på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk og Spildevandsselskabets hjemmeside http://www.ikast-brandespildevand.dk/.

tirsdag den 5. april 2011

Klik ”Vores kunst” til Nørre Snede


Klik ind på Nørre Snede-siden
på DR's Vores kunst-website
 Du kan hjælpe Nørre Snede til et nyt kunstværk og landsdækkende opmærksomhed. Det eneste du skal gøre er at klikke et par gange, og skrive en positiv kommentar på DR’s ”Vores kunst”-website. Mere end 600 mennesker har allerede støttet byen med deres stemme, og 200 har allerede skrevet engagerede og opbakkende kommentarer.

Det er byfornyelsens Koordinationsgruppe, der har indstillet Nørre Snedes kommende torv som stedet, hvor der skal etableres et kunstværk. Indtil videre ligger Nørre Snede med helt i front. Det er nemlig ikke kun stemmer, men også kommentarerne som afgør, hvilke tre byer i Danmark, der skal have kunst for halvanden million kroner. På nuværende tidspunkt fører Nørre Snede med 200 positive kommentarer. Byen har siden konkurrencens første dag været et de 5 mest populære steder.

Der er brug for at du hjælper Nørre Snede med at holde entusiasmen helt frem til 26. april, hvor konkurrencen afgøres. Derfor tæller din kommentar og stemme i høj grad.

Vores eget kunstværk

”Et kunstværk som i den grad er vores eget, vil markere et vendepunkt for byen,” lyder en af begrundelserne fra Karina Nissen og Henrik Østergaard fra Koordinationsgruppen, som tog initiativ til at Nørre Snede skulle være med i kunst-konkurrencen.

Videre skrev de i deres begrundelse: ”Vores kunst skal være en daglig påmindelse om, at det kan lykkes i Nørre Snede. Det skal være en fortolkning af den nye epoke i Nørre Snedes historie, som har fokus på samarbejde og engagement. Vores kunst skal være med til at skabe samklang mellem byen, og vores usædvanlige smukke natur, som med både bakker, dale, skove og åbne landskaber rummer en stor variation.”

Sådan gør du

Gå ind på Nørre Snede-siden på DR’s ”Vores kunst”-website. Støt projektet ved at klikke på den opadvendte tommelfinger. Rul derefter længere ned på siden og skriv din kommentar. Forhåbentlig er din kommentar positiv, så husk inden du klikker ”send” at vælge det glade ansigt. Pas på med af nysgerrighed at klikke på den nedadvendte tommelfinger, for så kommer du til at afgive en negativ stemme. Det er der allerede mange som er kommet til, selv om de egentlig ville have stemt positivt.

Du kan også opfordre dine venner til at stemme og kommentere, fx via Facebook.


Udvalgte kommentarer fra "Vores kunst"-websiden

”Jeg synes de skriver noget som er rigtig godt, nemlig FORKANTSDANMARK. Det er godt gået af så lille et sted, at gøre så meget for fællesskabet i byen. Lad dem få noget skøn kunst de kan samles om og fortsat være på forkant!”

” Nørre Snede fortjener i den grad et stort kunststykke...Elsker den lille flække!!!”

”Måske er det det byen trænger til. Fandme godt at se noget initiativ!"

"Nørre Snede har i mange år været delt i 4 på grund af krydset i byen. Der har ikke været det store sammenhold i byen, men nu ser det ud til at byfornyelsen er ved at ændre dette til noget positivt. Byen trænger meget til et pep opad, så jeg synes helt bestemt at med den energi de lægger for dagen med byfornyelsen at de fortjener et kunstværk."

"Super positivt og stærkt, at så forskellige borgere finder en måde at arbejde sammen på, der aktivt bringer fornyelse og livskraft til byen. Det skal ha' al den opbakning det kan få!"

"Det lyder som en super fed idé! Som ung kan selve byen godt være kedelig alt i alt, men jeg tror at noget kunst virkelig kunne give lidt mere liv i byen! Synes også det ville være super sejt hvis Nørre Snede by, kunne blive lidt mere kendt ;)"

"Efter et helt liv i Nørre Snede uden noget som helst tegn på fornyelse, så blomstrer hele byen pludselig op. De sidste to års samarbejde omkring byfornyelsen har skabt et helt nyt bysamfund/sammenhold. Et kunstværk midt i det gamle lyskryds vil være kronen på værket".

”Jeg er en dreng på 12 år som synes at det er dejligt og tiltrængt at der sker forandring i vores by – min fremtidige by. Derfor vil det være fint med noget kunst at kigge på, og måske vil gøre at der flytter flere til byen.”

Se flere kommentarer om Nørre Snede på ”Vores kunst”-websitet.
.