søndag den 20. november 2011

Så er det lige før Nørre Snede åbnes for gennemkørsel

Af Henrik Østergaard, K-gruppen
Efter en lang, og for nogle måske sej ventetid, er det lige før Nørre Snede Torv åbnes for gennemkørsel. Drifts- og anlægsafdelingen og entreprenøren har lovet at der åbnes for gennemkørsel senest på fredag d. 25/11 2011. Det betyder også at skurvognene på Skovbakken flyttes.

Snart bliver det igen muligt
at køre gennem Nørre Snede
Selv om der er åbnet for trafik, er Torvet ikke helt færdigt. Bassinet og den runde parkeringsplads med indkørsel fra Rørbækvej skal færdiggøres. Den sidste del af den hvide  betonflade skal også støbes, hvilket kræver at SuperBrugsen’s indkørsel fra Strøget skal spærres i en periode. Arbejdet med at nedbryde garage og retablere arealet vil også foregå efter åbningen af krydset.

Det sidste lag asfalt og den efterfølgende markering med farvede ringe vil først blive udført til foråret. Derfor har koordineringsgruppen besluttet at den officielle indvielse af torvet skal udskydes til det hele står færdigt, og resultatet kan ses i sin helhed.

Der sker også andet i Nørre Snede i den kommende tid. I denne uge skal der gerne komme asfalt på Vedbendvej, Rosengade og øverste del af Toftevej. Derefter går entreprenøren i gang med at anlægge fortov og lægge ny belægning på pladsen mellem Tøjhotellet og Steff´s Place.

Der skal også laves en midterhelle på Horsensvej ved Falkevej. Den er der nogle erhvervsdrivende, der har været nervøse for, om det kan lade sig gøre at komme omkring med store køretøjer. Dertil er svaret at det kan det. Midterhellen rykkes så langt tilbage at store køretøjer kan komme til at svinge ned ad Falkevej.

tirsdag den 13. september 2011

Så er byfornyelsen i Nørre Snede endelig blevet synlig

Af Henrik Østergaard, koordinationsgruppen

Som man nu kan se i Nørre Snede´s bymidte er byfornyelsesprojektet for alvor ved at blive synligt.


Den aktuelle perspektivtegninger af Nørre Snedes nye torv
udformet af Arkitektfirmaet Gustin
Lige nu er man på Torvet, det tidligere lyskryds, ved at lave bund, rør og kabler. Det ser meget kaotisk ud i øjeblikket, men hvis man jævnligt følger med i arbejdet begynder man snart at kan se tingene tage form. I løbet af et par uger vil entreprenøren færdiggøre arbejdet med brønde og kabler. Derefter påbegyndes arbejdet med at rette fladen af til belægningen. Det vil medføre at den nuværende passage fra Bredgade til Skovbakken spærres. Denne afspærring vil blive opretholdt frem til Torvets færdiggørelse. Der vil dog fortsat være mulighed for at kunne køre bil til og fra Statoil, Rema 1000 og SuperBrugsen

Det vil også i den kommende tid være muligt at se en prøvestøbning på den kostede betonflade der skal omkranse Torvet. Ligeledes vil der også snart blive startet på at lave plantehuller langs Horsensvej, så der hurtigst muligt kan komme asfalt på Horsensvej frem til Torvet. Arbejdet med fortov og cykelsti langs Strøget er en smule forsinket, men forventes færdiggjort med udgangen af September.

På skitsen kan man se hvordan torveområdet vil brede sig ud med forskellige elementer der bryder ”væg til væg” effekten. Farverne på skitsen er ikke de endelige, der arbejdes stadig på at finde de helt rigtige kulører der klæder hinanden.

I koordinationsgruppen for byfornyelsen arbejdes der også intenst med at få de sidste detaljer på plads i forbindelse med den ydre Hjertesti samt motorik- og fitnessbanen. Lige nu arbejdes der med, i samarbejde med kommunen, at finde den bedst mulige placering af motorikbanen, da det ikke har været muligt at nå til enighed om en aftale ved Præriepladsen. I stedet overvejes alternativer som Kirkeskoven, Egekrattet eller arealet ved Banestien.

Stolperne til at markere hjertestien er bestilt, og mangler blot en gang maling får der kan monteres skilte og stolperne kan opstilles. På Overdrevet bag Solbakkevej skal der være et siddeplateau med informationstavler om natur og historien. Det forventes at Plateauet vil være klart ved udgangen af September.

mandag den 5. september 2011

Nye fotos og perspektivtegninger

Opdaterede perspektivtegninger af Nørre Snedes nye torv, asfalt på Strøget og før/efter-billede fra byrengøringen d. 26. aug. - se http://www.flickr.com/photos/nsbyfornyelse

onsdag den 24. august 2011

Præriefestens program online

Hvis du ikke allerede har fundet det, så er her link til Præriefestens website. Programmet ligger på separate sider for henholdsvis torsdag, fredag, lørdag og søndag - og der er også en pdf-fil hvorfra man kan printe hele præriefestens program, så det er til at putte i baglommen.
Blandt de musikalske highlights er Tamra Rosanes lørdag aften (kræver billet til spiseteltet, se mere på  praeriefesten.dk) og korfest fredag aften fra kl. 17, hvor alle kan være med til at lære nogle sange og synge koncert om aftenen. Korfesten har egen Facebook-side, hvor man kan tilmelde sig.

Nu kan man leje bil i Nørre Snede

One2move har åbnet afdeling i Nørre Snede på Strøget 23C. De tilbyder udlejning af lidt ældre biler. Her er link til One2moves hjemmeside.

Nyt lægehus i Nørre Snede by fra december

(Pressemeddelelse) Efter at læge Tage Yde måtte lukke sin praksis for 2 år siden, har der ikke været nogen lægepraksis i byen med 1.866 indbyggere.

Læge Ole Klitgaard flytter nu sin lægepraksis fra Klovborg til Nørre Snede.

Det sker i tæt samarbejde med entreprenør Erik Møller Rasmussen, som nu har købt Nørre Snedes posthus, som har været til salg i nogen tid. Planen er at huset indrettes til et sundhedshus med en moderne lægeklinik. Flytningen af praksis’en vil formentlig kunne ske ved udgangen af december måned 2011.

Oprindeligt var det tanken at Bryrup lægepraksis også skulle være flyttet ind i samme hus, men disse planer er nu droppet. Der er derfor fortsat ledig plads i huset til andre lejere – det kunne f.eks. være psykologer, sundhedsplejersker eller andre med tilknytning til sundhed.

- Der er flere grunde til at jeg har valgt at flytte min praksis til Nørre Snede, fortæller Ole Klitgaard. Der er ved at være for lidt plads i Klovborg lægepraksis. Oprindeligt da jeg startede i 1991 var vi kun to personer: En læge og en sekretær. Nu er vi fire, idet klinikken er udvidet med en uddannelseslæge og  en sygeplejerske. Ved flytningen vil der med tiden måske kunne blive basis for at klinikken kan øges til 2 faste læger.

- Jeg er godt klar over at mange i Klovborg vil være kede af at skulle til Nørre Snede for at komme til læge. Hvis jeg var blevet i Klovborg ville praksis formentlig alligevel lukke den dag jeg går på pension, idet ingen af de nye læger vil sidde i en solo-praksis i en by med 540 indbyggere. Ved flytningen vil der være større chancer for at praksis kan fortsætte i fremtiden. I øvrigt kommer knap halvdelen af mine patienter i dag fra Nørre Snede og den anden halvdel fra Klovborg, siger Ole Klitgaard.

Yderligere oplysninger:
Læge Ole Klitgaard, tlf: 75761001 - mobil 22479957
Entreprenør (udlejer) Erik Møller Rasmussen, tlf: 75771467 - mobil: 40219821

tirsdag den 23. august 2011

Vi gør byen ren på fredag

Vær med til at gøre Nørre Snede til en renere by. Mød op nu på fredag d. 26. august 2011 kl. 14 på parkeringspladsen mellem Kirken og SuperBrugsen.

Sådan lyder invitationen fra Nørre Snede Lokalråd. Fokus vil være på indsamling af affald og fjernelse af ukrudt på veje, fortove og fællesområder.

Selv om det måske kan virke lidt mærkeligt at gøre rent før Præriefest og Sensommermarked, så viser al erfaring at affald har det med at kalde på mere affald. Lokalrådets initiativ skal ses i den sammenhæng, og som en gestus i forhold de mange, der i den kommende weekend besøger og fornøjer sig Nørre Snede.

Lokalrådet beder de, som vil bidrage med 2 timer af deres tid, om at medbringe godt humør og meget gerne også trillebør, kost og skovl – og eventuelt ekstra redskaber som kan udlånes til andre. Lokalrådet sørger for affaldsposer, trailere m.m.

Lokalrådet foreslår også at man medbringer kaffe/the eller andre forfriskninger til en samlet afslutning på parkeringspladsen kl. 16.

mandag den 22. august 2011

Nye billeder fra torvet og Strøget

Så er der en hel stribe nye billeder fra det igangværende arbejde på torvet og Strøget. Se billederne på Flickr.

Fremskridt på Strøget og Nørre Snedes nye torv

Efter en lang sommer er Strøget nu ved at blive genetableret, og Nørre Snedes nye torv er begyndt at tage form.
Sådan kommer det nye torv til at se ud - efter
planen allerede i slutningen af november.
Ifølge tidsplanen vil hele Strøget fra SuperBrugsen og mod vest være genetableret med kantsten og asfalt på vejbanen i starten af september. De nye cykelstier på Strøget fra Toftevej (Byggemarkedet) til Ege Allé bliver asfalteret midt i september. Det nye torv, som afløser byens lyskryds, vil være færdigt ved udgangen af november. Alle disse datoer kan blive udsat, hvis der bliver ved med at komme meget regn.

”Vi ved at forløbet kan virke meget langstrakt, både for byens borgere og handlende, og især for de som har arbejde i gang lige uden for deres hoveddør. Vi gør vores bedste, og vi har lagt en stram tidsplan for genetableringen af Strøget oven på den meget omfattende ledningsrenovering,” siger projektleder Karsten D. H. Jensen fra Ikast-Brande Kommune.

I det nedlagte lyskryds er arbejdet med at etablere byens nye torv nu gået i gang. Torvet bliver anlagt ud fra de planer, som byens borgere var med til at udforme i forbindelse med byfornyelsesprocessen. Der vil om kort tid på torvet blive opstillet plancher, som viser hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Interesserede kan også se planerne via www.noerresnede.dk eller i KulturBanken (tidl. Sydbank) hver torsdag kl. 12-17, hvor byfornyelseskoordinator Jeanette Ishi Lehn vil være at træffe, så længe arbejdet med torvet er i gang.

Undervejs er byfornyelsen blevet udvidet, så der via ekstra midler etableres cykelstier fra Toftevej til Ege Allé.

Byfornyelsesprojektet finansieres med 7,6 mio. kr. fra Ikast-Brande Kommune, 3,8 mio. kr. fra Socialministeriet, 1,8 mio. kr. fra Trafikministeriet og ca. 2,5 mio. kr. fra LAG (Fødevareministeriet). Også den sidste bevilling fra LAG er nu faldet endeligt på plads. Alt arbejde som udføres er baseret på de seneste års omfattende borgerinddragelse, der resulterede i Byfornyelsesprogrammet (pdf-fil, 17Mb) og Projektforslag for Nørre Snede Områdefornyelse (pdf-fil, 14Mb) - eller besøg Jeanette i KulturBanken en torsdag eftermiddag.

mandag den 11. juli 2011

Krydset bliver spærret fra 25. juli

Her er nyeste officielle udmelding vedrørende det igangværende arbejde i Nørre Snede:

Kloakarbejderne er godt i gang på 2. etape.


Asfalten fræses sidst i uge 28 på Strøget fra indkørsel til Brugsen og igennem krydset til Horsensvej. Den fræsede asfalt tromles så det vil være muligt, at køre forsigtigt med bil på den. Den fræsede asfalt er ikke egnet til kørsel med cykler mv.

Krydset ved Strøget/Bredgade/Horsensvej forventes at blive spærret fra den 25. juli.

Når ledningsarbejder går igennem krydset vil krydset være spærret for kørende trafik. Trafik til Skovbakken fra østsiden vil blive ledt ad Højtoftegade-Skolegade. Trafik til Skovbakken fra vestsiden vil blive ledt ad Vestre Ringvej-Rørbækvej-Solbakkevej.

Trafik mellem den østlige og vestlige del af Nørre Snede vil blive ad Falkevej-Bredgade-Engholmvej-Bellisvej-Violvej-Kløvervej.

Arbejde med vandledning følger kloakarbejdet.

Fjernvarme og øvrig ledningsrenovering er ligeledes godt igang.

Sætning af nye kantsten til nyt fortov og cykelsti på Strøget er igang.

Der lægges asfalt på Bellisvej og Strøget i uge 32. Asfalten lægges lige så langt, som øvrige arbejder er færdiggjort til og som der er sat kantsten til.
.