søndag den 22. april 2012

Springvand på fredag og indvielse af Torvet 23. juni

Af Henrik Østergaard, K-gruppen

Så er der nyt fra byfornyelsen. Fredag den 27. april kl. 11.00 bliver springvandet på Torvet startet. Der efter står der kun tilbage at få lagt et sidste lag asfalt på Torvet, så er det færdigt. Det kræver dog at det bliver lidt varmere i vejret, for at få et flot resultat.

Springvandet afprøves på lavt tryk
Vi har derfor i koordinationsgruppen besluttet at den officielle indvielse af Torvet bliver lørdag d. 23. juni. Samme dag som Torvet indvies vil der også være fernisering på en kunstudstilling langs Strøget. Ligeledes skal Hjertestien også indvies samme dag. Desuden regner vi også med at shelterne og motorikbanen vil være færdige.

Shelterne og motorikbanen skal vi dog bruge din hjælp til at lave. Så hvis du er en handyman m/k der har lyst til at bruge en aften eller to, eller måske en lørdag i maj eller først i juni, til fordel for Nørre Snede må du meget gerne tage kontakt til: Henning Berg, mobil 20708668 eller Henrik Østergaard, hoe8766@gmail.com, mobil 30248766.

Vores nye busstation på pladsen er også ganske langt i planlægningen. Kommunen har erhvervet den gamle Spar butik og er ved at forberede nedrivningen. Licitationen afholdes i løbet af maj måned, så arbejdet kan igangsættes inden sommerferien. Derfor regner kommunen med at busstationen kan være færdig sidst på året.

Viggo Betjent og Nørre Snedes mål for fremtiden

Når Nørre Snede Lokalråd torsdag aften afholder generalforsamling vil der være både appetitvækker og dessert. Før generalforsamlingen vil Viggo Nielsen fortælle om at være landbetjent i Nørre Snede. Efter de formelle generalforsamlings-øvelser vil der være en workshop, hvor deltageren kan komme med forslag til hvilke mål Lokalrådet skal sætte for det kommende år.

”Vi vil gerne have flere personer og foreninger involveret i Lokalrådets arbejde,” fortæller formanden Jens Erik Pedersen. Han peger på at Lokalrådet ved at videreføre lejemålet i Kulturbanken nu har skabt et fælles fysisk mødested hvor frivilliggrupper og foreninger kan mødes. ”På længere sigt kan vi fra Lokalrådets side måske også blive bedre til at fungere som et fælles talerør for byen,” siger han.

Generalforsamlingen – med foredrag, kaffe, kage og workshop – afholdes i Kulturbanken (tidl. Sydbank) torsdag den 26. april kl. 19. Flere oplysninger om Lokalrådets arbejde kan findes på http://www.ns-lokalraad.dk/.

onsdag den 18. april 2012

Kulturbanken fortsætter i 2012

Det nu lykkedes Nørre Snede Lokalråd at sikre, at Kulturbanken (tidl. Sydbank) også i 2012 kan fortsætte som mødested for byens foreninger og frivillige grupper. Lokalerne har de seneste år været benyttet flittigt i forbindelse med byfornyelsesprocessen.

Lokalrådets formand, Jens Erik Pedersen siger: ”Vi har siden nytår arbejdet på at gøre lejemålet permanent. Det er nu lykkedes ved hjælp af sponsorater fra tre enkeltpersoner, foreløbig for 2012.”

Foreninger og frivillige grupper som er medlem af Lokalrådet (300 kr. om året) kan fra sidst i april måned booke lokalet til møder og andre aktiviteter. Der er også planer om kunstudstilling og caféarrangementer.

Lokalrådet overtog lejemålet i januar på midlertidig basis. Først på året søgte Nørre Snede Lokalråd om huslejetilskud fra Kommunen. Erhvervskontaktudvalget, som behandlede sagen, gav afslag med den begrundelse, at der ikke var afsat midler for 2012-budgettet. Samtidig fik Lokalrådet en tilkendegivelse om, at Ikast-Brande Kommune vil overveje evt. fremtidige muligheder for at støtte lokalrådene i både Nørre-Snede, Ejstrupholm, Bording og Engesvang.

Hvad er din holdning til Nørre Snedes nuværende busterminal?

Af Lene Hoffmann, Ikast-Brande Kommune

Ikast Brande Kommune gennemfører i de kommende uger en undersøgelse af hvad borgerne i Nørre Snede mener om den nuværende busterminal i Nørre Snede, der er beliggende ved Falkevej i den nordlige udkant af byen.


Byfornyelsens næste store projekt er flytning af busterminalen til en mere central placering i byen ved Engholmvej. For at få et bedre kendskab til borgernes mening om den nuværende busterminalen, gennemfører kommunen nu en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at borgernes mening kan indgå i det videre arbejde med planlægningen og gøre det muligt at lave en sammenligning af forholdene før og efter flytning af busterminalen.

Spørgeskemaet kan udfyldes online. Hvis man hellere vil udfylde det på papir er det indrykket på side 3 i denne uges udgave af Den lille Avis. Papirversionen kan udfyldes og afleveres i særlige postkasser, der er opstillet i Rema 1000 og Superbrugsen.

Undersøgelsen slutter 30. april 2012. Ved besvarelse vil der være mulighed for at deltage i lodtrækningen om 3 stk. gavekort af 250 kr. til en valgfri butik i Nørre Snede.

Kommunen håber, at mange borgere i Nørre Snede vil give deres mening til kende.

fredag den 30. marts 2012

Levende Læsegruppe på Nørre Snede Bibliotek

Af Annette Rosendal

Opstart mandag den 23. april kl. 14 - 15.30. Derefter efterfølgende 3 mandage.


Hvad er en Levende læsegruppe? I en læsegruppe mødes mennesker til hyggeligt samvær omkring højtlæsning. Vi læser i fællesskab og reflekterer undervejs over historien og taler om hvad der ellers falder os ind.

Hvem kan være med? Alle. Det kræver ingen specielle forudsætninger at være med i en levende læsegruppe; blot lysten til at få en rigtig god læseoplevelse sammen med andre. Her er ikke lagt op til videnskabelige analyser og krævende fortolkninger.

Hvad læser vi? Vi læser skønlitteratur: Digte, noveller og evt. romaner. Vi læser nyere dansk og nordisk litteratur og vi læser verdensklassikerne.

Vi læser smalt og bredt, stort og småt… Alt hvad der er godt!

Hvor læser vi? Læsegruppen mødes 4 mandage på Nørre Snede Bibliotek og læser en time til halvanden hver gang.

Tilmelding til Annette Rosendal, Nørre Snede Bibliotek tlf.: 9605620/99603420

torsdag den 29. marts 2012

Spørgeskemaundersøgelse om busterminalen i Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune gennemrører i dag en spørgeskemaundersøgelse på den nuværende busterminal i Nørre Snede. I den forbindelse vil der være mulighed for også at svare på spørgeskemaet via kommunens hjemmeside. Klik her for at åbne spørgeskemaet i nyt vindue.

onsdag den 14. marts 2012

Kunsten at køre i gågade

Af Viggo Nielsen, landbetjent

Meningerne om den nye, lille gågade i Nørre Snede er mange og stærkt delte. Rigtig mange synes dog at være enige om, at den virker forvirrende, og en del er tilsyneladende i tvivl om, hvilke regler der gælder på stedet. Derfor denne lille ”opfrisker”.

Hele krydset er udlagt som gågade, som skiltene på alle sider viser. Det vil sige, at gående har ”førsteret” til at færdes der (på kryds og tværs, som det passer dem), men undertavlerne ”Kørsel tilladt” giver altså de kørende lov til at passere krydset.

For kørsel i gågade gælder, at der skal udvises særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Det betyder, at kørslen ikke må fortsættes, før man har sikret sig, at de gående er opmærksomme på køretøjet og har givet plads.

De gående må dog ikke unødigt hindre den kørende trafik, og der må ikke leges eller spilles bold på den del af gågaden, hvor trafikken skal passere.

I gågade må biler kun parkeres i afmærkede båse – og de findes ikke i vores gågade.

Tilladt hastighed gennem krydset

På begge sider af gågaden er der skiltet med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Det gælder selvfølgelig ikke i gågaden. Her skal der køres ”efter forholdene”, hvilket normalt vil være max. 15 km/t – lavere, hvis der er fodgængere i nærheden.

Vigepligtsforhold

”Hajtænder” på kørebanen fortæller, at kørende fra Bredgade og Skovbakken har ubetinget vigepligt, når de kører ind på gågaden. Mange har erfaret, at man ikke kan orientere sig, hvis man standser ved hajtænderne, men det er heller ikke meningen. De viser blot, at man har vigepligt, og man må gerne passere hen over dem for at orientere sig, inden man kører helt ud i krydset.

Jeg svarer gerne på evt. spørgsmål om færdselsreglerne på stedet, men brok og/eller forslag til forbedringer bedes stilet til vejmyndigheden (Ikast-Brande kommune)

Kontaktadresse til Viggo Nielsen: VNI004@politi.dk

mandag den 12. marts 2012

Trafiktælling på vej

Af Henrik Østergaard, K-gruppen

I løbet af kort tid vil kommunen foretage trafiktællinger på Torvet, og derudfra beslutte om det er nødvendigt med flere foranstaltninger for at sænke farten over Torvet.

Nogle af bumpene bliver lidt blødere
når der inden længe kommer nyt slidlag
I løbet af foråret vil Torvet også blive gjort helt færdigt, blandt andet vil Torvet, Strøget og Horsensvej få det sidste lag asfalt. Det vil også ændre profilet på de forhøjede flader hvorefter bumpene vil blive en smule blødere. Indtil da må vi alle følge Viggo betjents gode råd om at sænke farten.

Der er også nogle udfordringer med teknikken til springvandet men kommunen oplyser at de er fortrøstningsfulde omkring at få disse løst i løbet af kort tid.

Omkring byen står der også lige pludselig nogle pæle med hjertesymbol på. Dette er markeringen af Hjertestien. Vi opfordrer byens borgere til at afprøve stien. Stien vil senere blive indviet officielt.

fredag den 2. marts 2012

Fidus vedrørende vejbump

Klip fra Viggo Betjents døgnrapport:

I debatten om den nye vejudformning på Strøget i Nr. Snede har flere givet udtryk for - herunder også i Den Lille Avis - at det er ubekvemt at passere de hastighedsdæmpende "vejbump" i bil med 40 km/t, som er den tilladte hastighed på strækningen. Jeg er helt enig! Ved flere forsøg har jeg imidlertid konstateret, at ubehaget kan mindskes væsentligt ved at nedsætte hastigheden til omkring 30 km/t under passagen, hvilket kun medfører en ubetydelig forsinkelse. Fidusen er hermed videregivet!

torsdag den 9. februar 2012

Et livsvigtigt bidrag til Nørre Snede Byfornyelse

”Du kan stadig nå at bidrage aktivt til Nørre Snedes forvandling. Og dit bidrag kan vise sig at være livsvigtigt”, siger byfornyelses koordinator i Ikast Brande Kommune, Jeanette Ishi Lehn.

Skiltet betyder at
man normalt skal
køre under 15 km/t
Byens nye torv er færdiganlagt. Det mangler stadig slidlaget (det øverste lag asfalt, som først lægges når de øvrige lag har sat sig), parkstolene og vandet i bassinet, men grundlæggende er torvet færdigt. Nørre Snede har fået et lille stykke ægte gågade lige der, hvor trafikken var mest heftig under den gamle lysregulering. I en gågade skal trafikanterne køre med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t), og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående.

Derfor vil alle de Nørre Snede borgere som færdes på 4 hjul, kunne deltage aktivt og meget afgørende i byfornyelsen ved at sætte farten ned til 15 km/t på den korte strækning hen over Torvet. Hastighedsnedsættelsen vil ikke kun sikre fodgængerne og de børn som færdes på klatrebjerget, den vil også bidrage væsentligt til oplevelsen af et forandret Nørre Snede. Et Nørre Snede hvor den meget dominerende gennemkørende trafik er udskiftet med en langt mere neddæmpet og hensynsfuld færdsel gennem byen.

Jeanette Ishi Lehn siger: ”Vi kan ikke forhindre at de udenbys gennemkørende ikke respektere vores ønske om hensynsfuld færdsel, men vi kan selv gøre os umage for at hjælpe Nørre Snede videre i den rigtige retning: En gæstfri hovedgade, et torv med liv og spontane udvekslinger og en overordnet oplevelse af større nænsomhed og voksende forfinelse i bybilledet. Støt din by og bidrag med en afgørende indsats: Sæt farten ned til 15 km/t henover vores nye torv og byens igangsatte transformation vil tage endnu et afgørende skridt”.
.